Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 87

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 87

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Người ta nói: “The 𝗲𝗮𝗿𝗹𝘆 𝗯𝗶𝗿𝗱 (những chú chim dậy sớm) 𝗰𝗮𝘁𝗰𝗵𝗲𝘀 (bắt được) the 𝘄𝗼𝗿𝗺 (sâu).” Điều đó 𝗺𝗲𝗮𝗻𝘀 (có nghĩa là) người mà 𝘄𝗮𝗸𝗲 𝘂𝗽 𝗲𝗮𝗿𝗹𝘆 ( dậy sớm) làm được nhiều thứ. 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 (tổng thống) Mỹ Benjamin Franklin nói: “ngủ sớm, 𝗲𝗮𝗿𝗹𝘆 𝘁𝗼 𝗿𝗶𝘀𝗲 (thức dậy sớm) tạo nên một người 𝗵𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵𝘆 (khỏe mạnh), 𝘄𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵𝘆 (giàu có), and 𝘄𝗶𝘀𝗲 (sáng suốt).” 𝗧𝗵𝗲𝘀𝗲 𝘀𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴𝘀 (lời nói, danh ngôn) có thể 𝘁𝗿𝘂𝗲 (đúng). 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝘀𝘁𝘀 (nhà khoa học) ở Anh thấy rằng người mà đi ngủ trước 11 h có thể làm tốt hơn trong cuộc sống. Họ 𝗮𝗱𝗱𝗲𝗱 (nói thêm) rằng người mà ngủ và 𝘄𝗮𝗸𝗲 𝘂𝗽 (thức dậy) sớm được gọi là early birds có một 𝗮𝗱𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮𝗴𝗲 (lợi thế) so với người mà ngủ và dậy trễ được gọi là 𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗼𝘄𝗹𝘀 (cú đêm). Họ thấy 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲𝘀 (sự khác biệt) trong 𝗯𝗿𝗮𝗶𝗻 𝗳𝘂𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 (chức năng não) của những chú chim dậy sớm và của cú đêm
 
𝗧𝗵𝗲 𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝘀𝘁𝘀 (Các nhà khoa học) 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗲𝗱 (kiểm tra) 38 người. Họ đã trả lời 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 (bảng câu hỏi) về giấc ngủ của họ và về khi nào họ cảm thấy mệt mỏi. Họ sau đó được chia thành nhóm dậy sớm và nhóm thức khuya. Tất cả mọi người chụp MRI 𝗯𝗿𝗮𝗶𝗻 𝘀𝗰𝗮𝗻𝘀 (quét não/ nội soi cắt lớp não) và làm bài kiểm tra 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵𝗼𝘂𝘁 (xuyên suốt) ngày. Những người dậy sớm nói họ cảm thấy ít buồn ngủ. Họ làm bài kiểm tra nhanh hơn những người thức khuya. Có 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲𝘀 (sự khác biệt) lớn giữa 2 nhóm. 𝗧𝗵𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗿𝘀 (nhà nghiên cứu) nói những người thức khuya phải dậy sớm để đi học và làm việc. Họ luôn luôn phải 𝗳𝗶𝗴𝗵𝘁𝗶𝗻𝗴 (đấu tranh) với việc muốn 𝘀𝗹𝗲𝗲𝗽 𝗹𝗮𝘁𝗲 (ngủ nướng, thức dậy trễ) và 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗿𝗵𝘆𝘁𝗵𝗺 (nhịp điệu tự nhiên) của họ.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Người ta nói: “The 𝗲𝗮𝗿𝗹𝘆 𝗯𝗶𝗿𝗱 𝗰𝗮𝘁𝗰𝗵𝗲𝘀 the 𝘄𝗼𝗿𝗺.” Điều đó 𝗺𝗲𝗮𝗻𝘀 người mà 𝘄𝗮𝗸𝗲 𝘂𝗽 𝗲𝗮𝗿𝗹𝘆 làm được nhiều thứ. 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 Mỹ Benjamin Franklin nói: “ngủ sớm, 𝗲𝗮𝗿𝗹𝘆 𝘁𝗼 𝗿𝗶𝘀𝗲 tạo nên một người 𝗵𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵𝘆, 𝘄𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵𝘆, and 𝘄𝗶𝘀𝗲.” 𝗧𝗵𝗲𝘀𝗲 𝘀𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴𝘀 có thể 𝘁𝗿𝘂𝗲. 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝘀𝘁𝘀 ở Anh thấy rằng người mà đi ngủ trước 11 h có thể làm tốt hơn trong cuộc sống. Họ 𝗮𝗱𝗱𝗲𝗱 rằng người mà ngủ và 𝘄𝗮𝗸𝗲 𝘂𝗽 sớm được gọi là early birds có một 𝗮𝗱𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮𝗴𝗲 so với người mà ngủ và dậy trễ được gọi là 𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗼𝘄𝗹𝘀. Họ thấy 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲𝘀 trong 𝗯𝗿𝗮𝗶𝗻 𝗳𝘂𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 của những chú chim dậy sớm và của cú đêm
 
𝗧𝗵𝗲 𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝘀𝘁𝘀 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗲𝗱 38 người. Họ đã trả lời 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 về giấc ngủ của họ và về khi nào họ cảm thấy mệt mỏi. Họ sau đó được chia thành nhóm dậy sớm và nhóm thức khuya. Tất cả mọi người chụp MRI 𝗯𝗿𝗮𝗶𝗻 𝘀𝗰𝗮𝗻𝘀 và làm bài kiểm tra 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵𝗼𝘂𝘁 ngày. Những người dậy sớm nói họ cảm thấy ít buồn ngủ. Họ làm bài kiểm tra nhanh hơn những người thức khuya. Có 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲𝘀 lớn giữa 2 nhóm. 𝗧𝗵𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗿𝘀 nói những người thức khuya phải dậy sớm để đi học và làm việc. Họ luôn luôn phải 𝗳𝗶𝗴𝗵𝘁𝗶𝗻𝗴 với việc muốn 𝘀𝗹𝗲𝗲𝗽 𝗹𝗮𝘁𝗲 và 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗿𝗵𝘆𝘁𝗵𝗺 của họ.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH
 
People say: “The early bird catches the worm.” It means people who wake up early do many things. U.S. President Benjamin Franklin said: “Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.” These sayings may be true. Scientists in the U.K. found that people who go to bed before 11pm may do better in life. They added that people who sleep and wake up early (early birds) have an advantage over people who sleep and wake up late (night owls). They found differences in the brain function of early birds and night owls.
 
The scientists tested 38 people. The people answered questionnaires about their sleep and when they felt tired. They were then put into an early bird or night owl group. All of the people had MRI brain scans and did tests throughout the day. The early birds said they felt less sleepy. They did the tests quicker than the night owls.
There were big differences between the two groups. The researchers said night owls have to get up early for school and work. They are always fighting against wanting to sleep late and their natural rhythm.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận