Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 180

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 180

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Gia đình Burnelle’s đã 𝗹𝗮𝘂𝗻𝗰𝗵𝗲𝗱 (cho ra mắt) 𝗺𝗲𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘃𝗲𝗿𝘆 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 (dịch vụ giao thức ăn/ bữa ăn) cho các gia đình bận rộn trong 6 tháng vừa qua, và công việc kinh doanh 𝗳𝗹𝗼𝘂𝗿𝗶𝘀𝗵𝗶𝗻𝗴 (đang phát triển nhanh chóng), 𝗲𝘅𝗰𝗲𝗲𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗰𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (vượt ngoài mong đợi). Cửa hàng nhỏ của họ, tên Farm-to-Table, tọa lạc tại vùng cao Central Grandview đã bị 𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲𝗱 (ép buộc, buộc) phải 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗳𝗳 (gia tăng hiệu suât nhân viên) lên 1 khoảng là 120% để 𝗸𝗲𝗲𝗽 𝘂𝗽 𝘄𝗶𝘁𝗵 (bắt kịp/ đáp ứng) 𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱 (nhu cầu của khách hàng). 𝗧𝗵𝗲 𝘄𝗵𝗼𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗶𝗱𝗲𝗮 (Tiền đề to lớn cho ý tưởng này) nảy nở sau khi Rachel và Robert có 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗱 (đứa con) đầu lòng. Do đều phải làm việc nên cả hai 𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁𝘀 (bố mẹ) trước đó phải 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝗹𝘆 (liên tục) chọn 𝗳𝗮𝘀𝘁-𝗳𝗼𝗼𝗱 (thức ăn nhanh), và 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗲𝗱 (nhận ra) rằng nhiều người bạn của họ cũng vậy. Họ muốn 𝗵𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵𝗶𝗲𝗿 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (những sự lựa chọn lành mạnh hơn) – điều mà hầu hết 𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰𝗵𝗶𝘀𝗲𝘀 (các doanh nghiệp chuyên về) kinh doanh thức ăn nhanh không cung cấp được.
 
𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 (Việc/ hình thức kinh doanh) này được 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝗿 (ưa chộng/ phổ biến) đến mức hiện tại họ đang nhận 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝘀 (đơn hàng) từ 𝗼𝘂𝘁𝘀𝗶𝗱𝗲 (ngoài, bên ngoài) thành phố. Rachel cho biết 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗲 (Đơn hàng/ sự phản hồi) thường 𝗼𝘃𝗲𝗿𝘄𝗵𝗲𝗹𝗺𝗶𝗻𝗴 (quả tải). Khách hàng của chúng tôi 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗹𝘆 (đặc biệt) 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗲𝗰𝗶𝗮𝘁𝗲 (đánh giá cao) sự 𝗳𝗿𝗲𝘀𝗵𝗻𝗲𝘀𝘀 (tươi ngon) và 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 (chất lượng) của các bữa ăn chúng tôi cung cấp. Janet – một khách hàng của chúng tôi ngay từ những ngày đầu tiên – nói rằng: “Thức ăn không chỉ 𝗵𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵𝘆 (lành mạnh), nó không đắt hơn so với thức ăn nhanh là bao, mà còn tốt cho bạn nhiều nữa.
 
Gia đình Burnelles nói rằng họ đang lên kế hoạch 𝗲𝘅𝗽𝗮𝗻𝗱 (mở rộng) 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘃𝗲𝗿𝘆 𝗿𝗼𝘂𝘁𝗲𝘀 (tuyến đường giao hàng) và mở thêm 3 𝗴𝗿𝗼𝗰𝗲𝗿𝘆 𝘀𝗵𝗼𝗽𝘀 (cửa hàng tạp hóa và thực phẩm) Farm-to-Table với các 𝗿𝗲𝗮𝗱𝘆-𝗺𝗮𝗱𝗲 𝗺𝗲𝗮𝗹𝘀 (bữa ăn đã nấu sẵn) trong thành phố Grandview trong năm tới.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Gia đình Burnelle’s đã 𝗹𝗮𝘂𝗻𝗰𝗵𝗲𝗱 𝗺𝗲𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘃𝗲𝗿𝘆 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 cho các gia đình bận rộn trong 6 tháng vừa qua, và công việc kinh doanh 𝗳𝗹𝗼𝘂𝗿𝗶𝘀𝗵𝗶𝗻𝗴, 𝗲𝘅𝗰𝗲𝗲𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗰𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀. Cửa hàng nhỏ của họ, tên Farm-to-Table, tọa lạc tại vùng cao Central Grandview đã bị 𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲𝗱 phải 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗳𝗳 lên 1 khoảng là 120% để 𝗸𝗲𝗲𝗽 𝘂𝗽 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱. 𝗧𝗵𝗲 𝘄𝗵𝗼𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗶𝗱𝗲𝗮 nảy nở sau khi Rachel và Robert có 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗱 đầu lòng. Do đều phải làm việc nên cả hai 𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁𝘀 trước đó phải 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝗹𝘆 chọn 𝗳𝗮𝘀𝘁-𝗳𝗼𝗼𝗱, và 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗲𝗱 rằng nhiều người bạn của họ cũng vậy. Họ muốn 𝗵𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵𝗶𝗲𝗿 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 – điều mà hầu hết 𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰𝗵𝗶𝘀𝗲𝘀 kinh doanh thức ăn nhanh không cung cấp được.
 
𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 này được 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝗿 đến mức hiện tại họ đang nhận 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝘀 từ 𝗼𝘂𝘁𝘀𝗶𝗱𝗲 thành phố. Rachel cho biết 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗲 thường 𝗼𝘃𝗲𝗿𝘄𝗵𝗲𝗹𝗺𝗶𝗻𝗴. Khách hàng của chúng tôi 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗲𝗰𝗶𝗮𝘁𝗲 sự 𝗳𝗿𝗲𝘀𝗵𝗻𝗲𝘀𝘀 và 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 của các bữa ăn chúng tôi cung cấp. Janet – một khách hàng của chúng tôi ngay từ những ngày đầu tiên – nói rằng: “Thức ăn không chỉ 𝗵𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵𝘆, nó không đắt hơn so với thức ăn nhanh là bao, mà còn tốt cho bạn nhiều nữa.
Gia đình Burnelles nói rằng họ đang lên kế hoạch 𝗲𝘅𝗽𝗮𝗻𝗱 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘃𝗲𝗿𝘆 𝗿𝗼𝘂𝘁𝗲𝘀 và mở thêm 3 𝗴𝗿𝗼𝗰𝗲𝗿𝘆 𝘀𝗵𝗼𝗽𝘀 Farm-to-Table với các 𝗿𝗲𝗮𝗱𝘆-𝗺𝗮𝗱𝗲 𝗺𝗲𝗮𝗹𝘀 trong thành phố Grandview trong năm tới.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
The Burnelle’s launched their meal delivery service for busy families just six months ago, and the business is flourishing, exceeding expectations. Their small shop, Farm-to-Table, located in Central Grandview Heights has been forced to increase staff by 120% to keep up with demand. The whole premise of the idea came up after Rachel and Robert Burnelle had their first child. Both working parents had constantly turned to fast-food for their meals, and realized that many of their friends did as well. They wanted healthier options which most fast-food franchises don’t provide.
 
The business is so popular that they have been getting orders from outside the city. ”The response has been overwhelming,” says Rachel. “Our customers especially appreciate the freshness and quality of our meals.” Janet, a customer from the start added, “Not only is the food healthy, it’s not that much more expensive than fast food meals, but it’s much better for you.”
The Burnelles say they are planning to expand their delivery routes and open three Farm-to-Table grocery shops with ready-made meals around the city of Grandview within the next year.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
13

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận