Hướng Dẫn Học Bù
Cho Các Lớp Học Online

Tham gia học đầy đủ và đúng giờ là điều kiện quan trọng hàng đầu tạo nên hiệu quả tối ưu khi học tại Tiếng Anh Thầy Giảng Cô Mai.


Các bạn học viên tại Tiếng Anh Thầy Giảng Cô Mai có được cái hay rất lớn là sự chăm chỉ, luôn vào học đúng giờ và hợp tác cực kỳ nhiệt tình với thầy cô. Tuy vậy, cũng khó tránh khỏi những lúc các em bị bận đột xuất, không thể đi học được.

Vì vậy Trung tâm luôn tạo mọi điều kiện để các em được học bù sớm nhất có thể và hết lòng hỗ trợ để em không bị mất bài và theo kịp được tiến độ của lớp.

Hướng Dẫn Học Bù Online

BƯỚC 1:

 

Các em xem kỹ mình đang học lớp nào (Toeic 1, Toeic 2, Toeic 3, Toeic 4, Toeic Speaking, Toeic Writing, Giao tiếp, Căn bản, Pre-IELTS, IELTS 1, IELTS 2, VNU-EPT)?

 

 

Buổi em vắng là buổi mấy trong chương trình học?

 

 

Ví dụ: Em đang học lớp Toeic 1 và đã vắng buổi 4.

 

 

BƯỚC 2:

 

Xem kỹ lịch giảng dạy bên dưới của các ngày thứ 2-4-6 hoặc thứ 3-5-7 để tìm buổi học bù phù hợp với thời gian của mình theo hướng dẫn cách tính lịch học bù mà giáo viên đã phổ biến trên lớp online.

 

 

BƯỚC 3:

 

Vào ngày học bù, 15 phút trước giờ học, các em hãy click VÀO ĐÂY để nhắn tin vào Facebook Page của Trung tâm để được cung cấp link online của buổi học bù mong muốn.

 

Thứ Hai (26.09.2022)

Ca 17h30
- Lớp Toeic 2: Buổi 3
- Lớp Toeic 3: Buổi 2

- Lớp Speaking: Buổi 10

Ca 18h15
- Lớp IELTS 1: Buổi 12
- Lớp IELTS 2: Buổi 18

Ca 19h45
- Lớp Toeic 1: Buổi 13

- Lớp Toeic 2: Buổi 10
- Lớp Toeic 4: Buổi 1

- Lớp Writing : Buổi 10
- Lớp Pre-ilets: Buổi 10
- Lớp VNU-ETP: Buổi 18
- Lớp Căn Bản: Buổi 8

 

 Thứ Tư (28.09.2022)

Ca 17h30
- Lớp Toeic 2: Buổi 4
- Lớp Toeic 3: Buổi 3

- Lớp Speaking: Buổi 11

Ca 18h15
- Lớp IELTS 1: Buổi 13

Ca 19h45
- Lớp Toeic 1: Buổi khai giảng

- Lớp Toeic 2: Buổi 11
- Lớp Toeic 4: Buổi 2

- Lớp Writing : Buổi 11
- Lớp Pre-ilets: Buổi 11
- Lớp VNU-ETP: Buổi 1
- Lớp Căn Bản: Buổi 9

 

Thứ Sáu (30.09.2022)

Ca 17h30
- Lớp Toeic 2: Buổi 5
- Lớp Toeic 3: Buổi 4

- Lớp Speaking: Buổi 12

Ca 18h15
- Lớp IELTS 1: Buổi 14
- Lớp IELTS 2: Buổi 19

Ca 19h45
- Lớp Toeic 1: Buổi 1

- Lớp Toeic 2: Buổi 12
- Lớp Toeic 4: Buổi 3

- Lớp Writing : Buổi 12
- Lớp Pre-ilets: Buổi 12
- Lớp VNU-ETP: Buổi 2
- Lớp Căn Bản: Buổi 10

Thứ Ba (27.09.2022)

Ca 17h30

- Lớp Toeic 4: Buổi 5
- Lớp Speaking: Buổi 17

Ca 18h15

- Lớp IELTS 2: Buổi 12

Ca 19h45
- Lớp Toeic 1: Buổi 9

- Lớp Toeic 2: Buổi 6
- Lớp Toeic 2: Buổi 12

- Lớp Toeic 3: Buổi 5
- Lớp Toeic 4: Buổi 9
- Lớp Writing: Buổi 17
- Lớp VNU-ETP: Buổi 10
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 24
- Lớp Căn Bản: Buổi 15

 

Thứ Năm (29.09.2022)

Ca 17h30

- Lớp Toeic 4: Buổi 6
- Lớp Speaking: Buổi 18

Ca 18h15

- Lớp IELTS 1: Buổi 1

- Lớp IELTS 2: Buổi 13

Ca 19h45
- Lớp Toeic 1: Buổi 10

- Lớp Toeic 2: Buổi 7
- Lớp Toeic 3: Buổi 6
- Lớp Toeic 4: Buổi 10
- Lớp Writing: Buổi 18
- Lớp VNU-ETP: Buổi 11
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 1
- Lớp Căn Bản: Buổi 16

 

Thứ Bảy (01.10.2022)

Ca 17h30

- Lớp Toeic 4: Buổi 7

Ca 18h15

- Lớp IELTS 1: Buổi 2

- Lớp IELTS 2: Buổi 14

Ca 19h45
- Lớp Toeic 1: Buổi 11

- Lớp Toeic 2: Buổi 8
- Lớp Toeic 3: Buổi 7
- Lớp Toeic 4: Buổi 11
- Lớp VNU-ETP: Buổi 12
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 2
- Lớp Căn Bản: Buổi 17

Chúc các em học tốt nhé!
Hình học viên Trung tâm Tiếng Thầy Giảng Cô Mai