Hướng Dẫn Học Bù
Cho Các Lớp Học Online

Tham gia học đầy đủ và đúng giờ là điều kiện quan trọng hàng đầu tạo nên hiệu quả tối ưu khi học tại Tiếng Anh Thầy Giảng Cô Mai.


Các bạn học viên tại Tiếng Anh Thầy Giảng Cô Mai có được cái hay rất lớn là sự chăm chỉ, luôn vào học đúng giờ và hợp tác cực kỳ nhiệt tình với thầy cô. Tuy vậy, cũng khó tránh khỏi những lúc các em bị bận đột xuất, không thể đi học được.

Vì vậy Trung tâm luôn tạo mọi điều kiện để các em được học bù sớm nhất có thể và hết lòng hỗ trợ để em không bị mất bài và theo kịp được tiến độ của lớp.

Hướng Dẫn Học Bù Online

BƯỚC 1:

 

Các em xem kỹ mình đang học lớp nào (Toeic 1, Toeic 2, Toeic 3, Toeic 4, Toeic Speaking, Toeic Writing, Giao tiếp, Căn bản, Pre-IELTS, IELTS 1, IELTS 2, VNU-EPT)?

 

 

Buổi em vắng là buổi mấy trong chương trình học?

 

 

Ví dụ: Em đang học lớp Toeic 1 và đã vắng buổi 4.

 

 

BƯỚC 2:

 

Xem kỹ lịch giảng dạy bên dưới của các ngày thứ 2-4-6 hoặc thứ 3-5-7 để tìm buổi học bù phù hợp với thời gian của mình theo hướng dẫn cách tính lịch học bù mà giáo viên đã phổ biến trên lớp online.

 

 

BƯỚC 3:

 

Vào ngày học bù, 15 phút trước giờ học, các em hãy click VÀO ĐÂY để nhắn tin vào Facebook Page của Trung tâm để được cung cấp link online của buổi học bù mong muốn.

 

Thứ Ba (19.10.2021) 

Ca 17h30
- Lớp Toeic 1: Buổi 5

Ca 19h45

- Lớp Toeic 1: Buổi 2
- Lớp Toeic 1: Buổi 11
- Lớp Toeic 2: Buổi 5
- Lớp Toeic 3: Buổi 12
- Lớp Speaking: Buổi 2
- Lớp VNU-ETP: Buổi 12
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 6
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 20
- Lớp Căn Bản: Buổi 12
- Lớp Căn Bản: Buổi 18

 

Thứ Năm (21.10.2021)

Ca 17h30
- Lớp Toeic 1: Buổi 6

Ca 19h45

- Lớp Toeic 1: Buổi 3
- Lớp Toeic 1: Buổi 12
- Lớp Toeic 2: Buổi 6
- Lớp Toeic 3: Buổi 13
- Lớp Speaking: Buổi 3
- Lớp VNU-ETP: Buổi 13
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 7
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 21
- Lớp Căn Bản: Buổi 13

 

Thứ Bảy (23.10.2021)

Ca 17h30
- Lớp Toeic 1: Buổi 7

Ca 18h15

- Lớp IELTS 1: Buổi 17

Ca 19h45

- Lớp Toeic 1: Buổi 4
- Lớp Toeic 1: Buổi 13
- Lớp Toeic 2: Buổi 7
- Lớp Toeic 4: Buổi 1
- Lớp Speaking: Buổi 4
- Lớp VNU-ETP: Buổi 14
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 8
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 22
- Lớp Căn Bản: Buổi 14

Chúc các em học tốt nhé!
Hình học viên Trung tâm Tiếng Thầy Giảng Cô Mai

Thứ Hai (18.10.2021)

Ca 09h30
- Lớp Toeic 2: Buổi 9

Ca 17h30
- Lớp Toeic 3: Buổi 5

Ca 19h45
- Lớp Toeic 1: Buổi 8

- Lớp Toeic 2: Buổi 2
- Lớp Toeic 2: Buổi 10
- Lớp Toeic 3: Buổi 7
- Lớp Toeic 4: Buổi 5
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 3
- Lớp Writing: Buổi 8
- Lớp VNU-ETP: Buổi 3
- Lớp VNU-ETP: Buổi 17
- Lớp Căn Bản: Buổi 2
- Lớp Căn Bản: Buổi 17

 

Thứ Tư (20.10.2021)

Ca 09h30
- Lớp Toeic 2: Buổi 10

Ca 17h30
- Lớp Toeic 3: Buổi 6

Ca 19h45
- Lớp Toeic 1: Buổi khai giảng
- Lớp Toeic 1: Buổi 9

- Lớp Toeic 2: Buổi 3
- Lớp Toeic 2: Buổi 11
- Lớp Toeic 3: Buổi 8
- Lớp Toeic 4: Buổi 6
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 4
- Lớp Writing: Buổi 9
- Lớp VNU-ETP: Buổi 4
- Lớp VNU-ETP: Buổi 18
- Lớp Căn Bản: Buổi 3
- Lớp Căn Bản: Buổi 18

 

Thứ Sáu (22.10.2021)

Ca 09h30
- Lớp Toeic 2: Buổi 11

Ca 17h30
- Lớp Toeic 3: Buổi 7

Ca 19h45
- Lớp Toeic 1: Buổi 1

- Lớp Toeic 1: Buổi 10
- Lớp Toeic 2: Buổi 4
- Lớp Toeic 2: Buổi 12
- Lớp Toeic 3: Buổi 9
- Lớp Toeic 4: Buổi 7
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 5
- Lớp Writing: Buổi 10
- Lớp VNU-ETP: Buổi 5
- Lớp Căn Bản: Buổi 4