Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 179

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 179

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Để 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝘆 (đủ tư cách) trở thành hội viên đặc biệt này, 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗻𝘁𝘀 (ứng viên) phải có ít nhất 20 năm 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 (kinh nghiệm) trong 𝗳𝗶𝗲𝗹𝗱 (lĩnh vực) này, 𝗮𝘀 𝘄𝗲𝗹𝗹 𝗮𝘀 (cũng như) 𝗵𝗼𝗹𝗱 (nắm giữ, có) a1 cái 𝗱𝗲𝗴𝗿𝗲𝗲 (bằng) về 𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝘁𝗲𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲 (ngành kiến trúc) từ một 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆.(trường đại học) 𝗮𝗰𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗲𝗱 (chính quy, được thừa nhận)
𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝘁𝘀 (lợi ích) 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲 (bao gồm): 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝗹𝘆 (liên tục) 𝗲𝘅𝗽𝗮𝗻𝗱 (mở rộng) 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁𝘀 (liên hệ) của bạn qua việc 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 𝘁𝗼 (tiếp cận) với 𝗱𝗮𝘁𝗮𝗯𝗮𝘀𝗲 (cơ sở dữ liệu) của hơn 50.000 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲𝘀 (đồng nghiệp) 𝗽𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝗰𝗶𝗻𝗴 (đang hành nghề), 𝗽𝗮𝘆 (trả phí) 𝗵𝗮𝗹𝗳 (một nửa) 𝗽𝗿𝗶𝗰𝗲 (giá) 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿 (thường lệ) khi 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 (đăng ký) tham dự 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲𝘀 (hội nghị) 𝗵𝗼𝘀𝘁𝗲𝗱 (được tổ chức) bởi hiệp hội Kiến trúc sư Georgia, và nhận được 𝗻𝗲𝘄𝘀𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿 (bản tin) của chúng tôi vào mỗi tháng, 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝘀 (chứa) 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 (nghiên cứu) 𝗺𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁 (thị trường) 𝗹𝗮𝘁𝗲𝘀𝘁 (mới nhất) và 𝗮𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀𝗶𝘀 (sự phân tích) 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰 (kinh tế) để giúp cho việc 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 (kinh doanh) của bạn.
 
Thành viên hạng thẻ vàng cũng sẽ will also 𝗯𝗲 𝗲𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝘁𝗼 (đủ tư cách) 𝗮𝗽𝗽𝗹𝘆 𝗳𝗼𝗿 (xin) 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗹𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗶𝗻𝘀𝘂𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿𝗮𝗴𝗲 (bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp) 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗱 (được cung cấp) 𝗲𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲𝗹𝘆 (dành riêng cho) thành viên hạng thẻ vàng.
Để 𝗮𝗽𝗽𝗹𝘆 (xin), 𝘀𝗶𝗺𝗽𝗹𝘆 (đơn giản) là hãy 𝗳𝗶𝗹𝗹 𝗼𝘂𝘁 (điền) vào 𝗳𝗼𝗿𝗺 (tờ đơn) được 𝗮𝘁𝘁𝗮𝗰𝗵𝗲𝗱 (đính kèm) với 𝗯𝗿𝗼𝗰𝗵𝘂𝗿𝗲 (sách nhỏ quảng cáo) này và gửi nó đến 𝗵𝗲𝗮𝗱𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 (trụ sở chính) của chúng tôi. 𝗳𝗲𝗲 (phí) 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (nộp đơn) là $40.00 có thể trả bằng 𝗰𝗵𝗲𝗰𝗸 (séc) hoặc bằng 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁 𝗰𝗮𝗿𝗱 (thẻ tín dụng) bằng việc gọi cho 𝗮𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁 (kế toán) chúng tôi tại số điện thoại (124) 555-5253.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Để 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝘆 trở thành hội viên đặc biệt này, 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗻𝘁𝘀 phải có ít nhất 20 năm 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 trong 𝗳𝗶𝗲𝗹𝗱 này, 𝗮𝘀 𝘄𝗲𝗹𝗹 𝗮𝘀 𝗵𝗼𝗹𝗱 a1 cái 𝗱𝗲𝗴𝗿𝗲𝗲 về 𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝘁𝗲𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲 từ một 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 𝗮𝗰𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗲𝗱
𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝘁𝘀 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲: 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝗹𝘆 𝗲𝘅𝗽𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁𝘀 của bạn qua việc 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 𝘁𝗼 với 𝗱𝗮𝘁𝗮𝗯𝗮𝘀𝗲 của hơn 50.000 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝗰𝗶𝗻𝗴, 𝗽𝗮𝘆 𝗵𝗮𝗹𝗳 𝗽𝗿𝗶𝗰𝗲 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿 khi 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 tham dự 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲𝘀 𝗵𝗼𝘀𝘁𝗲𝗱 bởi hiệp hội Kiến trúc sư Georgia, và nhận được 𝗻𝗲𝘄𝘀𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿 của chúng tôi vào mỗi tháng, 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝘀 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 𝗺𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁 𝗹𝗮𝘁𝗲𝘀𝘁 và 𝗮𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀𝗶𝘀 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰 để giúp cho việc 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 của bạn.
 
Thành viên hạng thẻ vàng cũng sẽ will also 𝗯𝗲 𝗲𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝘁𝗼 𝗮𝗽𝗽𝗹𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗹𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗶𝗻𝘀𝘂𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿𝗮𝗴𝗲 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗱 𝗲𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲𝗹𝘆 thành viên hạng thẻ vàng.
Để 𝗮𝗽𝗽𝗹𝘆, 𝘀𝗶𝗺𝗽𝗹𝘆 là hãy 𝗳𝗶𝗹𝗹 𝗼𝘂𝘁 vào 𝗳𝗼𝗿𝗺 được 𝗮𝘁𝘁𝗮𝗰𝗵𝗲𝗱 với 𝗯𝗿𝗼𝗰𝗵𝘂𝗿𝗲 này và gửi nó đến 𝗵𝗲𝗮𝗱𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 của chúng tôi. 𝗳𝗲𝗲 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 là $40.00 có thể trả bằng 𝗰𝗵𝗲𝗰𝗸 hoặc bằng 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁 𝗰𝗮𝗿𝗱 bằng việc gọi cho 𝗮𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁 chúng tôi tại số điện thoại (124) 555-5253.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
In order to qualify for this special membership, applicants must have at least 20 years of experience in the field, as well as hold a degree in architecture from an accredited university.
Benefits include: instantly expand your contacts through access to our database of over 50.000 practicing colleagues, pay half the regular price when registering for conferences hosted by GSA, and receive our monthly newsletter, which contains the latest market research and economic analysis to help your business.
 
Gold Class members will also be eligible to apply for professional liability insurance coverage offered exclusively to our Gold Class members.
To apply, simply fill out the form attached to this brochure and mail it to our headquarters. The $40.00 application fee can either be paid by check or credit card by calling our accountant at (124) 555-5253.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
15

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận