Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 176

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 176

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗔𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 (Chú ý) cho 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 (các thành viên) của phòng tập Super Fit
Một 𝘄𝗼𝗿𝗸𝗼𝘂𝘁 𝗽𝗹𝗮𝗻 𝗱𝗼𝗲𝘀𝗻’𝘁 𝘄𝗼𝗿𝗸 (kế hoạch tập luyện không hiệu quả) với tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao tại Super Fit Gym, chúng tôi 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿 (cung cấp) nhiều dạng 𝗳𝗶𝘁𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝘀 (chương trình thể dục) nhất trong khu vực. Bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một điều gì đó 𝗳𝘂𝗻 (vui vẻ) và 𝗲𝘅𝗰𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 (thú vị) giúp bạn 𝗺𝗲𝗲𝘁 (đạt được) 𝗴𝗼𝗮𝗹𝘀 (mục tiêu) tập thể dục của bạn. Hiện tại, chúng tôi rất vui khi 𝗯𝗿𝗶𝗻𝗴 (mang đến) cho bạn một chương trình tập thể dục khiêu vũ mới. Lớp học sẽ diễn ra vào mùa hè này từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 23 tháng 8. Khiêu vũ là một 𝘄𝗮𝘆 (cách) 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 (tương tác) và 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 (thú vị) để 𝗲𝘅𝗲𝗿𝗰𝗶𝘀𝗲 (tập thể dục). Nó cũng 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗮𝘁𝗲 (thích hợp) cho 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝘀 (những người, cá nhân) không thể 𝗲𝗻𝗴𝗮𝗴𝗲 𝗶𝗻 (tham gia vào) 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝘆 (các hoạt động) 𝗽𝗵𝘆𝘀𝗶𝗰𝗮𝗹 (thể chất) 𝘀𝘁𝗿𝗲𝗻𝘂𝗼𝘂𝘀 (nặng nhọc).
 
Những người 𝘄𝗶𝘀𝗵 (muốn) 𝘀𝗶𝗴𝗻 𝘂𝗽 (đăng ký) lớp học nhảy này 𝗲𝗻𝗰𝗼𝘂𝗿𝗮𝗴𝗲𝗱 (được khuyến khích) đăng ký 𝗶𝗻 𝗽𝗮𝗶𝗿𝘀 (theo cặp). Nếu bạn không có ai đó để đăng ký, bạn sẽ 𝘁𝗲𝗮𝗺 𝘂𝗽 𝘄𝗶𝘁𝗵 (ghép nhóm) một người khác vào ngày đầu tiên đến lớp. 𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (Việc đăng ký) sẽ bắt đầu từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6. Bạn có thể 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 (đăng ký) trên trang web của chúng tôi bằng cách 𝗳𝗶𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗼𝘂𝘁 (điền vào) 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗳𝗼𝗿𝗺 (mẫu đăng ký). Học phí phải được thanh toán tại thời điểm đăng ký bằng 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁 𝗰𝗮𝗿𝗱 (thẻ tín dụng).
 
𝗜𝗻 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻𝗰𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗵 (Theo) các 𝗿𝘂𝗹𝗲𝘀 and 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (quy tắc và quy định) của chúng tôi, những người muốn nhận 𝗳𝗲𝗲 𝗿𝗲𝗳𝘂𝗻𝗱 (khoản hoàn trả học phí) phải 𝘄𝗶𝘁𝗵𝗱𝗿𝗮𝘄 (rút khỏi) lớp một tuần trở lên trước 𝘀𝗰𝗵𝗲𝗱𝘂𝗹𝗲𝗱 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁 𝗱𝗮𝘁𝗲 (ngày bắt đầu dự kiến). Học phí sẽ không được hoàn trả đối với những người 𝘄𝗶𝘁𝗵𝗱𝗿𝗮𝘄 (rút khỏi) một lớp sau 𝗱𝗲𝗮𝗱𝗹𝗶𝗻𝗲 (hạn chót) đó.
 
Để biết thêm 𝗱𝗲𝘁𝗮𝗶𝗹𝘀 (thông tin chi tiết) 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 (liên quan đến) 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁 (nội dung) lớp học, 𝘀𝗰𝗵𝗲𝗱𝘂𝗹𝗲𝘀 (lịch trình) và lệ phí, hãy 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁 (liên hệ) với 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿 (quản lý) của chúng tôi, Scott Peterson, theo số (231) 555-2523.
Trân trọng
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗔𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 cho 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 của phòng tập Super Fit
Một 𝘄𝗼𝗿𝗸𝗼𝘂𝘁 𝗽𝗹𝗮𝗻 𝗱𝗼𝗲𝘀𝗻’𝘁 𝘄𝗼𝗿𝗸 với tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao tại Super Fit Gym, chúng tôi 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿 nhiều dạng 𝗳𝗶𝘁𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝘀 nhất trong khu vực. Bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một điều gì đó 𝗳𝘂𝗻 và 𝗲𝘅𝗰𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 giúp bạn 𝗺𝗲𝗲𝘁 𝗴𝗼𝗮𝗹𝘀 tập thể dục của bạn. Hiện tại, chúng tôi rất vui khi 𝗯𝗿𝗶𝗻𝗴 cho bạn một chương trình tập thể dục khiêu vũ mới. Lớp học sẽ diễn ra vào mùa hè này từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 23 tháng 8. Khiêu vũ là một 𝘄𝗮𝘆 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 và 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 để 𝗲𝘅𝗲𝗿𝗰𝗶𝘀𝗲. Nó cũng 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗮𝘁𝗲 cho 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝘀 không thể 𝗲𝗻𝗴𝗮𝗴𝗲 𝗶𝗻 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝘆 𝗽𝗵𝘆𝘀𝗶𝗰𝗮𝗹 𝘀𝘁𝗿𝗲𝗻𝘂𝗼𝘂𝘀.
 
Những người 𝘄𝗶𝘀𝗵 𝘀𝗶𝗴𝗻 𝘂𝗽 lớp học nhảy này 𝗲𝗻𝗰𝗼𝘂𝗿𝗮𝗴𝗲𝗱 đăng ký 𝗶𝗻 𝗽𝗮𝗶𝗿𝘀. Nếu bạn không có ai đó để đăng ký, bạn sẽ 𝘁𝗲𝗮𝗺 𝘂𝗽 𝘄𝗶𝘁𝗵 một người khác vào ngày đầu tiên đến lớp. 𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 sẽ bắt đầu từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6. Bạn có thể 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 trên trang web của chúng tôi bằng cách 𝗳𝗶𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗼𝘂𝘁 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗳𝗼𝗿𝗺. Học phí phải được thanh toán tại thời điểm đăng ký bằng 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁 𝗰𝗮𝗿𝗱.
 
𝗜𝗻 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻𝗰𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗵 các 𝗿𝘂𝗹𝗲𝘀 and 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 của chúng tôi, những người muốn nhận 𝗳𝗲𝗲 𝗿𝗲𝗳𝘂𝗻𝗱 phải 𝘄𝗶𝘁𝗵𝗱𝗿𝗮𝘄 lớp một tuần trở lên trước 𝘀𝗰𝗵𝗲𝗱𝘂𝗹𝗲𝗱 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁 𝗱𝗮𝘁𝗲. Học phí sẽ không được hoàn trả đối với những người 𝘄𝗶𝘁𝗵𝗱𝗿𝗮𝘄 một lớp sau 𝗱𝗲𝗮𝗱𝗹𝗶𝗻𝗲 đó.
 
Để biết thêm 𝗱𝗲𝘁𝗮𝗶𝗹𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁 lớp học, 𝘀𝗰𝗵𝗲𝗱𝘂𝗹𝗲𝘀 và lệ phí, hãy 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁 với 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿 của chúng tôi, Scott Peterson, theo số (231) 555-2523.
Trân trọng
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Attention Members of Super Fit Gym
One workout plan doesn’t work for everyone. That is why here at Super Fit Gym we offer the largest variety of fitness programs in the area. You are sure to find something fun and exciting that helps you meet your fitness goals. Now we are excited to bring you a new dance fitness program. The class will run this summer from June 12 to August 23. Dance is an interesting and interactive way to exercise. It is also appropriate for those individuals who are not able to engage in strenuous physical activity.
 
Those who wish to sign up for this dance class are encouraged to sign up in pairs. If you don’t have someone to sign up with, you will team up with another individual on the first day of a class. Registration will be available from May 10 to June 1. You can register on our Web site by filling out a registration form. A class fee must be paid at the time of registration by credit card.
 
In accordance with our rules and regulations, those who wish to receive a class fee refund must withdraw from a class a week or more before the scheduled start date. No refund will be given to those who withdraw from a class after that deadline.
 
For more details concerning class content, schedules, and fees, contact our manager, Scott Peterson, at (231) 555-2523.
Sincerely,

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
15

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận