Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 86

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 86

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen

🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}

Có một 𝗺𝘂𝘀𝗲𝘂𝗺 (bảo tàng) cho mọi thứ. Một bảo tàng mới nhất khai trương có thể 𝘁𝘂𝗿𝗻 you 𝗼𝗳𝗳 (turn sb off = làm ai đó không hứng thú với việc gì) bữa tối của bạn. Đó là Bảo tàng thức ăn 𝗗𝗶𝘀𝗴𝘂𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 (ghê tởm), đã mở cửa trong tuần này ở Thụy Điển. Nó sẽ 𝗮𝗹𝗹𝗼𝘄 (cho phép) mọi người 𝗮𝗻𝗮𝗹𝘆𝘇𝗲 (phân tích) về việc tại sao họ lại yêu thích hay ghét những món ăn 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻 (nào đó). Họ cũng có thể nghĩ về các 𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝘀 (nguồn) thực phẩm 𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 (thay thế khác). 𝗳𝗼𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿 (nhà sáng lập/ thành lập) bảo tàng đã 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗮𝗶𝗻𝗲𝗱 (giải thích) tại sao ông ta bắt đầu nó. Ông ta đang 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 (nghiên cứu) 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁 (sự ảnh hưởng) mà thịt tác động lên 𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 (môi trường). Sau đó ông ta nghĩ đến 𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝘀 (nguồn) đạm khác nhau, như 𝗶𝗻𝘀𝗲𝗰𝘁𝘀 (côn trùng). Ông ta nói: “Nếu bạn hỏi ai đó liệu học có muốn ăn 𝗯𝘂𝗴𝘀 (bọ), họ nói ‘điều đó thật 𝗴𝗿𝗼𝘀𝘀 (gớm, kinh tởm). ‘ Có thể tôi sẽ có thể làm họ 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿 (cân nhắc/xem xét lại)’

Bào tàng sẽ 𝗰𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲 (thách thức) 4 trong 5 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗲𝘀 (giác quan)- 𝘀𝗺𝗲𝗹𝗹 (khứu giác), 𝘁𝗼𝘂𝗰𝗵 (xúc giác), 𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁 (thị giác) and 𝘁𝗮𝘀𝘁𝗲 (vị giác). Có thực phầm đến từ khắp nơi trên thế giới mà một số người nghĩ là “𝗱𝗶𝘀𝗴𝘂𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴” (kinh tởm). Tuy nhiên, những người ở nơi khác nghĩ loại thực phẩm này thì 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹 (bình thường). Đó là một phần 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿 (bình thường, thường xuyên) trong 𝗱𝗶𝗲𝘁 (chế độ ăn) của họ. Những thực phẩm trưng bày 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲 (bao gồm) những món như là 𝘁𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝘂𝗹𝗮 (nhện đen lớn) 𝗳𝗿𝗶𝗲𝗱 (chiên), 𝘀𝗵𝗮𝗿𝗸 (cá mập) 𝗳𝗲𝗿𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲𝗱 (lên men) và 𝗷𝘂𝗶𝗰𝗲 (nước ép) 𝗲𝘆𝗲𝗯𝗮𝗹𝗹 (nhãn cầu) 𝘀𝗵𝗲𝗲𝗽 (cừu). 𝗧𝗵𝗲 𝗳𝗼𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿 (nhà sáng lập) nói chúng ta có thể ăn bất kì loại thực phẩm nào, nhưng 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗲 (văn hóa) của chúng ta dạy chúng ta thực phẩm gì thì không 𝘁𝗮𝘀𝘁𝘆 (ngon). Ông ta nói: “Những gì chúng ta thấy 𝗱𝗶𝘀𝗴𝘂𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 (kinh tởm) mà phải được học – nó 𝗽𝘂𝗿𝗲𝗹𝘆 (hoàn toàn) 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 (thuộc về văn hóa).” Ông ta 𝗮𝗱𝗱𝗲𝗱 (nói thêm): “Một trong những 𝘄𝗼𝗿𝗿𝗶𝗲𝘀 (lo lắng) của tôi là nó sẽ bắt đầu 𝘀𝗺𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 (có mùi, bốc mùi khó chịu) ở đây.”

🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}

Có một 𝗺𝘂𝘀𝗲𝘂𝗺 cho mọi thứ. Một bảo tàng mới nhất khai trương có thể 𝘁𝘂𝗿𝗻 you 𝗼𝗳𝗳 bữa tối của bạn. Đó là Bảo tàng thức ăn 𝗗𝗶𝘀𝗴𝘂𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴, đã mở cửa trong tuần này ở Thụy Điển. Nó sẽ 𝗮𝗹𝗹𝗼𝘄 mọi người 𝗮𝗻𝗮𝗹𝘆𝘇𝗲 về việc tại sao họ lại yêu thích hay ghét những món ăn 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻. Họ cũng có thể nghĩ về các 𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝘀 thực phẩm 𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲. 𝗳𝗼𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿 bảo tàng đã 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗮𝗶𝗻𝗲𝗱 tại sao ông ta bắt đầu nó. Ông ta đang 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁 mà thịt tác động lên 𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁. Sau đó ông ta nghĩ đến 𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝘀 đạm khác nhau, như 𝗶𝗻𝘀𝗲𝗰𝘁𝘀. Ông ta nói: “Nếu bạn hỏi ai đó liệu học có muốn ăn 𝗯𝘂𝗴𝘀, họ nói ‘điều đó thật 𝗴𝗿𝗼𝘀𝘀. ‘ Có thể tôi sẽ có thể làm họ 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿’

Bào tàng sẽ 𝗰𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲 4 trong 5 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗲𝘀 – 𝘀𝗺𝗲𝗹𝗹, 𝘁𝗼𝘂𝗰𝗵, 𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁 and 𝘁𝗮𝘀𝘁𝗲. Có thực phầm đến từ khắp nơi trên thế giới mà một số người nghĩ là “𝗱𝗶𝘀𝗴𝘂𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴”. Tuy nhiên, những người ở nơi khác nghĩ loại thực phẩm này thì 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹. Đó là một phần 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿 trong 𝗱𝗶𝗲𝘁 của họ. Những thực phẩm trưng bày 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲 những món như là 𝘁𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝘂𝗹𝗮 𝗳𝗿𝗶𝗲𝗱, 𝘀𝗵𝗮𝗿𝗸 𝗳𝗲𝗿𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲𝗱 và 𝗷𝘂𝗶𝗰𝗲 𝗲𝘆𝗲𝗯𝗮𝗹𝗹 𝘀𝗵𝗲𝗲𝗽. 𝗧𝗵𝗲 𝗳𝗼𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿 nói chúng ta có thể ăn bất kì loại thực phẩm nào, nhưng 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗲 của chúng ta dạy chúng ta thực phẩm gì thì không 𝘁𝗮𝘀𝘁𝘆. Ông ta nói: “Những gì chúng ta thấy 𝗱𝗶𝘀𝗴𝘂𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 mà phải được học – nó 𝗽𝘂𝗿𝗲𝗹𝘆 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹.” Ông ta 𝗮𝗱𝗱𝗲𝗱: “Một trong những 𝘄𝗼𝗿𝗿𝗶𝗲𝘀 của tôi là nó sẽ bắt đầu 𝘀𝗺𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 ở đây.”

🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH

There is a museum for everything. The latest one to open may turn you off your dinner. It is the Disgusting Food Museum, which opened this week in Sweden. It will allow people to analyze why they love or hate certain foods. They might also think about alternative food sources. The museum’s founder explained why he started it. He was researching the effect meat had on the environment. He then thought about different sources of protein, like insects. He said: “If you ask people if they want to eat bugs, they say ‘that’s gross.’ Maybe I can make them reconsider.”


The museum will challenge four of our five senses – smell, touch, sight and taste. There is food from around the world that some people think is “disgusting”. However, people in other parts of the world think this food is normal. It is a regular part of their diet. The food exhibits include food like fried tarantula, fermented shark and sheep eyeball juice. The founder said we could all eat any food, but our culture teaches us what food is not tasty. He said: “What we find disgusting has to be learned – it’s purely cultural.” He added: “One of my worries is that it will start smelling in here.”

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận