Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 172

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 172

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Sau khoảng vài tháng 𝗯𝗮𝘁𝘁𝗹𝗲 ( chiến đấu ) để ngăn chặn 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 ( sự phát triển ) của một 𝘀𝗵𝗼𝗽𝗽𝗶𝗻𝗴 𝗺𝗮𝗹𝗹 ( trung tâm thương mại) mới tại 𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 ( vị trí ) của 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁𝗵𝗼𝘂𝘀𝗲 (Tòa án ) Rivervalley cũ, 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝘀 (cư dân ), 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲𝘀 (những doanh nghiệp địa phương ) và 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗰 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽 ( các nhóm dân sự ) đang 𝗰𝗵𝗲𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 ( hoan nghênh ) 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 ( quyết định ) giữ lại 𝗶𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁 (nguyên vẹn) tòa nhà 150 năm tuổi. “Chúng tôi 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗽𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝗲𝗱 (thất vọng )”, CEO của Branford Construction nói thêm. “Chúng tôi cảm thấy rằng 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 ( cộng đồng ) sẽ được 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝘁 ( hưởng lợi ) và 𝗴𝗿𝗼𝘄 ( phát triển) , nhưng 𝗼𝗯𝘃𝗶𝗼𝘂𝘀𝗹𝘆 ( rõ ràng rằng ), cư dân muốn 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲 ( bảo tồn) 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 ( lịch sử ) của họ và tôi 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁 (tôn trọng) điều đó.”
 
𝗜𝗻𝘀𝘁𝗲𝗮𝗱 (thay vào đó), 𝗲𝗳𝗳𝗼𝗿𝘁𝘀 (những nỗ lực ) đang được thực hiện để 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲 ( khôi phục) tòa án 𝗱𝗲𝘀𝗲𝗿𝘁𝗲𝗱 ( bị bỏ hoang ) cũ trở lại 𝗴𝗹𝗼𝗿𝘆 ( vinh quang ) trước đây. “Cộng đồng 𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼𝗴𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿 (đang cùng nhau) làm điều này và chúng tôi đang 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗼𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 ( thu thập quyên góp ) để 𝗿𝗲𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗲𝗱 ( tân trang ) tòa nhà”, cư dân địa phương Enid Tran nói. “Chúng tôi hy vọng sẽ đưa 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗮𝗿𝘆 ( thư viện công cộng ) hoặc trường học ra khỏi tòa nhà này.”
 
“Đã ở đây 𝗳𝗼𝗿 𝗮𝘀 𝗹𝗼𝗻𝗴 𝗮𝘀 𝗜 𝗰𝗮𝗻 𝗿𝗲𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 ( hầu như trong cả cuộc đời mình ). 𝗜𝗻 𝗳𝗮𝗰𝘁 ( thật sự ), ông tôi làm 𝗰𝗹𝗲𝗿𝗸 ( nhân viên bán hàng ) ở đó”, Kevin Lamb, 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗼𝘄𝗻𝗲𝗿 ( một chủ doanh nghiệp) địa phương nói thêm. “Đó là 𝗶𝗰𝗼𝗻𝗶𝗰 𝘀𝘆𝗺𝗯𝗼𝗹 ( một biểu tượng biểu trưng ) của cộng đồng của chúng tôi và chúng tôi không muốn nó bị 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼𝘆𝗲𝗱 ( phá hủy ).” Cộng đồng đã 𝗿𝗮𝗶𝘀𝗲𝗱 ( huy động ) được hơn 100.000 đô la thông qua 𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 ( kiến ​​nghị ) trực tuyến và 𝗱𝗼𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (các khoản đóng góp ) tiếp tục 𝗽𝗼𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 ( đổ vào ). Cộng đồng hy vọng rằng 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 ( việc khôi phục) tòa nhà sẽ bắt đầu trong 𝗰𝗼𝘂𝗽𝗹𝗲 𝗼𝗳 ( một vài ) tháng tới.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Sau khoảng vài tháng 𝗯𝗮𝘁𝘁𝗹𝗲 để ngăn chặn 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 của một 𝘀𝗵𝗼𝗽𝗽𝗶𝗻𝗴 𝗺𝗮𝗹𝗹 mới tại 𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 của 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁𝗵𝗼𝘂𝘀𝗲 Rivervalley cũ, 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝘀, 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲𝘀 và 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗰 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽 đang 𝗰𝗵𝗲𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 giữ lại 𝗶𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁 tòa nhà 150 năm tuổi. “Chúng tôi 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗽𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝗲𝗱 “, CEO của Branford Construction nói thêm. “Chúng tôi cảm thấy rằng 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 sẽ được 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝘁 và 𝗴𝗿𝗼 , nhưng 𝗼𝗯𝘃𝗶𝗼𝘂𝘀𝗹𝘆, cư dân muốn 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 của họ và tôi 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁 điều đó.”
 
𝗜𝗻𝘀𝘁𝗲𝗮𝗱, 𝗲𝗳𝗳𝗼𝗿𝘁𝘀 đang được thực hiện để 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲 tòa án 𝗱𝗲𝘀𝗲𝗿𝘁𝗲𝗱 cũ trở lại 𝗴𝗹𝗼𝗿𝘆 trước đây. “Cộng đồng 𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼𝗴𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿 làm điều này và chúng tôi đang 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗼𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 để 𝗿𝗲𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗲𝗱 tòa nhà”, cư dân địa phương Enid Tran nói. “Chúng tôi hy vọng sẽ đưa 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗮𝗿𝘆 hoặc trường học ra khỏi tòa nhà này.”
 
“Đã ở đây 𝗳𝗼𝗿 𝗮𝘀 𝗹𝗼𝗻𝗴 𝗮𝘀 𝗜 𝗰𝗮𝗻 𝗿𝗲𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿. 𝗜𝗻 𝗳𝗮𝗰𝘁, ông tôi làm 𝗰𝗹𝗲𝗿𝗸 ở đó”, Kevin Lamb, 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗼𝘄𝗻𝗲𝗿 địa phương nói thêm. “Đó là 𝗶𝗰𝗼𝗻𝗶𝗰 𝘀𝘆𝗺𝗯𝗼𝗹 của cộng đồng của chúng tôi và chúng tôi không muốn nó bị 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼𝘆𝗲𝗱.” Cộng đồng đã 𝗿𝗮𝗶𝘀𝗲𝗱 được hơn 100.000 đô la thông qua 𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 trực tuyến và 𝗱𝗼𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 tiếp tục 𝗽𝗼𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻. Cộng đồng hy vọng rằng 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 tòa nhà sẽ bắt đầu trong 𝗰𝗼𝘂𝗽𝗹𝗲 𝗼𝗳 tháng tới.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
After a months long battle to stop the development of a new shopping mall on the location of the former Rivervalley Courthouse, residents, local businesses, and civic groups are cheering the decision to keep the 150 year old building intact. “We’re disappointed,” added Branford Construction’s CEO. “We felt that the community would benefit and grow, but obviously, residents want to preserve their history and I respect that.”
 
Instead, efforts are being made to restore the old deserted Courthouse to its former glory. “The community is getting together for this and we are collecting donations to have the building renovated,” said local resident Enid Tran. “We hope to make a public library or school out of the building.”
 
“It’s been here for as long as I can remember. In fact, my grandfather worked as a clerk there,” added a local business owner, Kevin Lamb. “It’s an iconic symbol of our community and we don’t want it destroyed.” The community has already raised over $100,000 through an online petition and donations keep pouring in. The community hopes that restoration of the building begins within the next couple of months.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận