Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 174

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 174

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗔𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗦𝗵𝗼𝗽𝗽𝗲𝗿𝘀
(Người mua hàng chú ý)
 
Chúng tôi 𝗿𝗲𝗴𝗿𝗲𝘁 (rất tiếc) phải 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺 ( thông báo) cho bạn rằng đã có một đợt 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗿𝗲𝗰𝗮𝗹𝗹 (thu hồi chung) đối với tất cả các 𝗹𝗮𝗱𝗱𝗲𝗿𝘀 (thang) 𝗯𝗿𝗮𝗻𝗱 (thương hiệu) Kent được 𝗺𝗮𝗻𝘂𝗳𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲𝗱 (sản xuất) từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 30 tháng 7 năm nay.
 
• Thang không 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝘆 𝘄𝗶𝘁𝗵 (tuân thủ) 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱𝘀 (các tiêu chuẩn) 𝘀𝗮𝗳𝗲𝘁𝘆 (an toàn) 𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝘁𝗼𝗿𝘆 (bắt buộc) và có thể 𝘂𝗻𝘀𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 (không vững chắc , không thăng bằng)
 
• Những chiếc thang có thể 𝗺𝗼𝘃𝗲 (di chuyển) trong khi đứng trên chúng và có thể góp phần gây ra những 𝗱𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿𝗼𝘂𝘀 𝗳𝗮𝗹𝗹𝘀 (cú ngã nguy hiểm).
 
• Không sử dụng thang vì bất kỳ lý do. Hãy 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁 (Liên hệ) với Công ty Kent để nhận tiền hoàn lại hoặc 𝗿𝗲𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁 (sản phẩm thay thế khác). 𝗖𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿 (Khách hàng) sẽ 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗶𝘃𝗲 (nhận được) một 𝗿𝗲𝗳𝘂𝗻𝗱 (khoản hoàn lại) hoặc một 𝗿𝗲𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁 (sản phẩm thay thế) ngay cả khi không có 𝗽𝗿𝗼𝗼𝗳 𝗼𝗳 𝗽𝘂𝗿𝗰𝗵𝗮𝘀𝗲 (bằng chứng mua hàng) 𝗮𝘀 𝗹𝗼𝗻𝗴 𝗮𝘀 (miễn là) họ 𝗿𝗲𝘁𝘂𝗿𝗻 (trả lại) thang.
 
Công ty Kent có thể 𝗿𝗲𝗮𝗰𝗵𝗲𝗱 ( liên hệ) bằng cách gọi số 1-800-555-2493. 𝗣𝗿𝗲𝘀𝘀 (Nhấn) phím 8 𝗶𝗻 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿 𝘁𝗼 (để) được 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗲𝗿 (chuyển đến) 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 (người đại diện) 𝗲𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲𝗹𝘆 (chuyên/độc quyền) 𝗱𝗲𝗮𝗹 𝘄𝗶𝘁𝗵 (xử lý) việc thu hồi sản phẩm. Chúng tôi 𝘀𝗶𝗻𝗰𝗲𝗿𝗲𝗹𝘆 (chân thành) 𝗮𝗽𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝘇𝗲 (xin lỗi) vì sự 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 (bất tiện) này.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗔𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗦𝗵𝗼𝗽𝗽𝗲𝗿𝘀
 
Chúng tôi 𝗿𝗲𝗴𝗿𝗲𝘁 phải 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺 cho bạn rằng đã có một đợt 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗿𝗲𝗰𝗮𝗹𝗹 đối với tất cả các 𝗹𝗮𝗱𝗱𝗲𝗿𝘀 𝗯𝗿𝗮𝗻𝗱 Kent được 𝗺𝗮𝗻𝘂𝗳𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲𝗱 từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 30 tháng 7 năm nay.
 
• Thang không 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝘆 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱𝘀 𝘀𝗮𝗳𝗲𝘁𝘆 𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝘁𝗼𝗿𝘆 và có thể 𝘂𝗻𝘀𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲
 
• Những chiếc thang có thể 𝗺𝗼𝘃𝗲 trong khi đứng trên chúng và có thể góp phần gây ra những 𝗱𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿𝗼𝘂𝘀 𝗳𝗮𝗹𝗹𝘀.
 
• Không sử dụng thang vì bất kỳ lý do. Hãy 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁 với Công ty Kent để nhận tiền hoàn lại hoặc 𝗿𝗲𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁.
𝗖𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿 sẽ 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗶𝘃𝗲 một 𝗿𝗲𝗳𝘂𝗻𝗱 hoặc một 𝗿𝗲𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁 ngay cả khi không có 𝗽𝗿𝗼𝗼𝗳 𝗼𝗳 𝗽𝘂𝗿𝗰𝗵𝗮𝘀𝗲 𝗮𝘀 𝗹𝗼𝗻𝗴 𝗮𝘀 họ 𝗿𝗲𝘁𝘂𝗿𝗻 thang.
 
Công ty Kent có thể 𝗿𝗲𝗮𝗰𝗵𝗲𝗱 bằng cách gọi số 1-800-555-2493. 𝗣𝗿𝗲𝘀𝘀 phím 8 𝗶𝗻 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿 𝘁𝗼 được 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗲𝗿 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗲𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲𝗹𝘆 𝗱𝗲𝗮𝗹 𝘄𝗶𝘁𝗵 việc thu hồi sản phẩm. Chúng tôi 𝘀𝗶𝗻𝗰𝗲𝗿𝗲𝗹𝘆 𝗮𝗽𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝘇𝗲 vì sự 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 này.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Attention Shoppers
 
We regret to inform you that there has been a general recall on all Kent brand ladders manufactured between March 30 and July 30 this year.
 
• The ladders do not comply with mandatory safety standards and could be unstable.
 
• The ladders could move while standing on them and could contribute to dangerous falls.
 
• Do not use the ladders for any reason. Contact the Kent Company to receive a refund or a replacement product. Customers will receive a full refund even without proof of purchase as long as they return the ladders.
 
The Kent Company can be reached by calling 1-800-555-2493. Press 8 in order to be transferred to a representative who deals exclusively with product recalls. We sincerely apologize for this inconvenience.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận