Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 177

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 177

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người đi đến các 𝗹𝗶𝘃𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝘀 (buổi hòa nhạc trực tiếp) và viện bảo tàng sống lâu hơn những người không tham gia. 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁𝘀 (Các chuyên gia) từ một trường đại học ở London đã xem xét hơn 6.700 người Anh trong 15 năm. Họ 𝗲𝘅𝗮𝗺𝗶𝗻𝗲𝗱 (kiểm tra) tần suất mọi người đi ra ngoài và nơi họ đi. Họ phát hiện ra rằng những người trên 50 tuổi 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿𝗹𝘆 (thường xuyên) đến các buổi hòa nhạc có khả năng tử vong thấp hơn khoảng 30% trong 14 năm tới. Những người trên 50 tuổi có thể 𝗹𝗲𝗻𝗴𝘁𝗵𝗲𝗻 (kéo dài) cuộc sống của họ bằng cách nhìn vào “𝗿𝗲𝗰𝗲𝗽𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗮𝗿𝘁𝘀” (“nghệ thuật tiếp nhận”). Chúng 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲 (bao gồm) các 𝗮𝗿𝘁 𝗴𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 (phòng trưng bày nghệ thuật), các buổi hòa nhạc, bảo tàng, nhạc kịch, và nhà hát opera và nhà hát. 𝗜𝗻 𝗮𝗱𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 (Ngoài ra), 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗴𝗼𝗲𝗿𝘀 (những người đi đến các buổi hòa nhạc) có thể có nhiều niềm vui hơn.
 
Nhà 𝗹𝗲𝗮𝗱 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗿 (nghiên cứu chính) cho biết tiền rất quan trọng trong việc mọi người có đến các buổi hòa nhạc hay không. Cô viết: “Hơn 40 phần trăm những người trong nhóm ít 𝘄𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵𝘆 (giàu) nhất báo cáo rằng họ không bao giờ 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗲𝗱 (đi đến) các hoạt động văn hóa.” Bộ trưởng Y tế Vương quốc Anh tin vào nghiên cứu này. Ông nói rằng nghệ thuật và văn hóa có thể 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲 (cải thiện) những thứ như 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗵𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵 (sức khỏe tinh thần), 𝗮𝗴𝗲𝗶𝗻𝗴 (sự già nua, lão hóa) and 𝗹𝗼𝗻𝗲𝗹𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 (và sự cô đơn). Dịch vụ y tế quốc gia của Vương quốc Anh sẽ sử dụng nghệ thuật để cải thiện 𝘄𝗲𝗹𝗹𝗯𝗲𝗶𝗻𝗴 (sức khỏe) của mọi người. Các nhà nghiên cứu cho biết: “Kết quả của chúng tôi 𝗵𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁 (nhấn mạnh) 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲 (tầm quan trọng) của việc tiếp tục 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗼𝗿𝗲 (khám phá) các 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗳𝗮𝗰𝘁𝗼𝗿𝘀 (yếu tố xã hội) mới 𝗮𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁 (ảnh hưởng) đến sức khỏe của chúng ta.”
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người đi đến các 𝗹𝗶𝘃𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝘀 và viện bảo tàng sống lâu hơn những người không tham gia. 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁𝘀 từ một trường đại học ở London đã xem xét hơn 6.700 người Anh trong 15 năm. Họ 𝗲𝘅𝗮𝗺𝗶𝗻𝗲𝗱 tần suất mọi người đi ra ngoài và nơi họ đi. Họ phát hiện ra rằng những người trên 50 tuổi 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿𝗹𝘆 đến các buổi hòa nhạc có khả năng tử vong thấp hơn khoảng 30% trong 14 năm tới. Những người trên 50 tuổi có thể 𝗹𝗲𝗻𝗴𝘁𝗵𝗲𝗻 cuộc sống của họ bằng cách nhìn vào “𝗿𝗲𝗰𝗲𝗽𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗮𝗿𝘁𝘀”. Chúng 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲 các 𝗮𝗿𝘁 𝗴𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀, các buổi hòa nhạc, bảo tàng, nhạc kịch, và nhà hát opera và nhà hát. 𝗜𝗻 𝗮𝗱𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗴𝗼𝗲𝗿𝘀 có thể có nhiều niềm vui hơn.
 
Nhà 𝗹𝗲𝗮𝗱 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗿 cho biết tiền rất quan trọng trong việc mọi người có đến các buổi hòa nhạc hay không. Cô viết: “Hơn 40 phần trăm những người trong nhóm ít 𝘄𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵𝘆 nhất báo cáo rằng họ không bao giờ 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗲𝗱 các hoạt động văn hóa.” Bộ trưởng Y tế Vương quốc Anh tin vào nghiên cứu này. Ông nói rằng nghệ thuật và văn hóa có thể 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲 những thứ như 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗵𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵, 𝗮𝗴𝗲𝗶𝗻𝗴 and 𝗹𝗼𝗻𝗲𝗹𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀. Dịch vụ y tế quốc gia của Vương quốc Anh sẽ sử dụng nghệ thuật để cải thiện 𝘄𝗲𝗹𝗹𝗯𝗲𝗶𝗻𝗴 của mọi người. Các nhà nghiên cứu cho biết: “Kết quả của chúng tôi 𝗵𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲 của việc tiếp tục 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗼𝗿𝗲 các 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗳𝗮𝗰𝘁𝗼𝗿𝘀 mới 𝗮𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁 đến sức khỏe của chúng ta.”
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Researchers found that people who go to live concerts and museums live longer than those who do not. Experts from a London university looked at over 6,700 British people for 15 years. They examined how often the people went out and where they went. They found that over-50s who regularly went to concerts were around 30 per cent less likely to die in the next 14 years. The over-50s could lengthen their life by looking at “receptive arts”. These include art galleries, concerts, museums, musicals, and the opera and theatre. In addition, concertgoers could have more fun.
 
The lead researcher said money was important in whether or not people went to concerts. She wrote: “Over 40 percent of people in the least wealthy group reported that they never accessed cultural activities.” The UK Health Secretary believes the research. He said arts and culture could improve things like mental health, ageing and loneliness. The UK’s National Health Service will use the arts to improve people’s wellbeing. The researchers said: “Our results highlight the importance of continuing to explore new social factors that affect our health.”

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
14

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận