Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 88

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 88

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen

🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}

THÀ 𝗕𝗘𝗡𝗧 (uốn cong) CÒN HƠN 𝗕𝗥𝗢𝗞𝗘𝗡 (bị gãy) – Dẻo cong hơn rắn giòn

Có một 𝗼𝗮𝗸 𝘁𝗿𝗲𝗲 (cây sồi) 𝗵𝘂𝗴𝗲 (lớn/ khổng lồ) 𝘀𝘁𝗼𝗼𝗱 (đứng) trên bờ 𝗯𝗮𝗻𝗸 (bờ sông) của một 𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿 (dòng sông). Nó được 𝗻𝗼𝘂𝗿𝗶𝘀𝗵𝗲𝗱 (được nuôi dưỡng) tốt bởi nước của dòng sông. 𝗡𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗹𝘆 (Lẽ tự nhiên/ đương nhiên), nó rất khỏe và có 𝘁𝗵𝗶𝗰𝗸 𝘀𝘁𝗲𝗺 (thân dày). Ở 𝗻𝗲𝗮𝗿𝗯𝘆 (gần đó), có mọc một vài 𝗿𝗲𝗲𝗱𝘀 (cây sậy) với thân mỏng nhưng 𝗳𝗹𝗲𝘅𝗶𝗯𝗹𝗲 (linh hoạt, mềm dẻo). Chúng nó mọc 𝗮𝗹𝗺𝗼𝘀𝘁 (hầu như) 𝗵𝗮𝗹𝗳 (một nửa) trong nước và cũng 𝗳𝗹𝗼𝘂𝗿𝗶𝘀𝗵𝗲𝗱 (mọc sum sê, phát triển) tốt.

Một ngày nọ, 𝘄𝗶𝗻𝗱𝘀 (gió) mạnh 𝗯𝗹𝗲𝘄 (thổi) đến. Cái cây, mặc dù 𝗵𝘂𝗴𝗲 (to lớn) và khỏe, 𝗯𝗿𝗼𝗸𝗲 (gãy) từ 𝗺𝗶𝗱𝗱𝗹𝗲 (ở giữa) và bị ném qua 𝘀𝘁𝗿𝗲𝗮𝗺 (suối) ngay giữa 𝗿𝗲𝗲𝗱𝘀 (đám lau sậy). 𝗢𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗵𝗮𝗻𝗱 (mặt khác), cái cây đã rất 𝘀𝘂𝗿𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲𝗱 (ngạc nhiên) khi thấy rằng 𝗿𝗲𝗲𝗱𝘀 (đám sậy) không 𝘀𝘂𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗱 (trải qua, chịu đựng) 𝗵𝗮𝗿𝗺 (tổn hại) gì cả.

𝗧𝗵𝗲 𝗼𝗮𝗸 (cây sồi) không thể 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝗼𝘂𝘁 (đưa ra) 𝗿𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 (lý do) cho 𝘀𝗮𝗳𝗲𝘁𝘆 (sự an toàn) của 𝗿𝗲𝗲𝗱𝘀 (đám sậy) và hỏi chúng, “Làm thế nào mà bạn 𝗳𝗿𝗮𝗶𝗹 (yếu đuối) và 𝘀𝗹𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 (mảnh khảnh), 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗳𝗮𝗰𝗲 (xoay sở để đối mặt) cái 𝗴𝗮𝗹𝗲 (cơn gió mạnh) mà không bị bất kì 𝗵𝗮𝗿𝗺 (tổn hại) nào. Nhưng tôi đủ mạnh mà lại bị gãy

Các cây sậy 𝗿𝗲𝗽𝗹𝗶𝗲𝗱 (trả lời), “Bạn 𝘄𝗲𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘂𝗱 𝗼𝗳 (tự hào về) 𝘀𝘁𝗿𝗲𝗻𝗴𝘁𝗵 (sức mạnh) của bạn và 𝗿𝗲𝗳𝘂𝘀𝗲𝗱 (từ chối) để 𝗯𝗲𝗻𝗱 (uốn cong, cúi mình). Vì vậy, bạn bị gãy đỗ trong khi chúng tôi 𝗯𝗼𝘄𝗲𝗱 (cúi đầu) và 𝘆𝗶𝗲𝗹𝗱𝗲𝗱 (đầu hàng) 𝗴𝗮𝗹𝗲 (cơn gió mạnh) và được 𝘀𝗽𝗮𝗿𝗲𝗱 (được tha).”

🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}

THÀ 𝗕𝗘𝗡𝗧 CÒN HƠN 𝗕𝗥𝗢𝗞𝗘𝗡 – Dẻo cong hơn rắn giòn

Có một 𝗼𝗮𝗸 𝘁𝗿𝗲𝗲 𝗵𝘂𝗴𝗲 𝘀𝘁𝗼𝗼𝗱 trên bờ 𝗯𝗮𝗻𝗸 của một 𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿. Nó được 𝗻𝗼𝘂𝗿𝗶𝘀𝗵𝗲𝗱 tốt bởi nước của dòng sông. 𝗡𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗹𝘆, nó rất khỏe và có 𝘁𝗵𝗶𝗰𝗸 𝘀𝘁𝗲𝗺. Ở 𝗻𝗲𝗮𝗿𝗯𝘆, có mọc một vài 𝗿𝗲𝗲𝗱𝘀 với thân mỏng nhưng 𝗳𝗹𝗲𝘅𝗶𝗯𝗹𝗲. Chúng nó mọc 𝗮𝗹𝗺𝗼𝘀𝘁 𝗵𝗮𝗹𝗳 trong nước và cũng 𝗳𝗹𝗼𝘂𝗿𝗶𝘀𝗵𝗲𝗱 tốt.

Một ngày nọ, 𝘄𝗶𝗻𝗱𝘀 mạnh 𝗯𝗹𝗲𝘄 đến. Cái cây, mặc dù 𝗵𝘂𝗴𝗲 và khỏe, 𝗯𝗿𝗼𝗸𝗲 từ 𝗺𝗶𝗱𝗱𝗹𝗲 và bị ném qua 𝘀𝘁𝗿𝗲𝗮𝗺 ngay giữa 𝗿𝗲𝗲𝗱𝘀. 𝗢𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗵𝗮𝗻𝗱, cái cây đã rất 𝘀𝘂𝗿𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲𝗱 khi thấy rằng 𝗿𝗲𝗲𝗱𝘀 không 𝘀𝘂𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗱 𝗵𝗮𝗿𝗺 gì cả.

𝗧𝗵𝗲 𝗼𝗮𝗸 không thể 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝗼𝘂𝘁 𝗿𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 cho 𝘀𝗮𝗳𝗲𝘁𝘆 của 𝗿𝗲𝗲𝗱𝘀 và hỏi chúng, “Làm thế nào mà bạn 𝗳𝗿𝗮𝗶𝗹 và 𝘀𝗹𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿, 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗳𝗮𝗰𝗲 cái 𝗴𝗮𝗹𝗲 mà không bị bất kì 𝗵𝗮𝗿𝗺 nào. Nhưng tôi đủ mạnh mà lại bị gãy

Các cây sậy 𝗿𝗲𝗽𝗹𝗶𝗲𝗱, “Bạn 𝘄𝗲𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘂𝗱 𝗼𝗳 𝘀𝘁𝗿𝗲𝗻𝗴𝘁𝗵 của bạn và 𝗿𝗲𝗳𝘂𝘀𝗲𝗱 để 𝗯𝗲𝗻𝗱. Vì vậy, bạn bị gáy đỗ trong khi chúng tôi 𝗯𝗼𝘄𝗲𝗱 và 𝘆𝗶𝗲𝗹𝗱𝗲𝗱 𝗴𝗮𝗹𝗲 và được 𝘀𝗽𝗮𝗿𝗲𝗱.”

🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH

BETTER BENT THAN BROKEN
Once a huge oak tree stood on the bank of a river. It was well nourished by the water of the river. Naturally, it was very strong and had a thick stem. Just nearby, grew some reeds with thin but flexible stems. They stood almost half in water and had flourished well too.

One day, strong winds blew. The tree, though huge and strong, broke from the middle and was thrown across the stream just among the reeds. On the other hand, the tree was very surprised to see that the reeds suffered no harm at all.

The oak could not make out the reason of the safety of the reeds and asked them, “How is it that, you being frail and slender, managed to face the gale without any harm. But I, strong enough, have been broken.”

The reeds replied, “You were proud of your strength and refused to bend. So, you broke while we bowed and yielded to the gale and were spared.”

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận