Hướng Dẫn Học Bù
Cho Các Lớp Học Trực tiếp

Đi học đầy đủ và đúng giờ là điều kiện quan trọng hàng đầu tạo nên hiệu quả tối ưu khi học tại Tiếng Anh Thầy Giảng Cô Mai.

 

Các bạn học viên tại Tiếng Anh Thầy Giảng Cô Mai có được cái hay rất lớn là sự chăm chỉ, luôn vào học đúng giờ và hợp tác cực kỳ nhiệt tình với thầy cô. Tuy vậy, cũng khó tránh khỏi những lúc các em bị bận đột xuất, không thể đi học được.

 

Vì vậy Trung tâm luôn tạo mọi điều kiện để các em được học bù sớm nhất có thể và hết lòng hỗ trợ để em không bị mất bài và theo kịp được tiến độ của lớp.

Hướng Dẫn Học Bù

BƯỚC 1:

Các em xem kỹ mình đang học lớp nào (Toeic 1, Toeic 2, Toeic 3, Toeic 4, Toeic Speaking, Toeic Writing, Giao tiếp, Căn bản, Pre-IELTS, IELTS 1, IELTS 2, VNU-EPT)?

Buổi em vắng là buổi mấy trong chương trình học?

 

Ví dụ: Em đang học lớp Toeic 1 và đã vắng buổi 4.

 

BƯỚC 2:

Xem kỹ lịch giảng dạy bên dưới để tìm buổi học bù phù hợp với thời gian của mình.

QUY ĐỊNH HỌC BÙ

 

1. Số buổi học bù tối đa được ghi rõ ở mặt sau thẻ học viên (thường từ 4 đến 6 buổi trong chương trình một lớp). Các em hãy cố gắng đi học đầy đủ và đúng giờ. Chỉ nghỉ học trong trường hợp bất khả kháng và giảm tối thiểu số buổi nghỉ học để đạt hiệu quả cao nhất từ việc đi học tại Trung tâm thầy cô.

 

2. Các em xem kỹ thời gian, số phòng và cơ sở của lớp các em đi học để đảm bảo các em vào đúng lớp và đúng buổi mình cần học bù.

 

Ca 18h15
- Lớp Ielts 1: Buổi 1, phòng 5, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Ielts 1: Buổi 20, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Ielts 2: Buổi 16, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức


Ca 19h30

- Lớp Toeic 1: Buổi Khai giảng, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 2: Buổi 1, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 4: Buổi 1, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 1, phòng 1, cơ sở 70 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 18, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 32, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 1, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 18h15
- Lớp Ielts 2: Buổi 1, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 19h30
- Lớp Toeic Writing: Buổi 13, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 25, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

 

Ca 18h15
- Lớp Ielts 1: Buổi 2, phòng 5, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Ielts 1: Buổi 21, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Ielts 2: Buổi 17, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 19h30
- Lớp Toeic 1: Buổi 1, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 2, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 4: Buổi 2, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 2, phòng 1, cơ sở 70 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 19, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 33, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 2, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 17h30

- Lớp Toeic Writing: Buổi 1, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 18h15
- Lớp Ielts 2: Buổi 2, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 19h30
- Lớp Toeic 2: Buổi 1, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic Writing: Buổi 14, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic Speaking: Buổi 1, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 26, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 17h30

- Lớp Toeic 3: Buổi 1, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 18h15
- Lớp Ielts 1: Buổi 3, phòng 5, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Ielts 1: Buổi 22, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Ielts 2: Buổi 18, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức


Ca 19h30
- Lớp Toeic 1: Buổi 2, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 2: Buổi 3, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 4: Buổi 3, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 3, phòng 1, cơ sở 70 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 20, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 34, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 3, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 17h30
- Lớp Toeic Writing: Buổi 2, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 18h15
- Lớp Ielts 2: Buổi 3, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 19h30
- Lớp Toeic 2: Buổi 2, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic Writing: Buổi 15, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic Speaking: Buổi 2, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 27, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Trung tâm hy vọng rằng bài viết này hỗ trợ hiệu quả cho các em trong việc đi học bù. Chúc các em thật nhiều sức khoẻ, dồi dào năng lượng và học thật tốt nhé.

 

"Hết sức - Hết lòng - Hết tâm trí'
Hình học viên Trung tâm Tiếng Thầy Giảng Cô Mai