Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 85

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 85

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Pháp đã bắt đầu một 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁 (dự án) mới để cố gắng chấm dứt 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝗰𝗲 (nạn bạo hành) phụ nữ. 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁’𝘀 𝗮𝗶𝗺 (Mục tiêu của dự án) này là để 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗲 (giáo dục, cung cấp kiến thức) cho 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 (cộng đồng) và trẻ em về 𝘀𝗲𝘅𝗶𝘀𝗺 (vấn đề phân biệt giới tính) và bạo hành phụ nữ. Nó còn 𝗮𝗶𝗺𝘀 𝗳𝗼𝗿 (hướng đến) việc có nhiều 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 (sự ủng hộ của cảnh sát) hơn cho 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗶𝗺𝘀 (nạn nhân) của 𝗱𝗼𝗺𝗲𝘀𝘁𝗶𝗰 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝗰𝗲 (bạo hành trong nước). Tổng thống Pháp nói về dự án vào ngày Quốc tế 𝗘𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (Xóa bỏ) bạo hành phụ nữ. Ông ấy nói rằng mình muốn 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗲 (giáo dục) trẻ em về 𝗽𝗼𝗿𝗻𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝘆 (khiêu dâm). 𝗚𝗼𝗮𝗹 (Mục đích) thứ hai là để làm cho 𝗿𝗮𝗽𝗲 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗶𝗺𝘀 (những nạn nhân bị cưỡng hiếp) dễ dàng đi đến gặp cảnh sát hơn. 𝗣𝗹𝗮𝗻 (Kế hoạch) khác là để có 𝗹𝗮𝘄𝘀 (luật) mạnh hơn chống lại việc 𝗵𝗮𝗿𝗮𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴 (quấy rối) người khác trên đường.
 
𝗥𝗲𝗱𝘂𝗰𝗶𝗻𝗴 (Việc giảm thiểu) nạn bạo hành phụ nữ là một trong 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁’𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗲𝘀 (những cam kết chính phủ) của 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 (tổng thống). Trong 𝘀𝗽𝗲𝗲𝗰𝗵 (bài diễn văn), có một phút 𝘀𝗶𝗹𝗲𝗻𝗰𝗲 (thinh lặng) mặc niệm cho 123 phụ nữ 𝗸𝗶𝗹𝗹𝗲𝗱 (bị giết) bởi chính 𝗵𝘂𝘀𝗯𝗮𝗻𝗱 (chồng) hoặc 𝗵𝘂𝘀𝗯𝗮𝗻𝗱 (chồng) cũ của họ vào năm 2016. Sẽ có một người phụ nữ bị giết ở Pháp cứ mỗi 3 ngày 1 lần. Tổng thống nói rằng: “Pháp 𝗻𝗼 𝗹𝗼𝗻𝗴𝗲𝗿 (không nên tiếp tục) là một trong những nước nơi phụ nữ sống trong 𝗳𝗲𝗮𝗿 (lo sợ) nữa.” Ông 𝗮𝗱𝗱𝗲𝗱 (thêm, nói thêm) rằng 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝘀 (những tên tội phạm) 𝗵𝗮𝗿𝗮𝘀𝘀 (quấy rối), 𝗶𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁 (làm nhục), 𝘁𝗼𝘂𝗰𝗵 (đụng chạm), hoặc 𝗮𝘁𝘁𝗮𝗰𝗸 (tấn công) phụ nhữ cần được mang ra 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗲 (tòa). Số đàn ông 𝗳𝗮𝗺𝗼𝘂𝘀 (nổi tiếng) ở Hollywood, trong lĩnh vực 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 (kinh doanh), 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝘀 (chính trị) và 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮 (truyền thông) 𝗳𝗮𝗰𝗲 (đối mặt) với 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲𝘀 (việc phạt tiền) về tội 𝗮𝘀𝘀𝗮𝘂𝗹𝘁 (hiếp dâm) đã tăng lên.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Pháp đã bắt đầu một 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁 mới để cố gắng chấm dứt 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝗰𝗲 phụ nữ. 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁’𝘀 𝗮𝗶𝗺 này là để 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗲 cho 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 và trẻ em về 𝘀𝗲𝘅𝗶𝘀𝗺 và bạo hành phụ nữ. Nó còn 𝗮𝗶𝗺𝘀 𝗳𝗼𝗿 việc có nhiều 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 hơn cho 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗶𝗺𝘀 của 𝗱𝗼𝗺𝗲𝘀𝘁𝗶𝗰 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝗰𝗲. Tổng thống Pháp nói về dự án vào ngày Quốc tế 𝗘𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 bạo hành phụ nữ. Ông ấy nói rằng mình muốn 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗲 trẻ em về 𝗽𝗼𝗿𝗻𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝘆. 𝗚𝗼𝗮𝗹 thứ hai là để làm cho 𝗿𝗮𝗽𝗲 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗶𝗺𝘀 dễ dàng đi đến gặp cảnh sát hơn. 𝗣𝗹𝗮𝗻 khác là để có 𝗹𝗮𝘄𝘀 mạnh hơn chống lại việc 𝗵𝗮𝗿𝗮𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴 người khác trên đường.
 
𝗥𝗲𝗱𝘂𝗰𝗶𝗻𝗴 nạn bạo hành phụ nữ là một trong 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁’𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗲𝘀 của 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁. Trong 𝘀𝗽𝗲𝗲𝗰𝗵, có một phút 𝘀𝗶𝗹𝗲𝗻𝗰𝗲 mặc niệm cho 123 phụ nữ 𝗸𝗶𝗹𝗹𝗲𝗱 bởi chính 𝗵𝘂𝘀𝗯𝗮𝗻𝗱 hoặc 𝗵𝘂𝘀𝗯𝗮𝗻𝗱 cũ của họ vào năm 2016. Sẽ có một người phụ nữ bị giết ở Pháp cứ mỗi 3 ngày 1 lần. Tổng thống nói rằng: “Pháp 𝗻𝗼 𝗹𝗼𝗻𝗴𝗲𝗿 là một trong những nước nơi phụ nữ sống trong 𝗳𝗲𝗮𝗿 nữa.” Ông 𝗮𝗱𝗱𝗲𝗱 rằng 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝘀 𝗵𝗮𝗿𝗮𝘀𝘀, 𝗶𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁, 𝘁𝗼𝘂𝗰𝗵, hoặc 𝗮𝘁𝘁𝗮𝗰𝗸 phụ nhữ cần được mang ra 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗲. Số đàn ông 𝗳𝗮𝗺𝗼𝘂𝘀 ở Hollywood, trong lĩnh vực 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀, 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝘀 và 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮 𝗳𝗮𝗰𝗲 với 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲𝘀 về tội 𝗮𝘀𝘀𝗮𝘂𝗹𝘁 đã tăng lên.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH
 
France has started a new project to try and end violence against women. The project’s aim is to educate the public and children about sexism and violence against women. It also aims for more police support for victims of domestic violence. France’s president spoke about the project on the International Day for the Elimination of Violence Against Women. He said he wants to educate children about pornography. A second goal is to make it easier for rape victims to go to the police. Another plan is to have stronger laws against harassing people in the street.
 
The president made reducing violence against women one of his government’s promises. During his speech, there was a minute’s silence for the 123 women killed by their husband or ex-husband in 2016. One woman is killed in France every three days. The president said: “France should no longer be one of those countries where women live in fear.” He added that criminals who harass, insult, touch, or attack women should be brought to justice. A growing number of famous men in Hollywood, business, politics and the media face charges of sexual assault.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận