Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 84

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 84

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝘀𝘁𝘀 (Các nhà khoa học) hi vọng tìm ra 𝗰𝘂𝗿𝗲 (biện pháp chữa trị) cho 𝘀𝗻𝗮𝗸𝗲𝗯𝗶𝘁𝗲 (vết rắn cắn). 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁𝘀 (Các chuyên gia) về vết rắn cắn ở Ấn Độ, châu Phi, Anh và Mĩ đang tìm kiếm 𝗰𝘂𝗿𝗲 (cách chữa trị). Họ đang sử dụng giống 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 (kĩ thuật) được dùng để 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿 (khám phá) kháng thể HIV. Các nhà khoa học đang cố gắng để sử dụng kháng thể con người để 𝗳𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻𝘀𝘁 (chống lại) 𝘃𝗲𝗻𝗼𝗺 (nọc độc) rắn. Vết rắn cắn 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁𝗹𝘆 (gần đây) được 𝘁𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲𝗱 (chữa trị) bằng cách sử dụng 𝗮𝗻𝘁𝗶-𝘃𝗲𝗻𝗼𝗺 (kháng nọc đôc) làm từ chính 𝘃𝗲𝗻𝗼𝗺 (nọc độc) của rắn. Giáo sư Robert Harrison,𝗧𝗿𝗼𝗽𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗶𝗻𝗲 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 (chuyên gia y học nhiệt đới) nói rằng: “Chúng ta đang 𝗽𝘂𝗿𝘀𝘂𝗶𝗻𝗴 (theo đuổi) cái mà chúng ta gọi là “ 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (thế hệ) tiếp theo” của 𝘁𝗵𝗲𝗿𝗮𝗽𝗶𝗲𝘀 (phương pháp điều trị) vết rắn cắn, cái mà chúng ta hi vọng sẽ có thể 𝘁𝗿𝗲𝗮𝘁 𝗯𝗶𝘁𝗲𝘀 (chữa trị các vết cắn) từ bất kì con rắn nào.”
 
Vết rắn cắn 𝗸𝗶𝗹𝗹 (giết chết) lên đến 140,000 người mỗi năm. Chúng giết chết nhiều người hơn là 𝗶𝗻𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝘂𝘀 𝗱𝗶𝘀𝗲𝗮𝘀𝗲𝘀 (bệnh lây nhiễm) như 𝗿𝗮𝗯𝗶𝗲𝘀 (bệnh dại). Hơn 400,000 người 𝘀𝘂𝗳𝗳𝗲𝗿 (trải qua, chịu đựng) 𝗹𝗶𝗳𝗲-𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻𝗷𝘂𝗿𝗶𝗲𝘀 (những vết thương làm thay đổi cuộc đời) sau khi bị rắn cắn. Chúng bao gồm việc 𝗮𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (cắt cụt) và 𝗽𝘀𝘆𝗰𝗵𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗮𝗹 𝘁𝗿𝗮𝘂𝗺𝗮 (chấn thương về mặt tâm lí). Có khoảng 259 loại rắn trên toàn cầu với 𝗵𝗮𝗿𝗺𝗳𝘂𝗹 𝘃𝗲𝗻𝗼𝗺 (nọc độc gây hại). Mỗi loại nọc rất khác nhau. Nó làm cho việc tìm ra kháng nọc độc trở nên 𝗰𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗶𝗻𝗴 (thách thức) đối với các nhà khoa học. 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗲𝗿 (Cựu) 𝗦𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮𝗿𝘆-𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 (tổng thư kí) Liên Hợp Quốc Kofi Annan nói rằng vết rắn cắn từng là “𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀 (khủng hoảng) sức khỏe cộng đồng lớn nhất bạn có thể chưa từng nghe tới.” những người được chữa trị bằng 𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 (đúng) kháng độc có 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 (cơ hội) 𝘀𝘂𝗿𝘃𝗶𝘃𝗮𝗹 (sống sót) lớn.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝘀𝘁𝘀 hi vọng tìm ra 𝗰𝘂𝗿𝗲 cho 𝘀𝗻𝗮𝗸𝗲𝗯𝗶𝘁𝗲. 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁𝘀 về vết rắn cắn ở Ấn Độ, châu Phi, Anh và Mĩ đang tìm kiếm 𝗰𝘂𝗿𝗲. Họ đang sử dụng giống 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 được dùng để 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿 kháng thể HIV. Các nhà khoa học đang cố gắng để sử dụng kháng thể con người để 𝗳𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻𝘀𝘁 𝘃𝗲𝗻𝗼𝗺 rắn. Vết rắn cắn 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁𝗹𝘆 được 𝘁𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲𝗱 bằng cách sử dụng 𝗮𝗻𝘁𝗶-𝘃𝗲𝗻𝗼𝗺 làm từ chính 𝘃𝗲𝗻𝗼𝗺 của rắn. Giáo sư Robert Harrison,𝗧𝗿𝗼𝗽𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗶𝗻𝗲 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 nói rằng: “Chúng ta đang 𝗽𝘂𝗿𝘀𝘂𝗶𝗻𝗴 cái mà chúng ta gọi là “ 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 tiếp theo” của 𝘁𝗵𝗲𝗿𝗮𝗽𝗶𝗲𝘀 vết rắn cắn, cái mà chúng ta hi vọng sẽ có thể 𝘁𝗿𝗲𝗮𝘁 𝗯𝗶𝘁𝗲𝘀 từ bất kì con rắn nào.”
 
Vết rắn cắn 𝗸𝗶𝗹𝗹 lên đến 140,000 người mỗi năm. Chúng giết chết nhiều người hơn là 𝗶𝗻𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝘂𝘀 𝗱𝗶𝘀𝗲𝗮𝘀𝗲𝘀 như 𝗿𝗮𝗯𝗶𝗲𝘀. Hơn 400,000 người 𝘀𝘂𝗳𝗳𝗲𝗿 𝗹𝗶𝗳𝗲-𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻𝗷𝘂𝗿𝗶𝗲𝘀 sau khi bị rắn cắn. Chúng bao gồm việc 𝗮𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 và 𝗽𝘀𝘆𝗰𝗵𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗮𝗹 𝘁𝗿𝗮𝘂𝗺𝗮. Có khoảng 259 loại rắn trên toàn cầu với 𝗵𝗮𝗿𝗺𝗳𝘂𝗹 𝘃𝗲𝗻𝗼𝗺. Mỗi loại nọc rất khác nhau. Nó làm cho việc tìm ra kháng nọc độc trở nên 𝗰𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗶𝗻𝗴 đối với các nhà khoa học. 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗲𝗿 𝗦𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮𝗿𝘆-𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 Liên Hợp Quốc Kofi Annan nói rằng vết rắn cắn từng là “𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀 sức khỏe cộng đồng lớn nhất bạn có thể chưa từng nghe tới.” những người được chữa trị bằng 𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 kháng độc có 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 𝘀𝘂𝗿𝘃𝗶𝘃𝗮𝗹 lớn.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH
 
Scientists hope to find a cure for snakebite. Experts on snakebites in India, Africa, the UK and the USA are working on a cure. They are using the same technology used to discover HIV anti-bodies. The scientists are trying to use human anti-bodies to fight against snake venom. Snakebite is currently treated using anti-venom made from the snake’s venom. Tropical medicine expert Professor Robert Harrison said: “We’re pursuing what we call the ‘next generation’ of snakebite therapies, which we hope will be able to treat bites from any snake.”
 
Snakebites kill up to 140,000 people a year. They kill more people than infectious diseases like rabies. A further 400,000 people suffer life-changing injuries after snakebites. These include amputations and psychological trauma. There are about 250 types of snake worldwide with harmful venom. Every venom is very different. This makes finding anti-venoms challenging for scientists. Former UN Secretary-General Kofi Annan said snakebite was, “the biggest public health crisis you have likely never heard of”. People who get the right anti-venom have a high chance of survival.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận