Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 83

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 83

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝘀𝘁𝘀 (Các nhà khoa học) đang 𝘄𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 (cảnh báo) rằng 𝘀𝗺𝗼𝗸𝗲𝗿𝘀 (những người hút thuốc) đang trong 𝗶𝗻 𝗱𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 (mối nguy hiểm) 𝗱𝗮𝗺𝗮𝗴𝗶𝗻𝗴 (làm hư, làm hỏng) mắt của họ. 𝗦𝗺𝗼𝗸𝗲𝗿𝘀 (những người hút thuốc) rất có thể sẽ 𝗹𝗼𝘀𝗲 (đánh mất) 𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 (thị lực) của họ hơn 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗺𝗼𝗸𝗲𝗿𝘀 (người không hút thuốc) gấp hai lần. Hút thuốc 𝗱𝗮𝗺𝗮𝗴𝗲𝘀 (làm hư, làm hỏng) 𝗹𝘂𝗻𝗴𝘀 (phổi) và 𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁 (tim). Không nhiều người biết rằng nó cũng 𝗱𝗮𝗺𝗮𝗴𝗲𝘀 (làm hư, làm hỏng) đến mắt. 𝗧𝗵𝗲 𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (hiệp hội) Nhãn khoa (AOP) đã bắt đầu một 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗮𝗶𝗴𝗻 (chiến dịch) để nói với mọi người về 𝗱𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 (mối nguy hiểm) của việc hút thuốc đến mắt. Chiến dịch này được gọi là “Stub it out”. Từ “stub” 𝗺𝗲𝗮𝗻𝘀 (có nghĩa là) 𝗽𝘂𝘁 𝗼𝘂𝘁 (dập tắt) điếu thuốc bằng cách đẩy đầu điếu thuốc vào một cái gì đó; “Stub it out” là châm ngôn, “ngừng hút thuốc”. The AOP đã nói chỉ có một trong năm người nghĩ hút thuốc 𝗱𝗮𝗺𝗮𝗴𝗲𝘀 (làm hại, làm hỏng) mắt.
 
The AOP 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗮𝗶𝗻𝗲𝗱 (giải thích) tại sao hút thuốc 𝗵𝗮𝗿𝗺𝘀 (có hại) cho mắt. 𝘀𝗺𝗼𝗸𝗲 (khói) thuốc lọt vào mắt và 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲𝘀 (gây ra) 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝘀 (những vấn đề) khác nhau. Khói này 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝘀 (chứa) 𝗽𝗼𝗶𝘀𝗼𝗻𝘀 (chất độc) có thể làm hại mắt. Nó cũng 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝘀 (chứa) những mảnh 𝗺𝗲𝘁𝗮𝗹 (kim loại) như 𝗹𝗲𝗮𝗱 (chì). Mảnh này có thể đi vào trong mắt và 𝗹𝗲𝗮𝗱 𝘁𝗼 (dẫn tới) bệnh đục thủy tinh thể – một vấn đề cái mà gây cho mắt trở nên đục. Những người bị đục thủy tinh thể cần 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (phẫu thuật) để 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲 (phục hồi) 𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁 (thị lực) của họ. Khói cũng có thể 𝘄𝗼𝗿𝘀𝗲𝗻 (làm tồi tệ hơn) 𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝘀 (những vấn đề thị lực) đối với người bị 𝗱𝗶𝗮𝗯𝗲𝘁𝗲𝘀 (bệnh tiểu đường). The AOP đã nói những người hút thuốc cũng rất có thể làm 𝗱𝗮𝗺𝗮𝗴𝗲 (làm hại, làm hỏng) 𝗺𝘂𝘀𝗰𝗹𝗲𝘀 (cơ) mắt gấp ba lần. The AOP đã nói rằng người hút thuốc nên 𝗾𝘂𝗶𝘁 (từ bỏ) hút thuốc.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝘀𝘁𝘀 đang 𝘄𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 rằng 𝘀𝗺𝗼𝗸𝗲𝗿𝘀 đang trong 𝗶𝗻 𝗱𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 𝗱𝗮𝗺𝗮𝗴𝗶𝗻𝗴 mắt của họ. 𝗦𝗺𝗼𝗸𝗲𝗿𝘀 rất có thể sẽ 𝗹𝗼𝘀𝗲 𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 của họ hơn 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗺𝗼𝗸𝗲𝗿𝘀 gấp hai lần. Hút thuốc 𝗱𝗮𝗺𝗮𝗴𝗲𝘀 𝗹𝘂𝗻𝗴𝘀 và 𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁. Không nhiều người biết rằng nó cũng 𝗱𝗮𝗺𝗮𝗴𝗲𝘀 đến mắt. 𝗧𝗵𝗲 𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 Nhãn khoa (AOP) đã bắt đầu một 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗮𝗶𝗴𝗻 để nói với mọi người về 𝗱𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 của việc hút thuốc đến mắt. Chiến dịch này được gọi là “Stub it out”. Từ “stub” 𝗺𝗲𝗮𝗻𝘀 𝗽𝘂𝘁 𝗼𝘂𝘁 điếu thuốc bằng cách đẩy đầu điếu thuốc vào một cái gì đó; “Stub it out” là châm ngôn, “ngừng hút thuốc”. The AOP đã nói chỉ có một trong năm người nghĩ hút thuốc 𝗱𝗮𝗺𝗮𝗴𝗲𝘀 mắt.
 
The AOP 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗮𝗶𝗻𝗲𝗱 tại sao hút thuốc 𝗵𝗮𝗿𝗺𝘀 cho mắt. 𝘀𝗺𝗼𝗸𝗲 thuốc lọt vào mắt và 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝘀 khác nhau. Khói này 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝘀 𝗽𝗼𝗶𝘀𝗼𝗻𝘀 có thể làm hại mắt. Nó cũng 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝘀 những mảnh 𝗺𝗲𝘁𝗮𝗹 như 𝗹𝗲𝗮𝗱 . Mảnh này có thể đi vào trong mắt và 𝗹𝗲𝗮𝗱 𝘁𝗼 bệnh đục thủy tinh thể – một vấn đề cái mà gây cho mắt trở nên đục. Những người bị đục thủy tinh thể cần 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 để 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲 𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁 của họ. Khói cũng có thể 𝘄𝗼𝗿𝘀𝗲𝗻 𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝘀 đối với người bị 𝗱𝗶𝗮𝗯𝗲𝘁𝗲𝘀. The AOP đã nói những người hút thuốc cũng rất có thể làm 𝗱𝗮𝗺𝗮𝗴𝗲 𝗺𝘂𝘀𝗰𝗹𝗲𝘀 mắt gấp ba lần. The AOP đã nói rằng người hút thuốc nên 𝗾𝘂𝗶𝘁 hút thuốc.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH
 
Scientists are warning that smokers are in danger of damaging their eyes. Smokers are two times more likely to lose their vision than non-smokers. Smoking damages the lungs and heart. Not many people know it also damages the eyes. The Association of Optometrists (AOP) started a campaign to tell people about the danger of smoking to the eyes. The campaign is called “Stub it out”. The word “stub” means put out a cigarette by pushing the end against something; “stub it out” is saying, “stop smoking”. The AOP said only one in five people thinks smoking damages the eyes.
 
The AOP explained why smoking harms the eyes. Cigarette smoke gets in the eyes and causes different problems. The smoke contains poisons that can damage the eyes. It also contains small pieces of metal like lead. This can get into the eyes and lead to cataracts – a problem that causes the eyes to become cloudy. People with cataracts need an operation to restore their sight. Smoke can also worsen sight problems for people with diabetes. The AOP said smokers are also three times more likely to damage eye muscles. The AOP has said smokers should quit.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận