Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 76

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 76

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗦𝗵𝗼𝗽𝗽𝗲𝗿𝘀 (Người mua sắm) ở Mỹ đã 𝘀𝗽𝗲𝗻𝗱 (chi tiêu) nhiều hơn một chút trong tháng 7 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝗲𝗱 𝘄𝗶𝘁𝗵 (so với) tháng 6, 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 (theo) Bộ Thương mại Hoa Kỳ, 𝗿𝗮𝗶𝘀𝗲 (nuôi) hy vọng rằng 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝘆 (nền kinh tế) của đất nước đang 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲 (tiếp tục) 𝗿𝗲𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿 (hồi phục).
 
𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗲𝗿 𝘀𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 (Chi tiêu tiêu dùng) 𝗿𝗶𝘀𝗲 (tăng) 0,4% trong tháng 7, 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲 (mức tăng) lớn nhất trong năm tháng và không 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲 (thay đổi) trong tháng 6 𝗳𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄𝗶𝗻𝗴 (tiếp theo). 𝗠𝗲𝗮𝘀𝘂𝗿𝗲 (Biện pháp) này được theo dõi chặt chẽ vì 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗲𝗿 𝘀𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 (chi tiêu của người tiêu dùng) 𝗮𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁 𝗳𝗼𝗿 (chiếm khoảng) 70% 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝘆 (hoạt động kinh tế) của Hoa Kỳ. 𝗙𝗶𝗴𝘂𝗿𝗲 (Các số liệu) khác cũng 𝘀𝗵𝗼𝘄 (cho thấy) 𝗰𝗶𝘁𝗶𝘇𝗲𝗻 (công dân) Mỹ 𝗲𝗮𝗿𝗻 (kiếm) thêm 0,3% sau 𝘁𝗮𝘅 (thuế) vào tháng Bảy.
 
Vào thứ Tư, 𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗲 (các số liệu) cho thấy 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝘆 (nền kinh tế) Mỹ đã 𝗴𝗿𝗼𝘄 (tăng trưởng) với 𝗮𝗻𝗻𝘂𝗮𝗹𝗶𝘇𝗲𝗱 𝗽𝗮𝗰𝗲 (tốc độ hàng năm) là 1,7% trong 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱 (giai đoạn) từ tháng Tư đến tháng Sáu. Nhưng 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝘀𝘁 (các nhà kinh tế) đang 𝘄𝗮𝗿𝗻 (cảnh báo) rằng 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝘆 (nền kinh tế) sẽ phải 𝗴𝗿𝗼𝘄 (tăng trưởng) nhanh hơn nhiều nếu 𝗲𝗺𝗽𝗹𝗼𝘆𝗺𝗲𝗻𝘁 (thất nghiệp) – 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁𝗹𝘆 (hiện tại) là ở mức 8,3% cho tháng 7 – sẽ ngừng 𝗿𝗶𝘀𝗲 (tăng).
 
Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã giữ 𝗯𝗮𝘀𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘁 𝗿𝗮𝘁𝗲𝘀 (lãi suất cơ bản) ở mức 𝗻𝗲𝗮𝗿𝗹𝘆 (gần) bằng 0 trong gần bốn năm và 𝗽𝘂𝗺𝗽 (bơm) 2,3 nghìn tỷ đô la vào nền kinh tế. Nhưng 𝘀𝗽𝗲𝗰𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (các luồn ý kiến) đang dấy lên rằng 𝗳𝘂𝗿𝘁𝗵𝗲𝗿 𝘀𝘁𝗶𝗺𝘂𝗹𝘂𝘀 𝗺𝗲𝗮𝘀𝘂𝗿𝗲 (các biện pháp kích thích nhiều hơn) sẽ được 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗲 (đưa ra) khi 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝘆𝗺𝗮𝗸𝗲𝗿 (các nhà hoạch định chính sách) gặp nhau vào ngày 12 đến 13 tháng 9.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗦𝗵𝗼𝗽𝗽𝗲𝗿𝘀 ở Mỹ đã 𝘀𝗽𝗲𝗻𝗱 nhiều hơn một chút trong tháng 7 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝗲𝗱 𝘄𝗶𝘁𝗵 tháng 6, 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 Bộ Thương mại Hoa Kỳ, 𝗿𝗮𝗶𝘀𝗲 hy vọng rằng 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝘆 của đất nước đang 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿.
 
𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗲𝗿 𝘀𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗿𝗶𝘀𝗲 0,4% trong tháng 7, 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲 lớn nhất trong năm tháng và không 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲 trong tháng 6 𝗳𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄𝗶𝗻𝗴. 𝗠𝗲𝗮𝘀𝘂𝗿𝗲 này được theo dõi chặt chẽ vì 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗲𝗿 𝘀𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁 𝗳𝗼𝗿 70% 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝘆 của Hoa Kỳ. 𝗙𝗶𝗴𝘂𝗿𝗲 khác cũng 𝘀𝗵𝗼𝘄 𝗰𝗶𝘁𝗶𝘇𝗲𝗻 Mỹ 𝗲𝗮𝗿𝗻 thêm 0,3% sau 𝘁𝗮𝘅 vào tháng Bảy.
 
Vào thứ Tư, 𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗲 cho thấy 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝘆 Mỹ đã 𝗴𝗿𝗼𝘄 với 𝗮𝗻𝗻𝘂𝗮𝗹𝗶𝘇𝗲𝗱 𝗽𝗮𝗰𝗲 là 1,7% trong 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱 từ tháng Tư đến tháng Sáu. Nhưng 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝘀𝘁 đang 𝘄𝗮𝗿𝗻 rằng 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝘆 sẽ phải 𝗴𝗿𝗼𝘄 nhanh hơn nhiều nếu 𝗲𝗺𝗽𝗹𝗼𝘆𝗺𝗲𝗻𝘁 – 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁𝗹𝘆 là ở mức 8,3% cho tháng 7 – sẽ ngừng 𝗿𝗶𝘀𝗲.
 
Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã giữ 𝗯𝗮𝘀𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘁 𝗿𝗮𝘁𝗲𝘀 ở mức 𝗻𝗲𝗮𝗿𝗹𝘆 bằng 0 trong gần bốn năm và 𝗽𝘂𝗺𝗽 2,3 nghìn tỷ đô la vào nền kinh tế. Nhưng 𝘀𝗽𝗲𝗰𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 đang dấy lên rằng 𝗳𝘂𝗿𝘁𝗵𝗲𝗿 𝘀𝘁𝗶𝗺𝘂𝗹𝘂𝘀 𝗺𝗲𝗮𝘀𝘂𝗿𝗲 sẽ được 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗲 khi 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝘆𝗺𝗮𝗸𝗲𝗿 gặp nhau vào ngày 12 đến 13 tháng 9.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH
 
US shoppers spent a little more in July compared with June, according to the US Commerce Department, raising hopes that the country’s economy is continuing to recover.
 
Consumer spending rose 0.4% in July, the largest increase for five months and following no change in June. The measure is closely-watched as consumer spending accounts for about 70% of US economic activity. Other figures also showed US citizens earned 0.3% more after tax in July.
 
On Wednesday, figures showed that the US economy grew at an annualized pace of 1.7% in the April-to-June period. But economists are warning that the economy will have to grow much faster if unemployment – currently at 8.3% for July – is to stop rising.
 
The US Federal Reserve has kept base interest rates at close to zero for nearly four years and pumped $2.3 trillion into the economy. But speculation is growing that further stimulus measures will be introduced when policymakers meet on 12-13 September.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận