Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 66

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 66

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Cộng Hòa Cuba đã 𝗮𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗱 (công bố, tuyên bố) sẽ bắt đầu 𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗶𝗻𝗴 (chế độ phân phối) thực phẩm và những 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝘀 (sản phẩm) 𝗯𝗮𝘀𝗶𝗰 (cơ bản) khác. Đất nước này cho biết 𝗯𝗲𝗮𝗻𝘀 (đậu), gà, trứng, gạo, 𝘀𝗼𝗮𝗽 (xà phòng) và các hàng hóa khác sẽ bị 𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲𝗱 (hạn chế). Cuba đang phải 𝗳𝗮𝗰𝗶𝗻𝗴 (đối mặt) với 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀 (sự khủng hoảng) 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰 (kinh tế) 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗼𝘂𝘀 (nghiêm trọng). Có nhiều 𝘀𝗵𝗼𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲𝘀 (sự thiếu hụt) về thực phẩm và những thứ khác. Điều này là do nước Mỹ đã 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲𝗱 (thay đổi) cách 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝗻𝗴 (buôn bán, trao đổi mậu dịch) với Cuba. 𝗘𝗺𝗯𝗮𝗿𝗴𝗼 (Lệnh cấm vận) 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗲 (thương mại) của Mỹ khiến Cuba gặp nhiều khó khăn trong việc mua thực phẩm. Tuy nhiên, nhiều 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝘀𝘁𝘀 (nhà kinh tế) nói rằng có một 𝗿𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 (lý do) lớn hơn cho 𝘀𝗵𝗼𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲𝘀 (sự thiếu hụt). Đó là 𝗰𝘂𝘁 (sự cắt giảm) trong 𝗮𝗶𝗱 (việc hỗ trợ,viện trợ) về 𝗳𝘂𝗲𝗹 (nhiên liệu) từ Venezuela. Sự khủng khoảng ở Venezuela 𝗹𝗲𝗱 𝘁𝗼 (đã dẫn đến) việc cắt giảm 2/3 nhiên liệu giá rẻ cho Cuba.
 
Cuba 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀 (nhập khẩu) khoảng 2/3 lương thực của mình. Rất nhiều thực phẩm đến từ Mỹ. Cuba đã chi khoảng 2 tỷ đô la một năm cho 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀 (việc nhập khẩu) thực phẩm. Lệnh cấm vận Mỹ và sự khủng hoảng in Venezuela có nghĩa là Cuba có thể nhập khẩu ít lương thực hơn. Nhiều 𝘀𝗵𝗲𝗹𝘃𝗲𝘀 (kệ) ở 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗺𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁 (siêu thị) 𝘀𝗵𝗲𝗹𝘃𝗲𝘀 trở nên 𝗲𝗺𝗽𝘁𝘆 (trống rỗng). Nhiều người phải 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱 𝗶𝗻 𝗹𝗶𝗻𝗲 (đứng xếp hàng) trong các cửa hàng. 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 (chính phủ) đã bắt đầu phân phối để ngăn chặn mọi người mua và dự trữ thức ăn. Nếu mọi người làm điều này thì sẽ có ít thức ăn cho những người khác. Một cửa hàng ở 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 (thủ đô) Havana nói rằng mọi người không thể mua hơn bốn 𝗽𝗮𝗰𝗸𝗲𝘁𝘀 (gói) sữa 𝗽𝗼𝘄𝗱𝗲𝗿𝗲𝗱 (bột) và bốn 𝗽𝗮𝗰𝗸𝘀 (gói) of 𝘀𝗮𝘂𝘀𝗮𝗴𝗲𝘀 (xúc xích). Một người mua sắm nói rằng cuộc sống rất “𝘁𝗼𝘂𝗴𝗵 (khó khăn)”.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Cộng Hòa Cuba đã 𝗮𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗱 sẽ bắt đầu 𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗶𝗻𝗴 thực phẩm và những 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝘀 𝗯𝗮𝘀𝗶𝗰 khác. Đất nước này cho biết 𝗯𝗲𝗮𝗻𝘀, gà, trứng, gạo, 𝘀𝗼𝗮𝗽 và các hàng hóa khác sẽ bị 𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲𝗱. Cuba đang phải 𝗳𝗮𝗰𝗶𝗻𝗴 với 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗼𝘂𝘀. Có nhiều 𝘀𝗵𝗼𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲𝘀 về thực phẩm và những thứ khác. Điều này là do nước Mỹ đã 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲𝗱 cách 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝗻𝗴 với Cuba. 𝗘𝗺𝗯𝗮𝗿𝗴𝗼 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗲 của Mỹ khiến Cuba gặp nhiều khó khăn trong việc mua thực phẩm. Tuy nhiên, nhiều 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝘀𝘁𝘀 nói rằng có một 𝗿𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 lớn hơn cho 𝘀𝗵𝗼𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲𝘀. Đó là 𝗰𝘂𝘁 trong 𝗮𝗶𝗱 về 𝗳𝘂𝗲𝗹 từ Venezuela. Sự khủng khoảng ở Venezuela 𝗹𝗲𝗱 𝘁𝗼 việc cắt giảm 2/3 nhiên liệu giá rẻ cho Cuba.
 
Cuba 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀 khoảng 2/3 lương thực của mình. Rất nhiều thực phẩm đến từ Mỹ. Cuba đã chi khoảng 2 tỷ đô la một năm cho 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀 thực phẩm. Lệnh cấm vận Mỹ và sự khủng hoảng in Venezuela có nghĩa là Cuba có thể nhập khẩu ít lương thực hơn. Nhiều 𝘀𝗵𝗲𝗹𝘃𝗲𝘀 ở 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗺𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁 𝘀𝗵𝗲𝗹𝘃𝗲𝘀 trở nên 𝗲𝗺𝗽𝘁𝘆. Nhiều người phải 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱 𝗶𝗻 𝗹𝗶𝗻𝗲 trong các cửa hàng. 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 đã bắt đầu phân phối để ngăn chặn mọi người mua và dự trữ thức ăn. Nếu mọi người làm điều này thì sẽ có ít thức ăn cho những người khác. Một cửa hàng ở 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 Havana nói rằng mọi người không thể mua hơn bốn 𝗽𝗮𝗰𝗸𝗲𝘁𝘀 sữa 𝗽𝗼𝘄𝗱𝗲𝗿𝗲𝗱 và bốn 𝗽𝗮𝗰𝗸𝘀 of 𝘀𝗮𝘂𝘀𝗮𝗴𝗲𝘀. Một người mua sắm nói rằng cuộc sống rất “𝘁𝗼𝘂𝗴𝗵”.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH
 
Cuba has announced it will start rationing food and other basic products. It says beans, chicken, eggs, rice, soap and other goods will be rationed. Cuba is facing a serious economic crisis. There are many shortages of food and other things. This is because the USA has changed how it is trading with Cuba. The U.S. trade embargo makes it very difficult for Cuba to buy food. However, many economists say there is a bigger reason for the shortages. This is the cut in fuel aid from Venezuela. A crisis in Venezuela has led to a two-thirds cut in cheap fuel to Cuba.
 
Cuba imports about two-thirds of its food. A lot of this came from the USA. Cuba spent about $2 billion a year on food imports. The US embargo and the crisis in Venezuela means Cuba can import less food. Many supermarket shelves are empty. Many people have to stand in line in shops. The government has started rationing to stop people buying and keeping food. If people do this, there is less food for others. One store in the capital city Havana said people could not buy more than four packets of powdered milk and four packs of sausages. One shopper said life was “tough”.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận