Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 64

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 64

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Có một 𝗿𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁 (báo cáo) mới của UNICEF về việc những bé trai 𝗴𝗲𝘁 𝗺𝗮𝗿𝗿𝗶𝗲𝗱 (kết hôn). Bài này nói rằng 115 triệu bé trai và đàn ông kết hôn khi là trẻ em. Khoảng 23 triệu người này kết hôn trước 15 tuổi. Đây là 𝗶𝗻-𝗱𝗲𝗽𝘁𝗵 𝘀𝘁𝘂𝗱𝘆 (nghiên cứu chuyên sâu) đầu tiên của UNICEF về những 𝗴𝗿𝗼𝗼𝗺𝘀 (chú rể) trẻ em. Nhiều 𝗻𝗲𝘄𝘀 (tin tức) 𝗳𝗼𝗰𝘂𝘀𝗲𝘀 𝗼𝗻 (tập trung vào) các cô gái trẻ bị 𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲𝗱 (ép buộc) 𝗺𝗮𝗿𝗿𝗶𝗮𝗴𝗲 (kết hôn) như là những 𝗯𝗿𝗶𝗱𝗲𝘀 (cô dâu) trẻ em. Báo cáo UNICEF này xem xét những 𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲𝗱 𝗺𝗮𝗿𝗿𝗶𝗮𝗴𝗲𝘀 (hôn lễ ép buộc) đối với con trai. UNICEF xét những dữ liệu từ 82 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝗶𝗲𝘀 (nước). Họ phát hiện rằng 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗱 𝗺𝗮𝗿𝗿𝗶𝗮𝗴𝗲 (nạn tảo hôn) đối với những bé trai thì 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗼𝗻 (phổ biến) trong những nước ở Ấn Độ, Mĩ Latinh, Châu Á và Thái Bình Dương. Cộng hòa Trung Phi có 𝗿𝗮𝘁𝗲 (tỉ lệ) 𝗴𝗿𝗼𝗼𝗺𝘀 (chú rể) trẻ cao nhất.
 
UNICEF 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲𝗱 (bình luận) về việc tảo hôn 𝗱𝗮𝗺𝗮𝗴𝗲𝘀 (làm hại) đến những bé trai như thế nào. Họ nói: “Hôn nhân 𝘀𝘁𝗲𝗮𝗹𝘀 (đánh cắp) 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗱𝗵𝗼𝗼𝗱 (tuổi thơ). Những chú rể trẻ con bị ép chịu 𝗮𝗱𝘂𝗹𝘁 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 (trách nhiệm của người trưởng thành) và chúng có lẽ chưa 𝗿𝗲𝗮𝗱𝘆 (sẵn sàng). Kết hôn sớm 𝗯𝗿𝗶𝗻𝗴𝘀 (đem lại) 𝗳𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿𝗵𝗼𝗼𝗱 (việc làm cha) sớm và 𝗮𝗱𝗱𝗲𝗱 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝘂𝗿𝗲 (áp lực thêm vào) phải 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲 (chu cấp) cho gia đình, 𝗰𝘂𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗵𝗼𝗿𝘁 (rút ngắn) 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (học vấn) và 𝗷𝗼𝗯 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 (cơ hội việc làm).” UNICEF 𝗮𝗱𝗱𝗲𝗱 (nói thêm): “Khi nghĩ về kết hôn sớm chúng ta thường nghĩ vể con gái, và đúng vậy thật vì con gái bị 𝗮𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗲𝗱 (ảnh hưởng) nhiều nhất, nhưng con trai cũng kết hôn ở tuổi thơ ấu.” Họ nói con trai thì cũng là trẻ em và thật 𝘂𝗻𝗳𝗮𝗶𝗿 (không công bằng) khi chúng phải 𝗹𝗼𝗼𝗸 𝗮𝗳𝘁𝗲𝗿 (chăm sóc) cả một gia đình.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Có một 𝗿𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁 mới của UNICEF về việc những bé trai 𝗴𝗲𝘁 𝗺𝗮𝗿𝗿𝗶𝗲𝗱. Bài này nói rằng 115 triệu bé trai và đàn ông kết hôn khi là trẻ em. Khoảng 23 triệu người này kết hôn trước 15 tuổi. Đây là 𝗶𝗻-𝗱𝗲𝗽𝘁𝗵 𝘀𝘁𝘂𝗱𝘆 đầu tiên của UNICEF về những 𝗴𝗿𝗼𝗼𝗺𝘀 trẻ em. Nhiều 𝗻𝗲𝘄𝘀 𝗳𝗼𝗰𝘂𝘀𝗲𝘀 𝗼𝗻 các cô gái trẻ bị 𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲𝗱 𝗺𝗮𝗿𝗿𝗶𝗮𝗴𝗲 như là những 𝗯𝗿𝗶𝗱𝗲𝘀 trẻ em. Báo cáo UNICEF này xem xét những 𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲𝗱 𝗺𝗮𝗿𝗿𝗶𝗮𝗴𝗲𝘀 (hôn lễ ép buộc) đối với con trai. UNICEF xét những dữ liệu từ 82 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝗶𝗲𝘀 . Họ phát hiện rằng 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗱 𝗺𝗮𝗿𝗿𝗶𝗮𝗴𝗲 đối với những bé trai thì 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗼𝗻 trong những nước ở Ấn Độ, Mĩ Latinh, Châu Á và Thái Bình Dương. Cộng hòa Trung Phi có 𝗿𝗮𝘁𝗲 𝗴𝗿𝗼𝗼𝗺𝘀 trẻ cao nhất.
 
UNICEF 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲𝗱 về việc tảo hôn 𝗱𝗮𝗺𝗮𝗴𝗲𝘀 đến những bé trai như thế nào. Họ nói: “Hôn nhân 𝘀𝘁𝗲𝗮𝗹𝘀 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗱𝗵𝗼𝗼𝗱. Những chú rể trẻ con bị ép chịu 𝗮𝗱𝘂𝗹𝘁 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 và chúng có lẽ chưa 𝗿𝗲𝗮𝗱𝘆. Kết hôn sớm 𝗯𝗿𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗳𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿𝗵𝗼𝗼𝗱 sớm và 𝗮𝗱𝗱𝗲𝗱 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝘂𝗿𝗲 phải 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲 cho gia đình, 𝗰𝘂𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗵𝗼𝗿𝘁 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 và 𝗷𝗼𝗯 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 .” UNICEF 𝗮𝗱𝗱𝗲𝗱 : “Khi nghĩ về kết hôn sớm chúng ta thường nghĩ vể con gái, và đúng vậy thật vì con gái bị 𝗮𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗲𝗱 nhiều nhất, nhưng con trai cũng kết hôn ở tuổi thơ ấu.” Họ nói con trai thì cũng là trẻ em và thật 𝘂𝗻𝗳𝗮𝗶𝗿 khi chúng phải 𝗹𝗼𝗼𝗸 𝗮𝗳𝘁𝗲𝗿 cả một gia đình.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH
 
There is a new UNICEF report on boys who get married. It says that 115 million boys and men were married as children. About 23 million of these were married before they were 15. It is UNICEF’s first in-depth study of child grooms. A lot of news focuses on young girls being forced into marriage as child brides. The UNICEF report looks at forced marriages for boys. UNICEF looked at data from 82 countries. It found that child marriage among boys is common in countries in Africa, Latin America, Asia and the Pacific. The Central African Republic has the highest rate of child grooms.
 
UNICEF commented on how child marriage damages boys. It said: “Marriage steals childhood. Child grooms are forced to take on adult responsibilities for which they may not be ready. Early marriage brings early fatherhood, and with it added pressure to provide for a family, cutting short education and job opportunities.” UNICEF added: “When we think about child marriage we often think about girls, and rightly so because girls are most affected, but boys do marry in childhood.” It said the boys are still children and it is unfair they have to look after a family.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận