Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 61

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 61

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝘀𝘁𝘀 (Các nhà khoa học) nói rằng nhiều loài 𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁𝘀 (thực vật) trên thế giới 𝗶𝗻 𝗱𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 (có nguy cơ) 𝗱𝘆𝗶𝗻𝗴 𝗼𝘂𝘁 (biến mất) hoặc sắp 𝗲𝘅𝘁𝗶𝗻𝗰𝘁 (tuyệt chủng). 𝗕𝗼𝘁𝗮𝗻𝗶𝗰 𝗴𝗮𝗿𝗱𝗲𝗻𝘀 (Vườn thực vật) 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻 (chứa) khoảng 100.000 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗲𝘀 (loài), 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗶𝗻𝗴 (bao gồm) một phần ba trong số tất cả các loài thực vật 𝗲𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿𝗲𝗱 (có nguy cơ tuyệt chủng) trên thế giới. 𝗕𝗼𝘁𝗮𝗻𝗶𝗰 𝗴𝗮𝗿𝗱𝗲𝗻𝘀 (Vườn thực vật) giúp 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝘁 (bảo vệ) nhiều loài thực vật 𝗲𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿𝗲𝗱 (có nguy cơ tuyệt chủng) và 𝗿𝗮𝗿𝗲 (quý hiếm). Tiến sĩ Smith nói: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn vào 𝘄𝗶𝗱𝗲 𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲 𝗼𝗳 (nhiều) loại cây 𝗴𝗿𝗼𝘄𝗻 (được trồng), 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗱 (quản lý) và 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗱 (bảo tồn) trong vườn thực vật. Lần đầu tiên chúng tôi biết những gì chúng tôi có và, 𝗽𝗲𝗿𝗵𝗮𝗽𝘀 (có lẽ) 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗹𝘆 (quan trọng) hơn, những gì bị 𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴 (thiếu, mất đi) từ vườn thực vật . “
 
Nhà nghiên cứu Tiến sĩ Samuel Brockington cho biết vườn thực vật là hy vọng tốt nhất để 𝘀𝗮𝘃𝗶𝗻𝗴 (cứu) các loài thực vật 𝗲𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿𝗲𝗱 (có nguy cơ tuyệt chủng) trên thế giới. Ông nói: “Một phần năm 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 (sự đa dạng thực vật) 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗮𝘁 (đang bị đe dọa), 𝘆𝗲𝘁 (nhưng) không có 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 (lý do kỹ thuật) nào khiến bất kỳ 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗲𝘀 (loài) thực vật nào 𝗲𝘅𝘁𝗶𝗻𝗰𝘁 (bị tuyệt chủng)”. Nếu chúng ta không bảo vệ thực vật, mọi người có thể gặp 𝘁𝗿𝗼𝘂𝗯𝗹𝗲 (khó khăn) trong việc tìm kiếm thức ăn trong tương lai. Tiến sĩ Brockington nói: “Nếu chúng ta không 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲 (bảo tồn) 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 (sự đa dạng thực vật) của mình, 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶𝘁𝘆 (nhân loại) sẽ 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗴𝗴𝗹𝗲 (đấu tranh, vật lộn khó khăn) để 𝘀𝗼𝗹𝘃𝗲 (giải quyết) các 𝗴𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗰𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲𝘀 (thách thức toàn cầu) về thực phẩm, 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆 (an ninh) và 𝗰𝗹𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲 (biến đổi khí hậu).” Thực vật 𝗶𝗻 𝗱𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 (đang gặp nguy hiểm) vì con người 𝗰𝘂𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗼𝘄𝗻 𝗳𝗼𝗿𝗲𝘀𝘁𝘀 (chặt phá rừng) và biến đổi khí hậu.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝘀𝘁𝘀 nói rằng nhiều loài 𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁𝘀 trên thế giới 𝗶𝗻 𝗱𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 𝗱𝘆𝗶𝗻𝗴 𝗼𝘂𝘁 hoặc sắp 𝗲𝘅𝘁𝗶𝗻𝗰𝘁. 𝗕𝗼𝘁𝗮𝗻𝗶𝗰 𝗴𝗮𝗿𝗱𝗲𝗻𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻 khoảng 100.000 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗲𝘀, 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗶𝗻𝗴 một phần ba trong số tất cả các loài thực vật 𝗲𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿𝗲𝗱 trên thế giới. 𝗕𝗼𝘁𝗮𝗻𝗶𝗰 𝗴𝗮𝗿𝗱𝗲𝗻𝘀 giúp 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝘁 nhiều loài thực vật 𝗲𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿𝗲𝗱 và 𝗿𝗮𝗿𝗲. Tiến sĩ Smith nói: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn vào 𝘄𝗶𝗱𝗲 𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲 𝗼𝗳 loại cây 𝗴𝗿𝗼𝘄𝗻, 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗱 và 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗱 trong vườn thực vật. Lần đầu tiên chúng tôi biết những gì chúng tôi có và, 𝗽𝗲𝗿𝗵𝗮𝗽𝘀 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗹𝘆 hơn, những gì bị 𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴 từ vườn thực vật . “
 
Nhà nghiên cứu Tiến sĩ Samuel Brockington cho biết vườn thực vật là hy vọng tốt nhất để 𝘀𝗮𝘃𝗶𝗻𝗴 các loài thực vật 𝗲𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿𝗲𝗱 trên thế giới. Ông nói: “Một phần năm 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗮𝘁, 𝘆𝗲𝘁 không có 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 nào khiến bất kỳ 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗲𝘀 thực vật nào 𝗲𝘅𝘁𝗶𝗻𝗰𝘁 “. Nếu chúng ta không bảo vệ thực vật, mọi người có thể gặp 𝘁𝗿𝗼𝘂𝗯𝗹𝗲 trong việc tìm kiếm thức ăn trong tương lai. Tiến sĩ Brockington nói: “Nếu chúng ta không 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 của mình, 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶𝘁𝘆 sẽ 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗴𝗴𝗹𝗲 để 𝘀𝗼𝗹𝘃𝗲 các 𝗴𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗰𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲𝘀 về thực phẩm, 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆 và 𝗰𝗹𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲.” Thực vật 𝗶𝗻 𝗱𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 vì con người 𝗰𝘂𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗼𝘄𝗻 𝗳𝗼𝗿𝗲𝘀𝘁𝘀 và biến đổi khí hậu.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH
 
Scientists say that many of the world’s plants are in danger of dying out – of becoming extinct. Botanic gardens contain about 100,000 species, including a third of all the world’s endangered plants. Botanic gardens help to protect many endangered and rare plants. Dr Smith said: “This is the first time that we have looked at the wide range of plants grown, managed and conserved in botanic gardens. For the first time we know what we have and, perhaps more importantly, what is missing from botanic gardens.”
 
Researcher Dr Samuel Brockington said botanic gardens were the best hope for saving the world’s endangered plants. He said: “One-fifth of plant diversity is under threat, yet there is no technical reason why any plant species should become extinct.” If we do not protect plants, people could have trouble finding food in the future. Dr Brockington said: “If we do not conserve our plant diversity, humanity will struggle to solve the global challenges of food, security, and climate change.” Plants are in danger because of humans cutting down forests and climate change.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận