Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 53

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 53

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Thưa Bà Stein,
 
𝗡𝗼𝘄 (bây giờ) 𝘁𝗵𝗮𝘁 (thì) tôi đã có một 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 (cơ hội) để 𝗹𝗼𝗼𝗸 𝗼𝘃𝗲𝗿 (xem qua) bản GRUIS mà tôi đã 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗶𝘃𝗲𝗱 (nhận) tại 𝗽𝗮𝗿𝘁𝘆 (bữa tiệc) 𝗹𝗮𝘂𝗻𝗰𝗵 (ra mắt), tôi muốn 𝗲𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀 (bày tỏ) những 𝘁𝗵𝗼𝘂𝗴𝗵𝘁𝘀 (suy nghĩ) của tôi về 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁 (nội dung) của 𝗯𝗼𝗼𝗸𝗹𝗲𝘁 (quyển sách nhỏ, quyển sổ tay nhỏ) này. Tôi nghĩ nó thực hiện rất tốt việc 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗶𝗻𝗴 (giới thiệu) về 𝗹𝗶𝗳𝗲 (cuộc sống) ở Royland. Như bạn đã nói trong suốt bài 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (thuyết trình), nó sẽ giúp 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗶𝘇𝗲 (giảm thiểu) những 𝗰𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲𝘀 (thách thức, khó khăn) mà những sinh viên 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 (quốc tế) thường được 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗰𝘁𝗲𝗱 (dự đoán) phải 𝗳𝗮𝗰𝗲 (đối mặt). Tôi 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗲𝗹𝘆 (chắc chắn) sẽ 𝗲𝗻𝘁𝗵𝘂𝘀𝗶𝗮𝘀𝗺 (nhiệt tình) 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 (đề nghị, đề xuất, giới thiệu) cho những 𝗮𝗰𝗾𝘂𝗮𝗶𝗻𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀 (người quen). 𝗣𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲 (vui lòng) hãy cho tôi biết nếu như có 𝗮𝗻𝘆𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 (bất kì điều gì) 𝗲𝗹𝘀𝗲 (khác) mà tôi có thể làm cho 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲 (văn phòng) của những sinh viên 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 (quốc tế) trong 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲 (tương lai)
 
𝗦𝗶𝗻𝗰𝗲𝗿𝗲𝗹𝘆 (một cách chân thành),
Clint Weimer
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Thưa Bà Stein,
 
𝗡𝗼𝘄 𝘁𝗵𝗮𝘁 tôi đã có một 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 để 𝗹𝗼𝗼𝗸 𝗼𝘃𝗲𝗿 bản GRUIS mà tôi đã 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗶𝘃𝗲𝗱 tại 𝗽𝗮𝗿𝘁𝘆 𝗹𝗮𝘂𝗻𝗰𝗵, tôi muốn 𝗲𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀 những 𝘁𝗵𝗼𝘂𝗴𝗵𝘁𝘀 của tôi về 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁 của 𝗯𝗼𝗼𝗸𝗹𝗲𝘁 này. Tôi nghĩ nó thực hiện rất tốt việc 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗶𝗻𝗴 về 𝗹𝗶𝗳𝗲 ở Royland. Như bạn đã nói trong suốt bài 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, nó sẽ giúp 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗶𝘇𝗲 những 𝗰𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲𝘀 mà những sinh viên 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 thường được 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗰𝘁𝗲𝗱 phải 𝗳𝗮𝗰𝗲. Tôi 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗲𝗹𝘆 sẽ 𝗲𝗻𝘁𝗵𝘂𝘀𝗶𝗮𝘀𝗺 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 cho những 𝗮𝗰𝗾𝘂𝗮𝗶𝗻𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀. 𝗣𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲 hãy cho tôi biết nếu như có 𝗮𝗻𝘆𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗲𝗹𝘀𝗲 mà tôi có thể làm cho 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲 của những sinh viên 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 trong 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲
 
𝗦𝗶𝗻𝗰𝗲𝗿𝗲𝗹𝘆,
Clint Weimer
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Dear Ms. Stein,
 
Now that I have had a chance to look over the copy of GRUIS that I received at the launch party, I would like to express my thoughts on the booklet’s content. I think it does an excellent job of introducing life at Royland. As you said during your presentation, it will help minimize the challenges that our international students would be typically expected to face. I will definitely recommend it with enthusiasm to my acquaintances. Please let me know if there is anything else I can do for the Office of International Students in the future.
 
Sincerely,
Clint Weimer

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận