Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 52

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 52

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗡𝗢𝗧𝗜𝗖𝗘 (thông báo) cho những 𝗧𝗘𝗡𝗔𝗡𝗧𝗦 (người thuê) 𝗔𝗣𝗔𝗥𝗧𝗠𝗘𝗡𝗧 (căn hộ) WOODFORD
 
Vào thứ tư, ngày 17 tháng 8, 𝗰𝗿𝗲𝘄 (đội nhóm) 𝗺𝗮𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 (bảo trì) của 𝗔𝗽𝗮𝗿𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 (căn hộ) Woodford sẽ 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 (kiểm tra) những 𝗮𝗹𝗮𝗿𝗺𝘀 (chuông) 𝗳𝗶𝗿𝗲 (báo cháy) và 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 (hệ thống) 𝘀𝗽𝗿𝗶𝗻𝗸𝗹𝗲𝗿 (phun nước chống cháy) 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵𝗼𝘂𝘁 (xuyên suốt) tòa nhà. Việc 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 (kiểm tra) này là một phần của 𝗰𝗵𝗲𝗰𝗸 (việc kiểm tra) 𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝗲𝗿𝗹𝘆 (hằng quý) được 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗱 (thực hiện) để 𝗳𝘂𝗹𝗳𝗶𝗹𝗹 (thi hành, thực hiện) những 𝘁𝗲𝗿𝗺𝘀 (điều khoản) về 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝘆 (chính sách) 𝗶𝗻𝘀𝘂𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 (bảo hiểm) của 𝗼𝘄𝗻𝗲𝗿 (chủ sở hữu) 𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 (tòa nhà) và để 𝗲𝗻𝘀𝘂𝗿𝗲 (đảm bảo) sự 𝘀𝗮𝗳𝗲𝘁𝘆 (an toàn) của tất cả 𝘁𝗲𝗻𝗮𝗻𝘁𝘀 (người thuê). Công việc này sẽ 𝗯𝗲𝗴𝗶𝗻 (bắt đầu) khoảng 10 giờ sáng và được 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗰𝘁𝗲𝗱 (dự tính) mất 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝘅𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲𝗹𝘆 (khoảng) 2 giờ. Trong suốt 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗲𝘀 (quá trình) 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 (kiểm tra), 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 (hệ thống) 𝗮𝗹𝗮𝗿𝗺 (báo động) này có thể 𝘀𝗼𝘂𝗻𝗱 (phát ra tiếng) 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗼𝘂𝘀𝗹𝘆 (liên tục) lên đến vài phút 𝗮𝘁 𝗮 𝘁𝗶𝗺𝗲 (kế tiếp nhau). 𝗜𝗻 𝗮𝗱𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 (thêm vào đó), những 𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 (đèn báo) 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝘆 (khẩn cấp) của 𝗵𝗮𝗹𝗹𝘄𝗮𝘆𝘀 (hành lang) có thể 𝗳𝗹𝗮𝘀𝗵 (phát sáng) 𝗼𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝗼𝗳𝗳 (chập chờn). Bạn có thể 𝗶𝗴𝗻𝗼𝗿𝗲 (phớt lờ, không cần quan tâm) cả hai 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮𝗹𝘀 (tín hiệu) này, và không cần 𝗲𝘃𝗮𝗰𝘂𝗮𝘁𝗲 (sơ tán) 𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 tòa nhà này hoặc 𝘁𝗮𝗸𝗲 (thực hiện) bất kì 𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 (hành động) 𝗳𝘂𝗿𝘁𝗵𝗲𝗿 (thêm). Trong 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁 (trường hợp) có khả năng cao 𝘂𝗻𝗹𝗶𝗸𝗲𝗹𝘆 (không thể xảy ra) là có một 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝘆 (tình trạng khẩn cấp) 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗶𝘁𝘀𝗲𝗹𝗳 (xuất hiện) 𝗱𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴 (trong suốt) cuộc 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 (kiểm tra), chúng tôi sẽ sử dụng 𝗹𝗼𝘂𝗱𝘀𝗽𝗲𝗮𝗸𝗲𝗿 (loa) của 𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 (tòa nhà) này để 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁 (hướng dẫn) những 𝘁𝗲𝗻𝗮𝗻𝘁𝘀 (người thuê) để 𝘃𝗮𝗰𝗮𝘁𝗲 (bỏ trống, rời khỏi) 𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 (tòa nhà) này. Những 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗲𝘀 (thủ tục) để mà 𝗲𝘃𝗮𝗰𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (sơ tán) có thể 𝗼𝗯𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲𝗱 (có được, lấy được) từ 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿 (người quản lý) 𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 (tòa nhà). Tất cả những 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (câu hỏi) về việc 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 (kiểm tra) nên được 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗲𝗱 (chuyển đến) Scott Porter, bởi vì 𝘁𝗲𝗮𝗺 (đội nhóm) của ông ta sẽ 𝗰𝗮𝗿𝗿𝘆𝗶𝗻𝗴 𝗼𝘂𝘁 (thực hiện, tiến hành) 𝘄𝗼𝗿𝗸 (công việc) này. Cảm ơn 𝗰𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (sự hợp tác) của bạn.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗡𝗢𝗧𝗜𝗖𝗘 cho những 𝗧𝗘𝗡𝗔𝗡𝗧𝗦 𝗔𝗣𝗔𝗥𝗧𝗠𝗘𝗡𝗧 WOODFORD
 
Vào thứ tư, ngày 17 tháng 8, 𝗰𝗿𝗲𝘄 𝗺𝗮𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 của 𝗔𝗽𝗮𝗿𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 Woodford sẽ 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 những 𝗮𝗹𝗮𝗿𝗺𝘀 𝗳𝗶𝗿𝗲 và 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 𝘀𝗽𝗿𝗶𝗻𝗸𝗹𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵𝗼𝘂𝘁 tòa nhà. Việc 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 này là một phần của 𝗰𝗵𝗲𝗰𝗸 𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝗲𝗿𝗹𝘆 được 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗱 để 𝗳𝘂𝗹𝗳𝗶𝗹𝗹 những 𝘁𝗲𝗿𝗺𝘀 về 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝘆 𝗶𝗻𝘀𝘂𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 của 𝗼𝘄𝗻𝗲𝗿 𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 và để 𝗲𝗻𝘀𝘂𝗿𝗲 sự 𝘀𝗮𝗳𝗲𝘁𝘆 của tất cả 𝘁𝗲𝗻𝗮𝗻𝘁𝘀. Công việc này sẽ 𝗯𝗲𝗴𝗶𝗻 khoảng 10 giờ sáng and được 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗰𝘁𝗲𝗱 mất 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝘅𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲𝗹𝘆 2 giờ. Trong suốt 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗲𝘀 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 , 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 𝗮𝗹𝗮𝗿𝗺 này có thể 𝘀𝗼𝘂𝗻𝗱 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗼𝘂𝘀𝗹𝘆 lên đến vài phút 𝗮𝘁 𝗮 𝘁𝗶𝗺𝗲. 𝗜𝗻 𝗮𝗱𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻, những 𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝘆 của 𝗵𝗮𝗹𝗹𝘄𝗮𝘆𝘀 có thể 𝗳𝗹𝗮𝘀𝗵 𝗼𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝗼𝗳𝗳. Bạn có thể 𝗶𝗴𝗻𝗼𝗿𝗲 cả hai 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮𝗹𝘀 này, và không cần 𝗲𝘃𝗮𝗰𝘂𝗮𝘁𝗲 𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 tòa nhà này hoặc 𝘁𝗮𝗸𝗲 bất kì 𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗳𝘂𝗿𝘁𝗵𝗲𝗿. Trong 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁 có khả năng cao 𝘂𝗻𝗹𝗶𝗸𝗲𝗹𝘆 là có một 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝘆 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗶𝘁𝘀𝗲𝗹𝗳 𝗱𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴 cuộc 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴, chúng tôi sẽ sử dụng 𝗹𝗼𝘂𝗱𝘀𝗽𝗲𝗮𝗸𝗲𝗿 của 𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 này để 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁 những 𝘁𝗲𝗻𝗮𝗻𝘁𝘀 để 𝘃𝗮𝗰𝗮𝘁𝗲 𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 này. Những 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗲𝘀 để mà 𝗲𝘃𝗮𝗰𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 có thể 𝗼𝗯𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲𝗱 từ 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿 𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴. Tất cả những 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 về việc 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 nên được 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗲𝗱 Scott Porter, bởi vì 𝘁𝗲𝗮𝗺 của ông ta sẽ 𝗰𝗮𝗿𝗿𝘆𝗶𝗻𝗴 𝗼𝘂𝘁 𝘄𝗼𝗿𝗸 này. Cảm ơn 𝗰𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 của bạn.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
NOTICE TO WOODFORD APARTMENT TENANTS
 
On Wednesday, August 17, the Woodford Apartments maintenance crew will be testing the fire alarms and sprinkler system throughout the building. The testing is part of a quarterly check performed to fulfill the terms of the building owner’s insurance policy and to ensure the safety of all tenants. The work will begin around 10 A.M. and is expected to take approximately two hours. During the testing procedures, the alarm system may sound continuously for up to a few minutes at a time. In addition, the hallways’ emergency lights may flash on and off. You may ignore both of these signals, and there is no need to evacuate the building or take any further action. In the very unlikely event that an emergency presents itself during the testing, we will use the building’s loudspeaker to instruct tenants to vacate the building. The procedures for evacuation can be obtained from the building manager. All questions about the testing should be directed to Scott Porter, as his team will be carrying out the work. Thank you for your cooperation.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận