Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 51

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 51

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Kính gửi ông Weimer
 
Văn phòng Sinh viên Quốc tế đã 𝘀𝗽𝗲𝗻𝘁 (dành ) cả năm qua để 𝗿𝗲𝘄𝗼𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 (làm lại ) quyển Thông tin cho Sinh viên Quốc tế để 𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲 (tạo ra) một 𝗯𝗼𝗼𝗸𝗹𝗲𝘁 (cuốn sách nhỏ, sổ tay) 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗲 (bao quát, toàn diện) có tên ” 𝗚𝘂𝗶𝗱𝗲 ( Hướng dẫn) về Đại học Royland dành cho Sinh viên Quốc tế”, hay “GRUIS”. GRUIS 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝘀 (chứa )thông tin 𝗲𝘅𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗲 (phong phú/ sâu rộng ) về 𝗱𝗼𝗿𝗺𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀 (ký túc xá) và 𝗮𝗽𝗮𝗿𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 (căn hộ), các 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗮𝗻𝗱 𝗹𝗮𝗻𝗴𝘂𝗮𝗴𝗲 𝗶𝘀𝘀𝘂𝗲𝘀 (vấn đề tài chính và ngôn ngữ ) 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗼𝗻 (phổ biến, thường gặp), 𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹 𝗯𝘂𝘀 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 (hệ thống xe buýt thành phố), v.v. Văn phòng của chúng tôi thậm chí đã nói chuyện với nhân viên 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹 (địa phương ) của 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗻𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘀 (công ty điều hành mạng di động) để 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗿𝗲 (có được) các thông tin 𝘂𝗽-𝘁𝗼-𝗱𝗮𝘁𝗲 (cập nhật) về các 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴𝘀 (yêu cầu và đề nghị hợp đồng) của họ. Chúng tôi 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 (tự tin) rằng GRUIS sẽ 𝗮𝗹𝗹𝗼𝘄 (cho phép) sinh viên quốc tế 𝗮𝗱𝗷𝘂𝘀𝘁 (thích nghi) một cách dễ dàng và hoàn toàn với cuộc sống ở đây.
 
Để 𝗰𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝘁𝗲 (chúc mừng) và 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶𝘇𝗲 (công khai ) việc 𝗿𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲 (phát hành/ tung ra) tập sách nhỏ/ sổ tay, chúng tôi sẽ 𝗵𝗼𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 ( tổ chức) một 𝗹𝗮𝘂𝗻𝗰𝗵 𝗽𝗮𝗿𝘁𝘆 (bữa tiệc ra mắt ) vào ngày 23 tháng 4 lúc 7 P.M. Vui lòng 𝗷𝗼𝗶𝗻 (tham gia) với chúng tôi trong 𝗳𝗼𝘆𝗲𝗿 (phòng giải trí/ phòng chờ) của Parziale Hall để 𝗽𝗶𝗰𝗸 𝘂𝗽 (lấy) bản sao GRUIS của ông và xem 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (bài thuyết trình) ngắn của giám đốc của chúng tôi hoặc bởi tôi nếu giám đốc 𝘂𝗻𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹𝗮𝗯𝗹𝗲 (không có mặt). Như/ với vai trò là 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 (chủ tịch) của một trong những 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (tổ chức) sinh viên nổi tiếng nhất của Royland, sự 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 (hỗ trợ) của ông cho 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁 (dự án) này sẽ là 𝗶𝗻𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝗯𝗹𝗲 (vô giá). Chúng tôi mong sẽ gặp ông ở đó.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Kính gửi ông Weimer
 
Văn phòng Sinh viên Quốc tế đã 𝘀𝗽𝗲𝗻𝘁 cả năm qua để 𝗿𝗲𝘄𝗼𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 quyển Thông tin cho Sinh viên Quốc tế để 𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲 một 𝗯𝗼𝗼𝗸𝗹𝗲𝘁 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗲 có tên ” 𝗚𝘂𝗶𝗱𝗲 về Đại học Royland dành cho Sinh viên Quốc tế”, hay “GRUIS”. GRUIS 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝘀 thông tin 𝗲𝘅𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗲 về 𝗱𝗼𝗿𝗺𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀 và 𝗮𝗽𝗮𝗿𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀, các 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗮𝗻𝗱 𝗹𝗮𝗻𝗴𝘂𝗮𝗴𝗲 𝗶𝘀𝘀𝘂𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗼𝗻, 𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹 𝗯𝘂𝘀 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺, v.v. Văn phòng của chúng tôi thậm chí đã nói chuyện với nhân viên 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹 của 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗻𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘀 để 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗿𝗲 các thông tin 𝘂𝗽-𝘁𝗼-𝗱𝗮𝘁𝗲 về các 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴𝘀 họ. Chúng tôi 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 rằng GRUIS sẽ 𝗮𝗹𝗹𝗼𝘄 sinh viên quốc tế 𝗮𝗱𝗷𝘂𝘀𝘁 một cách dễ dàng và hoàn toàn với cuộc sống ở đây.
 
Để 𝗰𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝘁𝗲 và 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶𝘇𝗲 việc 𝗿𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲 tập sách nhỏ/ sổ tay, chúng tôi sẽ 𝗵𝗼𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 một 𝗹𝗮𝘂𝗻𝗰𝗵 𝗽𝗮𝗿𝘁𝘆 vào ngày 23 tháng 4 lúc 7 P.M. Vui lòng 𝗷𝗼𝗶𝗻 với chúng tôi trong 𝗳𝗼𝘆𝗲𝗿 của Parziale Hall để 𝗽𝗶𝗰𝗸 𝘂𝗽 bản sao GRUIS của ông và xem 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 ngắn của giám đốc của chúng tôi hoặc bởi tôi nếu giám đốc 𝘂𝗻𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹𝗮𝗯𝗹𝗲. Như/ với vai trò là 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 của một trong những 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 sinh viên nổi tiếng nhất của Royland, sự 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 của ông cho 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁 này sẽ là 𝗶𝗻𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝗯𝗹𝗲. Chúng tôi mong sẽ gặp ông ở đó.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Dear Mr. Weimer,
 
The Office of International Students has spent the past year reworking the Information for International Students to create a comprehensive booklet called “Guide to Royland University for International Students”, or “GRUIS”. GRUIS contains extensive information about dormitories and apartments, common financial and language issues, the municipal bus system, and more. Our office even spoke with local employees of mobile network operators to secure up-to-date details on their contract requirements and offerings. We are confident that GRUIS will allow international students to adjust more easily and fully to life here.
 
To celebrate and publicize the booklet’s release, we are holding a launch party on April 23 at 7 P.M. Please join us in the foyer of Parziale Hall to pick up your copy of GRUIS and watch a short presentation by our director, or by me if the director is unavailable. As the president of one of Royland’s most popular student organizations, your support for this project would be invaluable. We hope to see you there.
 
Sincerely,
Madeline Stein Office of International Students

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận