Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 50

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 50

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗠𝗘𝗠𝗢 ( thư báo nội bộ)
Ngày: 15 tháng 5
 
Chúng tôi 𝘄𝗼𝘂𝗹𝗱 𝗹𝗶𝗸𝗲 (muốn ) 𝗮𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲 (công bố, thông báo) về việc 𝗿𝗲𝘁𝗶𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 (nghỉ hưu) 𝘂𝗽𝗰𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴 (sắp tới) của Ken Esser. Ông Esser đã 𝗯𝗲𝗴𝗮𝗻 (bắt đầu) 𝗰𝗮𝗿𝗲𝗲𝗿 (sự nghiệp) 30 năm của mình tại 𝗙𝘂𝗻𝗱 (Quỹ) Terra với tư cách là một 𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 (nhân viên kiểm lâm) 𝘄𝗶𝗹𝗱𝗹𝗶𝗳𝗲 (động vật hoang dã) trong 𝗪𝗶𝗹𝗱𝗹𝗶𝗳𝗲 𝗣𝗮𝗿𝗸 (Công viên động vật hoang dã) California. Ông đã 𝗵𝗲𝗹𝗱 (giữ) bảy 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 (vị trí) khác nhau, 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗹𝗹𝘆 (cuối cùng) ông 𝗯𝗲𝗰𝗮𝗺𝗲 (trở thành) 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 (tổng giám đốc) 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (khu bảo tồn) cho tất cả các Công viên động vật hoang dã West Coast. Ông đã ở vị trí này trong 15 năm qua, 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗶𝗻𝗴 (dẫn đầu) với 𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 (tầm nhìn) và những 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 (cam kết/ hợp đồng). Bây giờ ở tuổi 65, ông sẽ rời khỏi công ty để về nghỉ hưu là 𝘄𝗲𝗹𝗹-𝗱𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗱 (hoàn toàn xứng đáng). 𝗧𝗵𝗲 𝗯𝗼𝗮𝗿𝗱 𝗼𝗳 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝘀 (Hội đồng quản trị) đã 𝘃𝗼𝘁𝗲𝗱 (bỏ phiếu) để 𝗴𝗶𝘃𝗲 (trao cho) ông ấy một 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱 (giải thưởng) 𝗟𝗶𝗳𝗲𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗔𝗰𝗵𝗶𝗲𝘃𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 và sẽ 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁 (tặng) ông ấy một 𝗽𝗹𝗮𝗾𝘂𝗲 (huân chương) 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 (kỷ niệm) tại 𝘀𝘁𝗮𝗳𝗳 𝗺𝗲𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 (cuộc họp nhân viên) vào thứ Sáu tới. 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄𝗶𝗻𝗴 (Sau) cuộc họp nhân viên, chúng tôi 𝗶𝗻𝘃𝗶𝘁𝗲 (mời) tất cả các 𝗲𝗺𝗽𝗹𝗼𝘆𝗲𝗲𝘀 (nhân viên) ở lại 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 (buổi tiệc chiêu đãi) để 𝗵𝗼𝗻𝗼𝗿 (tôn vinh) ông Esser và những 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (đóng góp) 𝗴𝗿𝗲𝗮𝘁 (to lớn) của ông. Nếu bạn muốn viết 𝗳𝗮𝗿𝗲𝘄𝗲𝗹𝗹 𝗻𝗼𝘁𝗲 (một lời chia tay) cho ông Esser, xin vui lòng 𝘀𝘁𝗼𝗽 𝗯𝘆 (ghé qua) 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲 (văn phòng) của Andrew Braun để ký một cuốn sách cái mà sẽ được 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁 (trưng bày) tại 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 (quầy lễ tân )
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗠𝗘𝗠𝗢
Ngày: 15 tháng 5
 
Chúng tôi 𝘄𝗼𝘂𝗹𝗱 𝗹𝗶𝗸𝗲 𝗮𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲 về việc 𝗿𝗲𝘁𝗶𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘂𝗽𝗰𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴 của Ken Esser. Ông Esser đã 𝗯𝗲𝗴𝗮𝗻 𝗰𝗮𝗿𝗲𝗲𝗿 30 năm của mình tại 𝗙𝘂𝗻𝗱 Terra với tư cách là một 𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 𝘄𝗶𝗹𝗱𝗹𝗶𝗳𝗲 trong 𝗪𝗶𝗹𝗱𝗹𝗶𝗳𝗲 𝗣𝗮𝗿𝗸 California. Ông đã 𝗵𝗲𝗹𝗱 bảy 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 khác nhau, 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗹𝗹𝘆 ông 𝗯𝗲𝗰𝗮𝗺𝗲 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 cho tất cả các Công viên động vật hoang dã West Coast. Ông đã ở vị trí này trong 15 năm qua, 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗶𝗻𝗴 với 𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 và những 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀. Bây giờ ở tuổi 65, ông sẽ rời khỏi công ty để về nghỉ hưu là 𝘄𝗲𝗹𝗹-𝗱𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗱. 𝗧𝗵𝗲 𝗯𝗼𝗮𝗿𝗱 𝗼𝗳 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝘀 đã 𝘃𝗼𝘁𝗲𝗱 để 𝗴𝗶𝘃𝗲 ông ấy một 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱 𝗟𝗶𝗳𝗲𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗔𝗰𝗵𝗶𝗲𝘃𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 và sẽ 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁 ông ấy một 𝗽𝗹𝗮𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 tại 𝘀𝘁𝗮𝗳𝗳 𝗺𝗲𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 vào thứ Sáu tới. 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄𝗶𝗻𝗴 cuộc họp nhân viên, chúng tôi 𝗶𝗻𝘃𝗶𝘁𝗲 tất cả các 𝗲𝗺𝗽𝗹𝗼𝘆𝗲𝗲𝘀 ở lại 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 để 𝗵𝗼𝗻𝗼𝗿 ông Esser và những 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗴𝗿𝗲𝗮𝘁 của ông. Nếu bạn muốn viết 𝗳𝗮𝗿𝗲𝘄𝗲𝗹𝗹 𝗻𝗼𝘁𝗲 cho ông Esser, xin vui lòng 𝘀𝘁𝗼𝗽 𝗯𝘆 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲 của Andrew Braun để ký một cuốn sách cái mà sẽ được 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁 tại 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
MEMO
Date: May 15
 
We would like to announce the upcoming retirement of Ken Esser. Mr. Esser began his 30-year career here at The Terra Fund as a wildlife ranger in the California Wildlife Park. He has held seven different positions, eventually becoming the general director of conservation for all West Coast Wildlife Parks. He has been in this position for the past 15 years, leading with vision and commitment. Now at the age of 65, he is leaving us for a well-deserved retirement. The board of directors has voted to give him a Lifetime Achievement Award and will present him with a commemorative plaque at the staff meeting next Friday. Following the staff meeting, we invite all employees to stay for a reception to honor Mr. Esser and his great contributions. If you would like to write a farewell note to Mr. Esser, please stop by Andrew Braun’s office to sign a book that will be presented at the reception.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận