Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 47

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 47

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗠𝗮𝗶𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 (Việc duy trì) 𝗹𝗼𝘆𝗮𝗹𝘁𝘆 (lòng trung thành) của 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿 (khách hàng) có thể rất 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗶𝗰𝘂𝗹𝘁 (khó khăn). Chỉ cần hỏi 𝗼𝘄𝗻𝗲𝗿 (người chủ) của quán cafe Green Brew- bà Taymus Carver là biết. 𝗥𝗲𝗰𝗲𝗻𝘁𝗹𝘆 (Gần đây) bà ấy bắt đầu 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴 (thử nghiệm) 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲 (một sự thay đổi) trong 𝗹𝗼𝘆𝗮𝗹𝘁𝘆 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 (chương trình khách hàng thân thiết) của quán cà phê để 𝗿𝗲𝘄𝗮𝗿𝗱 (thưởng) cho 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿𝘀 (những khách hàng thường xuyên) của mình. 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗲𝗮𝗱 𝗼𝗳 (Thay vì) dùng 𝗽𝘂𝗻𝗰𝗵-𝗰𝗮𝗿𝗱 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 (hệ thống thẻ bấm lỗ) cũ, chỉ 𝗿𝗲𝘄𝗮𝗿𝗱𝗲𝗱 (thưởng) cho 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿𝘀 (khách hàng) 𝗽𝘂𝗿𝗰𝗵𝗮𝘀𝗲𝘀 (mua) cà phê, chương trình mới 𝗮𝗹𝗹𝗼𝘄𝘀 (cho phép) 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿𝘀 (khách hàng) cũng 𝗲𝗮𝗿𝗻 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 (kiếm điểm) khi mua các mặt hàng thực phẩm. Các điểm được 𝘁𝗿𝗮𝗰𝗸𝗲𝗱 (theo dõi) thông qua 𝗮𝗽𝗽 (ứng dụng) Green Brew, khách hàng tải xuống 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲𝘃𝗶𝗰𝗲𝘀 (thiết bị di động) của họ. 𝗔𝗽𝗽 (Ứng dụng) này cũng có thể được sử dụng để 𝗽𝗮𝘆 (thanh toán) cho các 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝘀 (đơn đặt hàng).
 
Chương trình 𝗼𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻𝗮𝗹𝗹𝘆 (ban đầu) được 𝘀𝗰𝗵𝗲𝗱𝘂𝗹𝗲𝗱 (sắp xếp) sẽ được 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗲𝗱 (giới thiệu) ra 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 (công chúng) vào tháng 9, nhưng sau khi 𝗻𝗲𝗮𝗿𝗹𝘆 (gần) 60 khách hàng đã 𝘁𝗿𝗶𝗲𝗱 𝗼𝘂𝘁 (thử) ứng dụng này trong một tháng, Carver đã quyết định 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗿 (trì hoãn) 𝗹𝗮𝘂𝗻𝗰𝗵 (việc ra mắt). Hầu hết người dùng công nhận thực tế là 𝗮𝗽𝗽 (ứng dụng) 𝗮𝗹𝗹𝗼𝘄𝘀 (cho phép) họ 𝗽𝗮𝘆 (thanh toán) bằng 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲𝘃𝗶𝗰𝗲𝘀 (thiết bị di động) của họ, nhưng có nhiều 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗮𝗶𝗻𝘁𝘀 (phàn nàn) về 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 (hệ thống điểm) mới. Bây giờ phải mất gấp đôi số lần 𝗽𝘂𝗿𝗰𝗵𝗮𝘀𝗲𝘀 (mua) trước khi 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿𝘀 (khách hàng) 𝗮𝗰𝗰𝘂𝗺𝘂𝗹𝗮𝘁𝗲 (tích lũy) đủ điểm để 𝗲𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 (đủ điều kiện) được uống cà phê miễn phí, và việc đó là quá nhiều, những 𝗿𝗲𝘃𝗶𝗲𝘄𝗲𝗿𝘀 (người bình luận, đánh giá) cho biết. 𝗟𝗲𝘀𝘀𝗼𝗻 (Bài học) của cô Carver đưa ra: phải thấu hiểu khách hàng của bạn.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗠𝗮𝗶𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗹𝗼𝘆𝗮𝗹𝘁𝘆 của 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿 có thể rất 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗶𝗰𝘂𝗹𝘁. Chỉ cần hỏi 𝗼𝘄𝗻𝗲𝗿 của quán cafe Green Brew- bà Taymus Carver là biết. 𝗥𝗲𝗰𝗲𝗻𝘁𝗹𝘆 bà ấy bắt đầu 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲 trong 𝗹𝗼𝘆𝗮𝗹𝘁𝘆 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 của quán cà phê để 𝗿𝗲𝘄𝗮𝗿𝗱 cho 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿𝘀 của mình. 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗲𝗮𝗱 𝗼𝗳 dùng 𝗽𝘂𝗻𝗰𝗵-𝗰𝗮𝗿𝗱 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 cũ, chỉ 𝗿𝗲𝘄𝗮𝗿𝗱𝗲𝗱 cho 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿𝘀 𝗽𝘂𝗿𝗰𝗵𝗮𝘀𝗲𝘀 cà phê, chương trình mới 𝗮𝗹𝗹𝗼𝘄𝘀 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿𝘀 cũng 𝗲𝗮𝗿𝗻 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 khi mua các mặt hàng thực phẩm. Các điểm được 𝘁𝗿𝗮𝗰𝗸𝗲𝗱 thông qua 𝗮𝗽𝗽 Green Brew, khách hàng tải xuống 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲𝘃𝗶𝗰𝗲𝘀 của họ. 𝗔𝗽𝗽 này cũng có thể được sử dụng để 𝗽𝗮𝘆 cho các 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝘀.
 
Chương trình 𝗼𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻𝗮𝗹𝗹𝘆 được 𝘀𝗰𝗵𝗲𝗱𝘂𝗹𝗲𝗱 sẽ được 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗲𝗱 ra 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 vào tháng 9, nhưng sau khi 𝗻𝗲𝗮𝗿𝗹𝘆 60 khách hàng đã 𝘁𝗿𝗶𝗲𝗱 𝗼𝘂𝘁 ứng dụng này trong một tháng, Carver đã quyết định 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗿 𝗹𝗮𝘂𝗻𝗰𝗵. Hầu hết người dùng công nhận thực tế là 𝗮𝗽𝗽 𝗮𝗹𝗹𝗼𝘄𝘀 họ 𝗽𝗮𝘆 bằng 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲𝘃𝗶𝗰𝗲𝘀 của họ, nhưng có nhiều 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗮𝗶𝗻𝘁𝘀 về 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 mới. Bây giờ phải mất gấp đôi số lần 𝗽𝘂𝗿𝗰𝗵𝗮𝘀𝗲𝘀 trước khi 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿𝘀 𝗮𝗰𝗰𝘂𝗺𝘂𝗹𝗮𝘁𝗲 đủ điểm để 𝗲𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 được uống cà phê miễn phí, và việc đó là quá nhiều, những 𝗿𝗲𝘃𝗶𝗲𝘄𝗲𝗿𝘀 cho biết. 𝗟𝗲𝘀𝘀𝗼𝗻 của cô Carver đưa ra: phải thấu hiểu khách hàng của bạn.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Maintaining customer loyalty can be difficult. Just ask Green Brew Café owner Taylah Carver. She recently began experimenting with a change to the café’s loyalty program to reward her regular customers. Instead of the old punch-card system, which rewarded customers for coffee purchases only, the new program allows customers to earn points for buying food items as well. The points are tracked through the Green Brew app, which customers download to their mobile devices. The app can also be used to pay for orders.
 
The program was originally scheduled to be introduced to the general public in September, but after nearly 60 customers tried out the app for a month, Carver decided to defer the launch. Most users liked the fact that the app allows them to pay using their mobile devices, but there were many complaints about the new points system. It now takes twice as many purchases before customers accumulate enough points to be eligible for a free coffee drink, and that was too much, reviewers said. The lesson, says Ms. Carver: know your customers.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận