Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 46

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 46

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗛𝗲𝗮𝗿𝗱 𝗼𝗻 (Tin từ) Candid Talk, từ hãng sản xuất chính thống của đài FM Norview City, ngày 28 February.
 
𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝗽𝘁 (kịch bản)
Noah Peavy, 𝗵𝗼𝘀𝘁 (dẫn chươn trình): 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 (Thị trưởng) Swaraj, bà có thể vui lòng 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗮𝗶𝗻 (giải thích) về 𝗥𝗲𝗱𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 (việc cải thiện, tân trang) 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲 (cơ sở hạ tầng), mà 𝗸𝗻𝗼𝘄𝗻 (được biết đến) là IRI không?
 
Mayor Swaraj: 𝗦𝘂𝗿𝗲. (chắc chắn rồi) Hơn 25 năm qua, 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (dân số) của Norview City đã 𝗴𝗿𝗼𝘄𝗻 (tăng) khoảng từ 20,000 lên gần 50,000. Điều này đã đặt 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻 (lực, sức tải) 𝗲𝗻𝗼𝗿𝗺𝗼𝘂𝘀 (lớn) lên 𝗿𝗼𝗮𝗱𝘀 (đường xá), và những 𝗯𝗿𝗶𝗱𝗴𝗲𝘀 (cây cầu). IRI sẽ 𝗮𝗹𝗹𝗼𝘄 (cho phép) chúng ta 𝗼𝘃𝗲𝗿𝗵𝗮𝘂𝗹 (kiểm tra kĩ lưỡng) mạng lưới này để 𝗺𝗲𝗲𝘁 (đáp ứng) 𝘁𝗵𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲𝗱 𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱𝘀 ( nhu cầu gia tăng) này. Chúng tôi cũng cần một 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 (hệ thống) truyền thông 𝗿𝗼𝗯𝘂𝘀𝘁 (mạnh) hơn và 𝗿𝗲𝗹𝗶𝗮𝗯𝗹𝗲 (đáng tin cậy) hơn. Để 𝗽𝗮𝘆 (trả tiền) cho những 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 (sự cải thiện, tân trang) này, 𝗰𝗼𝘂𝗻𝗰𝗶𝗹 (hội đồng) thành phố đã 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝗲𝗱 (đề nghị) nâng 𝘁𝗮𝘅𝗲𝘀 (thuế) ở 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹 (địa phương) lên 1.3 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗲𝗻𝘁 (phần trăm)
Noah Peavy: những 𝗖𝗿𝗶𝘁𝗶𝗰𝘀 (nhà phê bình) 𝗮𝗿𝗴𝘂𝗲 (tranh luận) rằng 𝗳𝘂𝗻𝗱𝘀 (quỹ) cần thiết để 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 (bổ sung) cho IRI nên dược 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗲𝗱 (tạo ra) bởi 𝗯𝘂𝗱𝗴𝗲𝘁 𝗰𝘂𝘁 (sự cắt giảm ngân sách) và sự cắt giảm các 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗲𝘀 (chương trinh) được 𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿𝗲𝗱 (tài trợ) của chính phủ. Bà thấy thế nào?
 
Mayor Swaraj: không một 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 (chính phủ) nào trong 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 (lịch sử) thành phố 𝘁𝗿𝗶𝗺 (cắt giảm) 𝗯𝘂𝗱𝗴𝗲𝘁 (ngân sách) và 𝗲𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗲 (loại bỏ, loại trừ) các 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗲𝘀 (chương trình) không hiệu quả như chính phủ này. 𝗛𝗼𝘄𝗲𝘃𝗲𝗿, (tuy nhiên) 𝗼𝘃𝗲𝗿𝘂𝘀𝗲 (việc lạm dụng) chiến lược này có thể 𝗱𝗶𝘀𝗿𝘂𝗽𝘁 (gây khó khăn, phiền phức) cho các 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲𝘀 (dịch vụ) 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 (cộng đồng) 𝘃𝗶𝘁𝗮𝗹 (quan trọng, cần thiết).
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗛𝗲𝗮𝗿𝗱 𝗼𝗻 Candid Talk, từ hãng sản xuất chính thống của đài FM Norview City, ngày 28 February.
 
𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝗽𝘁
Noah Peavy, 𝗵𝗼𝘀𝘁: 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 Swaraj, bà có thể vui lòng 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗮𝗶𝗻 về 𝗥𝗲𝗱𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲, mà 𝗸𝗻𝗼𝘄𝗻 là IRI không?
 
Mayor Swaraj: 𝗦𝘂𝗿𝗲. Hơn 25 năm qua, 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 của Norview City đã 𝗴𝗿𝗼𝘄𝗻 khoảng từ 20,000 lên gần 50,000. Điều này đã đặt 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻 𝗲𝗻𝗼𝗿𝗺𝗼𝘂𝘀 lên 𝗿𝗼𝗮𝗱𝘀, và những 𝗯𝗿𝗶𝗱𝗴𝗲𝘀. IRI sẽ 𝗮𝗹𝗹𝗼𝘄 chúng ta 𝗼𝘃𝗲𝗿𝗵𝗮𝘂𝗹 mạng lưới này để 𝗺𝗲𝗲𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲𝗱 𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱𝘀 này. Chúng tôi cũng cần một 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 truyền thông 𝗿𝗼𝗯𝘂𝘀𝘁 hơn và 𝗿𝗲𝗹𝗶𝗮𝗯𝗹𝗲 hơn. Để 𝗽𝗮𝘆 cho những 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 này, 𝗰𝗼𝘂𝗻𝗰𝗶𝗹 thành phố đã 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝗲𝗱 nâng 𝘁𝗮𝘅𝗲𝘀 ở 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹 lên 1.3 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗲𝗻𝘁
Noah Peavy: những 𝗖𝗿𝗶𝘁𝗶𝗰𝘀 𝗮𝗿𝗴𝘂𝗲 rằng 𝗳𝘂𝗻𝗱𝘀 cần thiết để 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 cho IRI nên dược 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗲𝗱 bởi 𝗯𝘂𝗱𝗴𝗲𝘁 𝗰𝘂𝘁 và sự cắt giảm các 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗲𝘀 được 𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿𝗲𝗱 của chính phủ. Bà thấy thế nào?
 
Mayor Swaraj: không một 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 nào trong 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 thành phố 𝘁𝗿𝗶𝗺 𝗯𝘂𝗱𝗴𝗲𝘁 và 𝗲𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗲 các 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗲𝘀 không hiệu quả như chính phủ này. 𝗛𝗼𝘄𝗲𝘃𝗲𝗿, 𝗼𝘃𝗲𝗿𝘂𝘀𝗲 chiến lược này có thể 𝗱𝗶𝘀𝗿𝘂𝗽𝘁 cho các 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 𝘃𝗶𝘁𝗮𝗹.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Mayor Says IRI Crucial for Community
Heard on Candid Talk, a Norview City FM original production, on 28 February.
 
Transcript
Noah Peavy, host: Mayor Swaraj, would you explain the reasoning behind the infrastructure Redevelopment Initiative, also known as the IRI?
 
Mayor Swaraj: Sure. Over the last 25 years, Norview City’s population has grown from roughly 20,000 to nearly 50,000. This has put an enormous strain on our roads and bridges. The IRI will allow us to overhaul this network to meet the increased demands. We also need a more robust and reliable communications system. To pay for these improvement, the city council has proposed increasing local taxes by 1.3 percent.
Noah Peavy: Critics argue that the funds needed to implement the IRI should be generated by budget cut and the elimination of some government – sponsored programmes. How do you respond?
 
Mayor Swaraj: No government in this city’s history has done more to trim the budget and eliminate ineffectual programmes than this one. However, overuse of this strategy may disrupt vital community services.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận