Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 42

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 42

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
PrePresnell Cleaning chuyên 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝘀 (cung cấp) những 𝗰𝗹𝗲𝗮𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲𝘀 (dịch vụ lau dọn, vệ sinh) 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗲 (toàn diện), phục vụ cho cả 𝗰𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝗹𝗲 (nhóm khách hàng) 𝗱𝗼𝗺𝗲𝘀𝘁𝗶𝗰 (trong nước) và 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗹 (thương mại). 𝗠𝗼𝗿𝗲 𝘁𝗵𝗮𝗻 (Hơn) 20 năm qua, chúng tôi đã cung cấp những dịch vụ 𝗲𝘅𝗰𝗲𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 (xuất sắc, đặc biệt) với 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗰𝗲𝘀 (giá cả cạnh tranh). Bên cạnh những 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲𝘀 (dịch vụ thông thường), chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ lau dọn 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘇𝗲𝗱 (chuyên biệt) sử dụng những 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 ( kỹ thuật) làm sạch 𝗮𝘀 𝘄𝗲𝗹𝗹 𝗮𝘀 (cũng như) những sản phẩm 𝗼𝗱𝗼𝗿-𝗳𝗿𝗲𝗲 (không gây mùi), 𝗮𝗹𝗹-𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 (100% từ thiên nhiên) được thiết kế để 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻 𝗿𝗲𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 (giảm kích ứng/ dị ứng). 𝗖𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝘀 (Khách hàng) có thể lựa chọn hình thức bảo dưỡng 𝘄𝗲𝗲𝗸𝗹𝘆 (hàng tuần), 𝘁𝘄𝗶𝗰𝗲-𝗺𝗼𝗻𝘁𝗵𝗹𝘆 (2 lần một tháng) hoặc 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗵𝗹𝘆 (hàng tháng). 𝗖𝗹𝗲𝗮𝗻𝗲𝗿𝘀 (nhân viên lau dọn) của chúng tôi sẽ đến và hoàn thành xong 𝗼𝗻 𝘁𝗶𝗺𝗲 (đúng giờ). Chúng tôi sẽ 𝗴𝘂𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲𝗲 (đảm bảo) 𝗺𝗼𝗻𝗲𝘆-𝗯𝗮𝗰𝗸 (hoàn lại tiền) nếu bạn không 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗲𝗹𝘆 (hoàn toàn) 𝘀𝗮𝘁𝗶𝘀𝗳𝗶𝗲𝗱 (hài lòng) với dịch vụ của chúng tôi. Hãy 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁 (liên hệ) với chúng tôi để chúng tôi 𝘀𝗰𝗵𝗲𝗱𝘂𝗹𝗲 (sắp xếp/ lên lịch) cho một buổi 𝗮𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗺𝗲𝗻𝘁 (đánh giá) và 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲 (ước tính chi phí) lau dọn 𝗼𝗻-𝘀𝗶𝘁𝗲 (trực tiếp). Hãy gọi đến số điện thoai 1-612-555-0108 hoặc tìm hiểu trên trang web www.presnellcleaning.com. 𝗕𝗲 𝘀𝘂𝗿𝗲 𝘁𝗼 (Hãy chắn chắn) truy cập trang 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗹𝘀 (ý kiến khách hàng) để đọc những bình luận từ những khách hàng hài lòng của chúng tôi.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
PrePresnell Cleaning chuyên 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝘀 những 𝗰𝗹𝗲𝗮𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗲, phục vụ cho cả 𝗰𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗱𝗼𝗺𝗲𝘀𝘁𝗶𝗰 và 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗹. 𝗠𝗼𝗿𝗲 𝘁𝗵𝗮𝗻 20 năm qua, chúng tôi đã cung cấp những dịch vụ 𝗲𝘅𝗰𝗲𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 với 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗰𝗲𝘀 Bên cạnh những 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲𝘀 , chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ lau dọn 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘇𝗲𝗱 sử dụng những 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗮𝘀 𝘄𝗲𝗹𝗹 𝗮𝘀 những sản phẩm làm sạch 𝗼𝗱𝗼𝗿-𝗳𝗿𝗲𝗲 ,𝗮𝗹𝗹-𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 được thiết kế để 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻 𝗿𝗲𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻. 𝗖𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝘀 có thể lựa chọn hình thức bảo dưỡng 𝘄𝗲𝗲𝗸𝗹𝘆, 𝘁𝘄𝗶𝗰𝗲-𝗺𝗼𝗻𝘁𝗵𝗹𝘆 hoặc 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗵𝗹𝘆. 𝗖𝗹𝗲𝗮𝗻𝗲𝗿𝘀 của chúng tôi sẽ đến và hoàn thành xong 𝗼𝗻 𝘁𝗶𝗺𝗲. Chúng tôi sẽ 𝗴𝘂𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲𝗲 𝗺𝗼𝗻𝗲𝘆-𝗯𝗮𝗰𝗸 nếu bạn không 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗲𝗹𝘆 𝘀𝗮𝘁𝗶𝘀𝗳𝗶𝗲𝗱 với dịch vụ của chúng tôi. Hãy 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁 với chúng tôi để chúng tôi 𝘀𝗰𝗵𝗲𝗱𝘂𝗹𝗲 một buổi a𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗺𝗲𝗻𝘁 và 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲 lau dọn 𝗼𝗻-𝘀𝗶𝘁𝗲. Hãy gọi đến số điện thoai 1-612-555-0108 hoặc tìm hiểu trên trang web www.presnellcleaning.com. 𝗕𝗲 𝘀𝘂𝗿𝗲 𝘁𝗼 truy cập trang 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗹𝘀 để đọc những bình luận từ những khách hàng hài lòng của chúng tôi.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Presnell Cleaning offers comprehensive cleaning services that cater to both domestic and commercial clientele. For more than 20 years we have provided exceptional service at competitive prices. In addition to all regular services, we also offer a specialized cleaning service that uses all-natural, odor-free cleaning techniques as well as products designed for allergen reduction. Clients can select weekly, twice-monthly, or monthly services. Our cleaners arrive on time and finish on time. We offer a money-back guarantee if you are not completely satisfied. Contact us to schedule a free on-site cleaning assessment and estimate. Call 1-612-555-0108 or visit our Web site at www.presnellcleaning.com. Be sure to visit our testimonials page to read what our many satisfied customers have to say.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận