Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 36

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 36

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗚𝘂𝗲𝘀𝘁 𝗡𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 (Đêm tiệc của khách) 𝗥𝗶𝘀𝗲 (tăng) trên 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘄𝗶𝗱e (toàn quốc)
 
DUBLIN ( ngày 23 tháng 6) – Statistics Ireland (SI) thông báo hôm qua rằng 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲𝗿𝘀 (những người cung cấp) 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗺𝗼𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (chỗ ở) 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵𝗼𝘂𝘁 (xuyên suốt) đất nước nhận thấy sự 𝘀𝘂𝗿𝗴𝗲 (tăng) 𝘀𝗺𝗮𝗹𝗹 (nhẹ) trong số lượng khách hàng trong tháng Năm. Theo một 𝘀𝗽𝗼𝗸𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻 (phát thanh viên) SI, 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲 (sự tăng) lên này chủ yếu 𝗱𝘂𝗲 𝘁𝗼 (là do) 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗼𝗿𝘀 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗼𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲𝗮𝘀 (khách du lịch nước ngoài). Những người khách này dành 4,7 triệu đêm trong những nơi ở được trả trước, 𝗿𝗶𝘀𝗲 (tăng) 1,8% 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗮𝗺𝗲 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗵 (trong cùng tháng) vào năm ngoái. Nó 𝗼𝗳𝗳𝘀𝗲𝘁 (bù lại) 2,3% 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲 (giảm) trong số lượng 𝗴𝘂𝗲𝘀𝘁 𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 (tiệc đêm) của 𝗱𝗼𝗺𝗲𝘀𝘁𝗶𝗰 𝘁𝗼𝘂𝗿𝗶𝘀𝘁𝘀 (khách du lịch trong nước) xuống còn 2,6 triệu.
 
SI cũng 𝗿𝗲𝘃𝗲𝗮𝗹𝗲𝗱 (tiết lộ) những loại chỗ ở 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝗿 (phổ biến) nhất. Ở mức 30%, khách sạn chiếm phần trăm lớn nhất số lượng tiệc đêm của khách. Tuy nhiên, đây 𝗮𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹𝗹𝘆 (thực chất) 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗱 (đại diện) cho một 𝘀𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗱𝗿𝗼𝗽 (sự giảm nhẹ) từ trong cùng tháng vào năm ngoái. 𝗣𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗼𝗻 (Phần trăm) số tiệc đêm chọn những sự lựa chọn rẻ hơn như là 𝗴𝘂𝗲𝘀𝘁𝗵𝗼𝘂𝘀𝗲𝘀 (nhà khách)(23%) và 𝘆𝗼𝘂𝘁𝗵 𝗵𝗼𝘀𝘁𝗲𝗹𝘀 (nhà trọ dành cho thanh niên)(11%), cũng như những 𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲𝘀 (lựa chọn) 𝗼𝘂𝘁𝗱𝗼𝗼𝗿 (ngoài trời) như 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗴𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱𝘀 (cắm trại)(16%) 𝗴𝗿𝗲𝘄 (tăng) nhẹ.
 
Một 𝗿𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁 (bài báo cáo) đầy đủ của các 𝗳𝗶𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴𝘀 (cuộc khám phá) của SI, bao gồm những 𝗱𝗲𝘁𝗮𝗶𝗹𝘀 (chi tiết) về 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 (hoạt động) và 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀 (sự tiêu dùng) của khách du lịch, sẽ 𝗯𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗰𝘂𝘀𝘀𝗲𝗱 (được thảo luận) trong 𝗲𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 (tập) tối nay trên Irel and Issues, 𝗯𝗿𝗼𝗮𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 (được phát sóng) bởi IBN.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗚𝘂𝗲𝘀𝘁 𝗡𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 𝗥𝗶𝘀𝗲 trên 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘄𝗶𝗱𝗲
 
DUBLIN ( ngày 23 tháng 6) – Statistics Ireland (SI) thông báo hôm qua rằng 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲𝗿𝘀 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗺𝗼𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵𝗼𝘂𝘁 đất nước nhận thấy sự 𝘀𝘂𝗿𝗴𝗲𝘀𝗺𝗮𝗹𝗹 trong số lượng khách hàng trong tháng Năm. Theo một 𝘀𝗽𝗼𝗸𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻 SI, 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲 lên này chủ yếu 𝗱𝘂𝗲 𝘁𝗼 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗼𝗿𝘀 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗼𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲𝗮𝘀. Những người khách này dành 4,7 triệu đêm trong những nơi ở được trả trước, 𝗿𝗶𝘀𝗲 1,8% 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗮𝗺𝗲 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗵 vào năm ngoái. Nó 𝗼𝗳𝗳𝘀𝗲𝘁 2,3% 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲 trong số lượng 𝗴𝘂𝗲𝘀𝘁 𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 của 𝗱𝗼𝗺𝗲𝘀𝘁𝗶𝗰 𝘁𝗼𝘂𝗿𝗶𝘀𝘁𝘀 xuống còn 2,6 triệu.
 
SI cũng 𝗿𝗲𝘃𝗲𝗮𝗹𝗲𝗱 những loại chỗ ở 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝗿 nhất. Ở mức 30%, khách sạn chiếm phần trăm lớn nhất số lượng tiệc đêm của khách. Tuy nhiên, đây 𝗮𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗱 cho một s𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗱𝗿𝗼𝗽 từ trong cùng tháng vào năm ngoái. 𝗣𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗼𝗻 số tiệc đêm chọn những sự lựa chọn rẻ hơn như là 𝗴𝘂𝗲𝘀𝘁𝗵𝗼𝘂𝘀𝗲𝘀(23%) và 𝘆𝗼𝘂𝘁𝗵 𝗵𝗼𝘀𝘁𝗲𝗹𝘀 (11%), cũng như những 𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲𝘀 𝗼𝘂𝘁𝗱𝗼𝗼𝗿 như 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗴𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱𝘀 (16%) 𝗴𝗿𝗲𝘄 nhẹ.
 
Một 𝗿𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁 đầy đủ của các 𝗳𝗶𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴𝘀 của SI, bao gồm những 𝗱𝗲𝘁𝗮𝗶𝗹𝘀 về 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 và 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀 của khách du lịch, sẽ 𝗯𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗰𝘂𝘀𝘀𝗲𝗱 trong 𝗲𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 tối nay trên Irel and Issues, 𝗯𝗿𝗼𝗮𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 bởi IBN.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Nationwide Rise in Guest Nights
 
DUBLIN (June 23) —Statistics Ireland (SI) announced yesterday that accommodation providers throughout the country saw a small surge in customers throughout May. According to an SI spokesperson, the increase was mainly due to visitors from overseas. These tourists spent 4.7 million nights in paid accommodations, a rise of 1.8% over the same month last year. This offset a 2.3% decrease in the number of domestic tourists’ guest nights, which were down to 2.6 million.
 
SI also revealed the types of accommodations that were most popular. At 30%, hotels claimed the largest share of guest nights. However, this actually represented a slight drop from the same month last year. The proportion of guest nights spent at cheaper options such as guesthouses (23%) and youth hostels (11%), as well as outdoor alternatives such as campgrounds (16%), grew slightly.
 
A full report of SI’s findings, including details about tourists’ activities and expenditures, will be discussed on tonight’s episode of Ireland Issues, broadcast by IBN.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận