Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 35

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 35

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗖𝗵𝘂𝘆ế𝗻 𝘁𝗵ă𝗺 𝗾𝘂𝗮𝗻 𝘁𝗵à𝗻𝗵 𝗽𝗵ố 𝗕
 
Như là một trong những 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗰𝗶𝘁𝘆 𝘁𝗼𝘂𝗿𝘀 (chuyến thăm quan dạo quanh thành phố) hai ngày, chuyến thăm quan thành phố B 𝗮𝗳𝗳𝗼𝗿𝗱𝘀 (cung cấp) 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 (phần giới thiệu) 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗲 (toàn diện) về Underbrink trong một thời gian 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲𝗹𝘆 (tương đối) ngắn. Nó 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝘀 (cung cấp) tất cả các 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 (hoạt động) 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗮𝗺𝗲 (tương tự) như chuyến thăm quan thành phố A, nhưng 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝗿𝗲𝘀 (yêu cầu) 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗻𝘁𝘀 (người tham gia) phải tự 𝗮𝗿𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲 (sắp xếp) 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗺𝗼𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (chỗ ở) cho mình. Họ được 𝗽𝗶𝗰𝗸𝗲𝗱 𝘂𝗽 (đón) lên xe và 𝗱𝗿𝗼𝗽𝗽𝗲𝗱 𝗼𝗳𝗳 (xuống) xe ở 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (ga) Lowis nằm gần rất nhiều khách sạn 𝗺𝗮𝗷𝗼𝗿 (lớn, chính).
 
Chuyến thăm quan thành phố B bắt đầu bằng việc 𝘄𝗮𝗹𝗸 (đi bộ) 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵 (qua) 𝗻𝗲𝗶𝗴𝗵𝗯𝗼𝗿𝗵𝗼𝗼𝗱 (vùng lân cận) Bristaw 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗮𝗹 (lịch sử) của Underbrink. Một 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁 (chuyến thăm quan) vào buổi chiều đến 𝗵𝗶𝗹𝗹 (đồi) Schimming, ngôi nhà của Beth Estepp, sẽ làm cho 𝗳𝗮𝗻𝘀 (người hâm mộ) 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗹𝘀 (tiểu thuyết) của cô ấy 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁 (thích thú), đồng thời cũng sẽ có nhiều thứ cho 𝗻𝗼𝗻-𝗳𝗮𝗻𝘀 (những người không phải là người hâm mộ) ngắm nhìn. Vào buổi tối, người tham gia sẽ 𝗰𝗿𝘂𝗶𝘀𝗲 (thưởng ngoạn trên sông) Staylen. Ngày thứ hai 𝗯𝗼𝗮𝘀𝘁𝘀 (có, sở hữu) một chuyến thăm quan đến 𝗔𝗿𝘁 𝗠𝘂𝘀𝗲𝘂𝗺 (Bảo tàng Nghệ thuật) Denato và xe buýt chạy qua 𝗩𝗮𝗹𝗹𝗲𝘆 (thung lũng) Staylen 𝗻𝗲𝗮𝗿𝗯𝘆 (gần đó). 𝗘𝗮𝗰𝗵 (Mỗi) 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 (hoạt động) được dẫn đầu bởi một 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗲 (hướng dẫn viên chuyên trách) khác nhau, làm cho 𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 (người điều hành chuyến đi) có thời gian 𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁 (hỗ trợ) 𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗻𝘁𝘀 (người tham gia chuyến đi) 𝗮𝘀 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝘆 (khi cần thiết). 𝗧𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵𝗼𝘂𝘁 (Xuyên suốt) chuyến thăm quan, có 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗼𝘂𝘀 (nhiều) 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (sự lựa chọn) cho bữa trưa và tối 𝗮𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲𝗱 (được cung cấp).
 
𝗣𝗿𝗶𝗰𝗲 (Giá) của chuyến thăm quan này 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗲𝘀 (đa dạng, khác nhau) 𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 (tùy) theo 𝘀𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 (mùa). 𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 (Nhấp) vào đây để xem thông tin về giá và những chuyến tham quan hiện hành/ có sẵn.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Như là một trong những 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗰𝗶𝘁𝘆 𝘁𝗼𝘂𝗿𝘀 hai ngày, chuyến thăm quan thành phố B 𝗮𝗳𝗳𝗼𝗿𝗱𝘀 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗲 về Underbrink trong một thời gian 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲𝗹𝘆 ngắn. Nó 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝘀 tất cả các 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗮𝗺𝗲 như chuyến thăm quan thành phố A, nhưng 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗻𝘁𝘀 phải tự 𝗮𝗿𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗺𝗼𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 cho mình. Họ được 𝗽𝗶𝗰𝗸𝗲𝗱 𝘂𝗽 lên xe và 𝗱𝗿𝗼𝗽𝗽𝗲𝗱 𝗼𝗳𝗳 xe ở 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 Lowis nằm gần rất nhiều khách sạn 𝗺𝗮𝗷𝗼𝗿.
 
Chuyến thăm quan thành phố B bắt đầu bằng việc 𝘄𝗮𝗹𝗸 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵 𝗻𝗲𝗶𝗴𝗵𝗯𝗼𝗿𝗵𝗼𝗼𝗱 Bristaw 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗮𝗹 của Underbrink. Một 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁 vào buổi chiều đến 𝗵𝗶𝗹𝗹 Schimming, ngôi nhà của Beth Estepp, sẽ làm cho 𝗳𝗮𝗻𝘀 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗹𝘀 của cô ấy 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁, đồng thời cũng sẽ có nhiều thứ cho 𝗻𝗼𝗻-𝗳𝗮𝗻𝘀 ngắm nhìn. Vào buổi tối, người tham gia sẽ 𝗰𝗿𝘂𝗶𝘀𝗲 Staylen. Ngày thứ hai 𝗯𝗼𝗮𝘀𝘁𝘀 một chuyến thăm quan đến 𝗔𝗿𝘁 𝗠𝘂𝘀𝗲𝘂𝗺 Denato và xe buýt chạy qua 𝗩𝗮𝗹𝗹𝗲𝘆 Staylen 𝗻𝗲𝗮𝗿𝗯𝘆. 𝗘𝗮𝗰𝗵 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 được dẫn đầu bởi một 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗲 khác nhau, làm cho 𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 có thời gian 𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁 𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗻𝘁𝘀 𝗮𝘀 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝘆. 𝗧𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵𝗼𝘂𝘁 chuyến thăm quan, có 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗼𝘂𝘀 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 cho bữa trưa và tối 𝗮𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲𝗱.
 
𝗣𝗿𝗶𝗰𝗲 của chuyến thăm quan này 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 theo 𝘀𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻. 𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 vào đây để xem thông tin về giá và những chuyến tham quan hiện hành/ có sẵn.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
City Tour B
 
As one of our two-day general city tours, City Tour B affords a comprehensive introduction to Underbrink in a relatively short time. It offers all the same activities as City Tour A, but requires participants to arrange their own accommodations. They are picked up and dropped off at Lowis Station, which is near many major hotels.
 
City Tour B starts with a walk through Underbrink’s historical Bristaw neighborhood. An afternoon visit to Schimming Hill, the home of Beth Estepp, will delight fans of her novels, while giving plenty to see to non-fans as well. In the evening, participants will cruise down the Staylen River. The second day boasts a trip to the Denato Art Museum and a bus ride through nearby Staylen Valley. Each of these activities is led by a different specialist guide, leaving the tour director free to assist tour participants as necessary. Throughout the tour, various lunch and dinner options are provided.
 
The price of this tour varies depending on the season. Click here to see information on pricing and availability.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận