Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 31

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 31

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
(September 7)- 𝗥𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀 (Đoc giả) của Karimun Post có thể đã 𝗻𝗼𝘁𝗲𝗱 (nhận thấy) 𝗮𝗱𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 (việc thêm) Mei Chandra vào 𝗺𝗮𝘀𝘁𝗵𝗲𝗮𝗱 (tiêu đề) của 𝗻𝗲𝘄𝘀𝗽𝗮𝗽𝗲𝗿 (tờ báo) này. Chúng tôi rất 𝗽𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲𝗱 (vui mừng) khi chào đón cô ấy là 𝗿𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿 ( phóng viên) 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻 (thực tập) 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁- 𝗲𝘃𝗲𝗿 (đầu tiên) của chúng tôi tại 𝗽𝗮𝗽𝗲𝗿 (tờ báo) này.
 
Ms. Chandra 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗻𝘁𝗹𝘆 (gần đây) đã 𝗺𝗼𝘃𝗲𝗱 (chuyển) đến Jakarta sau khi học Tiếng Anh và 𝗷𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺 (nghành báo chí) tại Hoa Kỳ. Trong 𝗮𝘀𝘀𝗶𝗴𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 (nhiệm vụ) đầu tiên của mình,cô ấy đã 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗱 (nghiên cứu) những 𝗰𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲𝘀 (thách thức) mà 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝘆 (ngành công nghiệp) 𝘁𝗲𝘅𝘁𝗶𝗹𝗲 (dệt) của nước ta 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁𝗹𝘆 (hiện đang) 𝗳𝗮𝗰𝗲𝗱 (đối mặt) từ 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 (quan điểm) của 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 (quốc tế). 𝗔𝗿𝘁𝗶𝗰𝗹𝗲 (Bài viết) 𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝗮𝗹 (đầu tiên) của cô về 𝘁𝗼𝗽𝗶𝗰 (chủ đề) này 𝗮𝗽𝗽𝗲𝗮𝗿𝘀 ( xuất hiện) trong 𝗶𝘀𝘀𝘂𝗲 (ấn bản) lần này.
 
Việc bổ sung 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝘀𝗵𝗶𝗽 (thực tập) chỉ là một cách nữa để chúng tôi 𝗳𝘂𝗹𝗳𝗶𝗹𝗹 (thực hiện) 𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 (sứ mệnh, nhiệm vụ) 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 (giáo dục). Trong một năm rưỡi qua, Karimun Post đã được 𝘀𝘂𝘀𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲𝗱 (duy trì) 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗹𝘆 (chủ yếu) bởi 𝗳𝘂𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 (sự tài trợ) từ những 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (tổ chức) 𝗮𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗰 (học thuật) ở 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹 (địa phương). Bài báo hiện không chỉ 𝗳𝗼𝗰𝘂𝘀𝗲𝗱 (tập trung) vào việc 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗱 (báo tin cho) 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 (cộng đồng) địa phương mà còn 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗱 (phục vụ) các 𝗽𝘂𝗿𝗽𝗼𝘀𝗲𝘀 (mục đích) 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 (phát triển) 𝗰𝗮𝗿𝗲𝗲𝗿 (nghề nghiệp).
 
Một 𝗯𝗼𝗻𝘂𝘀 (phần thưởng) của 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 ( phương hướng, hướng đi) 𝗻𝗲𝘄 (mới) này trong bài báo là 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗼𝗳 (số lượng) sinh viên 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗲 (đóng góp) cho 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 ( việc xuất bản) theo 𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶𝗽𝗹𝗲 ( nhiều) 𝘄𝗮𝘆𝘀( cách) khác nhau. 𝗘𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿 (Biên tập viên) muốn nhân 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 (cơ hội) này để cảm ơn đến các bạn sinh viên những người 𝘃𝗼𝗹𝘂𝗻𝘁𝗲𝗲𝗿 (tình nguyện) dành thời gian của họ mỗi tháng- 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗶𝗻𝗴 (bao gồm) những người 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘃𝗲𝗿 (giao) 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗻𝘁 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻 (ấn bản) của bài báo đến 𝗱𝗼𝗼𝗿𝘀𝘁𝗲𝗽𝘀 (cửa nhà) của những 𝘀𝘂𝗯𝘀𝗰𝗿𝗶𝗯𝗲𝗿𝘀 (người đặt mua) của chúng tôi 𝗼𝗻 𝘁𝗶𝗺𝗲 ( đúng giờ) vào mỗi tuần.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
(September 7)- 𝗥𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀 của Karimun Post có thể đã 𝗻𝗼𝘁𝗲𝗱 𝗮𝗱𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 Mei Chandra vào 𝗺𝗮𝘀𝘁𝗵𝗲𝗮𝗱 của 𝗻𝗲𝘄𝘀𝗽𝗮𝗽𝗲𝗿 này. Chúng tôi rất 𝗽𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲𝗱 khi chào đón cô ấy là 𝗿𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁- 𝗲𝘃𝗲𝗿 của chúng tôi tại 𝗽𝗮𝗽𝗲𝗿 này.
 
Ms. Chandra 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗻𝘁𝗹𝘆 đã 𝗺𝗼𝘃𝗲𝗱 đến Jakarta sau khi học Tiếng Anh và 𝗷𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺 (nghành báo chí) tại Hoa Kỳ. Trong 𝗮𝘀𝘀𝗶𝗴𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 đầu tiên của mình,cô ấy đã 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗱 những 𝗰𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲𝘀 mà 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝘆 𝘁𝗲𝘅𝘁𝗶𝗹𝗲 của nước ta 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁𝗹𝘆 𝗳𝗮𝗰𝗲𝗱 từ 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 của 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹. 𝗔𝗿𝘁𝗶𝗰𝗹𝗲 𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝗮𝗹 của cô về 𝘁𝗼𝗽𝗶𝗰 này 𝗮𝗽𝗽𝗲𝗮𝗿𝘀 trong 𝗶𝘀𝘀𝘂𝗲 lần này.
 
Việc bổ sung 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝘀𝗵𝗶𝗽 chỉ là một cách nữa để chúng tôi 𝗳𝘂𝗹𝗳𝗶𝗹𝗹 𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 . Trong một năm rưỡi qua, Karimun Post đã được 𝘀𝘂𝘀𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲𝗱 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗹𝘆 bởi 𝗳𝘂𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 từ những 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗮𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗰 ở 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹. Bài báo hiện không chỉ 𝗳𝗼𝗰𝘂𝘀𝗲𝗱 vào việc 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗱 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 địa phương mà còn 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗱 các 𝗽𝘂𝗿𝗽𝗼𝘀𝗲𝘀 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗰𝗮𝗿𝗲𝗲𝗿 .
 
Một 𝗯𝗼𝗻𝘂𝘀 của 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗻𝗲𝘄 này trong bài báo là 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗼𝗳 sinh viên 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗲 cho 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 theo 𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶𝗽𝗹𝗲 𝘄𝗮𝘆𝘀 khác nhau. 𝗘𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿 muốn nhân 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 này để cảm ơn đến các bạn sinh viên những người 𝘃𝗼𝗹𝘂𝗻𝘁𝗲𝗲𝗿 dành thời gian của họ mỗi tháng- 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗶𝗻𝗴 những người 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘃𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗻𝘁 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻 của bài báo đến 𝗱𝗼𝗼𝗿𝘀𝘁𝗲𝗽𝘀 của những 𝘀𝘂𝗯𝘀𝗰𝗿𝗶𝗯𝗲𝗿𝘀 của chúng tôi 𝗼𝗻 𝘁𝗶𝗺𝗲 vào mỗi tuần.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
(September 7)- Karimun Post readers may have noticed the addition of Mei Chandra to this newspaper’s masthead. We are pleased to welcome her as our first-ever intern reporter at the paper.
 
Ms. Chandra recently moved to Jakarta after studying English and journalism in the United States. For her first assignment, she has researched the challenges currently faced by our country’s textile industry from an international perspective. Her initial article on this topic appears in this issue.
 
The addition of internships is just one more way we fulfill our educational mission. For the past year and a half, the Karimun Post has been sustained primarily by funding from local academic institutions. The paper is now focused not only on keeping the local community informed but also on serving career-
 
A bonus of this new direction for the paper is the number of students who now contribute to the publication in multiple ways. The editor would like to take this opportunity to thank the many students who volunteer their time each month—including those who deliver the print version of the newspaper to the doorsteps of our subscribers on time every week.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
13

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận