Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 30

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 30

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗣𝘂𝗿𝘀𝗶𝗳𝘂𝗹𝗹
𝗟𝗮𝗯𝗼𝘂𝗿 𝗪𝗵𝗲𝗻 𝗬𝗼𝘂 𝗡𝗲𝗲𝗱 𝗜𝘁
(Nhân công khi bạn cần )
 
Pursifull tự hào 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲 (cung cấp) những dịch vụ cho thuê 𝗹𝗮𝗯𝗼𝘂𝗿 (nhân công) cho 𝘄𝗮𝗿𝗲𝗵𝗼𝘂𝘀𝗲𝘀 (những nhà kho) và 𝗳𝗮𝗰𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀 (những xí nghiệp) khắp vùng Đông Nam Canada. Dưới hệ thống này, nhân viên của chúng tôi (được gọi là nhân viên nội bộ) làm việc tại nơi của bạn và chịu sự chỉ đạo của bạn 𝗮𝘀 𝗹𝗼𝗻𝗴 𝗮𝘀 (miễn là) cần thiết. Nhiều người trong số họ đã làm việc cho chúng tôi nhiều năm, và hệ thống 𝗿𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲-𝗰𝗵𝗲𝗰𝗸𝗶𝗻𝗴 (xác minh thông tin ứng cử viên) 𝘁𝗵𝗼𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵 (kĩ lưỡng) của chúng tôi 𝗲𝗻𝘀𝘂𝗿𝗲𝘀 (đảm bảo) rằng những nhân viên nội bộ mới này cũng đã có 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 (kinh nghiệm) trong ngành kinh doanh của bạn. Tất cả họ đều được 𝘂𝗽-𝘁𝗼-𝗱𝗮𝘁𝗲 (cập nhật) 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (những nội quy, quy định) về 𝗵𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵 (sức khỏe) và 𝗼𝗰𝗰𝘂𝗽𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝘀𝗮𝗳𝗲𝘁𝘆 (an toàn nghề nghiệp).
 
Nếu bạn quyết định 𝗲𝗻𝗴𝗮𝗴𝗲 (tham gia) những dịch vụ của chúng tôi, một 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗻𝘁 (chuyên viên tư vấn) sẽ đến nơi làm việc của bạn và 𝗱𝗶𝘀𝗰𝘂𝘀𝘀 (thảo luận) với bạn về những nhiệm vụ mà những nhân viên nội bộ bắt buộc phải 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺 (thực hiện). Sau khi lựa chọn những nhân viên 𝘀𝘂𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 (phù hợp) những người mà đã được đưa vào 𝗽𝗮𝘆𝗿𝗼𝗹𝗹 (bảng lương) của bạn rồi, chúng tôi sẽ tuyển dụng thêm những công nhân 𝗮𝗱𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 (bổ sung) để bổ nhiệm vào bất kì những chỗ trống 𝗿𝗲𝗺𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 (còn lại) thông qua sự bổ nhiệm công việc trên trang “For jobseekers” của chúng tôi. 𝗖𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲𝘀 (những ứng cử viên) đủ tư cách sau đó sẽ 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝗴𝗼 (trải qua) 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗲𝘀 (những thủ tục) đào tạo và thuê 𝗲𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁 (hiệu quả). The 𝗲𝗻𝘁𝗶𝗿𝗲 (toàn bộ) 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀 (tiến trình) có thể mất ít nhất một tuần, 𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗻 (dựa vào) số lượng nhân viên được cần. Bạn đã sẵn sàng trở thành một trong nhiều khách hàng hài lòng của Pursifull chưa? Hãy nhấp vào mục “𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁” (liên hệ) phía trên.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗣𝘂𝗿𝘀𝗶𝗳𝘂𝗹𝗹
𝗟𝗮𝗯𝗼𝘂𝗿 𝗪𝗵𝗲𝗻 𝗬𝗼𝘂 𝗡𝗲𝗲𝗱 𝗜𝘁
 
Pursifull tự hào 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲 những dịch vụ cho thuê 𝗹𝗮𝗯𝗼𝘂𝗿 cho 𝘄𝗮𝗿𝗲𝗵𝗼𝘂𝘀𝗲𝘀 và 𝗳𝗮𝗰𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀 khắp vùng Đông Nam Canada. Dưới hệ thống này, nhân viên của chúng tôi (được gọi là nhân viên nội bộ) làm việc tại nơi của bạn và chịu sự chỉ đạo của bạn 𝗮𝘀 𝗹𝗼𝗻𝗴 𝗮𝘀 cần thiết. Nhiều người trong số họ đã làm việc cho chúng tôi nhiều năm, và hệ thống 𝗿𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲-𝗰𝗵𝗲𝗰𝗸𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗼𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵 của chúng tôi 𝗲𝗻𝘀𝘂𝗿𝗲𝘀 rằng những nhân viên nội bộ mới này cũng đã có 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 trong ngành kinh doanh của bạn. Tất cả họ đều được 𝘂𝗽-𝘁𝗼-𝗱𝗮𝘁𝗲 về 𝗼𝗰𝗰𝘂𝗽𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝘀𝗮𝗳𝗲𝘁𝘆 và 𝗵𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀.
 
Nếu bạn quyết định 𝗲𝗻𝗴𝗮𝗴𝗲 những dịch vụ của chúng tôi, một 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗻𝘁 sẽ đến nơi làm việc của bạn và 𝗱𝗶𝘀𝗰𝘂𝘀𝘀 với bạn về những nhiệm vụ mà những nhân viên nội bộ bắt buộc phải 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺. Sau khi lựa chọn những nhân viên 𝘀𝘂𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 những người mà đã được đưa vào 𝗽𝗮𝘆𝗿𝗼𝗹𝗹 của bạn rồi, chúng tôi sẽ tuyển dụng thêm những công nhân 𝗮𝗱𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 để bổ nhiệm vào bất kì những chỗ trống 𝗿𝗲𝗺𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 thông qua sự bổ nhiệm công việc trên trang “For jobseekers” của chúng tôi. 𝗖𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲𝘀 đủ tư cách sau đó sẽ 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝗴𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗲𝘀 đào tạo và thuê 𝗲𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁. The 𝗲𝗻𝘁𝗶𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀 có thể mất ít nhất một tuần, 𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗻 số lượng nhân viên được cần. Bạn đã sẵn sàng trở thành một trong nhiều khách hàng hài lòng của Pursifull chưa? Hãy nhấp vào mục “𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁” phía trên.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Pursifull
Labour When You Need It
 
Pursifull is proud to provide labour hire services to warehouses and factories throughout southeastern Canada. Under this system, our employees (called “insourced employees”) work on your site and under your direction for as long as necessary. Many of them have worked for us for years, and our thorough reference-checking system ensures that new insourced employees already have experience in your industry as well. All are kept up-to-date on occupational safety and health regulations.
 
Should you decide to engage our services, a consultant will come to your work site and discuss with you the duties that insourced employees must perform. After selecting suitable employees who are already on our payroll, we will recruit additional workers to fill any remaining gaps via job postings on our “For jobseekers” page. Qualified candidates then undergo our efficient hiring and education procedures. The entire process can take as little as a week, depending on the number of workers needed.
Ready to become one of Pursifull’s many satisfied clients? Click “Contact” above.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận