Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 29

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 29

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗡𝗲𝘄𝘀 (Tin tức kinh doanh địa phương)
 
23 tháng 3
Caravanne Café 𝗳𝗮𝗺𝗼𝘂𝘀𝗹𝘆 𝘀𝗺𝗮𝗹𝗹 (nổi tiếng nhỏ) sẽ 𝘀𝗼𝗼𝗻 (sớm) 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲 (tăng) 𝗳𝗹𝗼𝗼𝗿 𝘀𝗽𝗮𝗰𝗲 (diện tích sàn) của quán bằng cách 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗼𝘃𝗲𝗿 (tiếp quản) một 𝗻𝗲𝗮𝗿𝗯𝘆 𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 (tòa nhà gần đó). 𝗢𝘄𝗻𝗲𝗿 (Chủ sở hữu) Ibraham Akkad nói rằng ông rất 𝗲𝘅𝗰𝗶𝘁𝗲𝗱 (hào hứng) với 𝗲𝘅𝗽𝗮𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻 (việc mở rộng) nhà hàng nổi tiếng của mình vì 𝗮𝘁 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁 (hiện tạị) nó quá nhỏ để 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗹𝗲 (xử lý) những 𝗹𝗮𝗿𝗴𝗲 𝗰𝗿𝗼𝘄𝗱𝘀 (đám đông lớn) muốn ăn 𝘁𝗵𝗲𝗿𝗲 (ở đó), 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗹𝘆 (đặc biệt) là 𝗼𝗻 𝘄𝗲𝗲𝗸𝗲𝗻𝗱𝘀 (vào cuối tuần).
 
Ông Akkad 𝗮𝗹𝗿𝗲𝗮𝗱𝘆 (đã) 𝗯𝗲𝗴𝘂𝗻 (bắt đầu) 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 (cập nhật) 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗿𝗲𝗮 (khu vực ăn uống hiện tại) của 𝘁𝗵𝗲 𝗲𝗮𝘁𝗲𝗿𝘆 (nhà hàng), 𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗮𝘁 (tọa lạc tại) 72 đường 𝗖𝗹𝗼𝘃𝗲𝗿 (Cỏ ba lá). 𝗔𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗮𝗺𝗲 𝘁𝗶𝗺𝗲 (Đồng thời), anh ta đang 𝗯𝘂𝘀𝘆 (bận rộn) 𝗿𝗲𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 (tu sửa) lại 𝘃𝗮𝗰𝗮𝗻𝘁 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲 (cấu trúc trống) 𝗻𝗲𝘅𝘁 𝗱𝗼𝗼𝗿 (bên cạnh), nơi 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝗼𝘂𝘀𝗹𝘆 (trước đây) đã 𝗼𝗰𝗰𝘂𝗽𝗶𝗲𝗱 (bị chiếm giữ) bởi 𝗰𝗹𝗼𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲 (cửa hàng quần áo) của Kainer. 𝗧𝗵𝗲 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 (Cơ hội) 𝘁𝗼 𝗿𝗲𝗻𝘁 (thuê) 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁 (cửa hàng mặt tiền) 𝗻𝗲𝗶𝗴𝗵𝗯𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴 (lân cận) 𝗹𝗮𝗿𝗴𝗲𝗿 (lớn hơn) 𝗮𝗿𝗼𝘀𝗲 (xuất hiện) khi sau 23 năm ở 𝘀𝗮𝗺𝗲 𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (cùng địa điểm), chủ sở hữu Roselyn Kainer 𝗱𝗲𝗰𝗶𝗱𝗲𝗱 (quyết định) 𝗺𝗼𝘃𝗲 (chuyển) 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 (doanh nghiệp) của mình đến Marax Shopping Plaza. “Tôi đã 𝗴𝗿𝗮𝗯𝗯𝗲𝗱 (chớp) lấy 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 (cơ hội) 𝗿𝗲𝗻𝘁 (thuê) 𝘀𝗽𝗮𝗰𝗲 (mặt bằng),” ông Akkad nói.
 
Ông Akkad đã không 𝘀𝗲𝘁 (đặt) 𝘁𝗶𝗺𝗲𝗹𝗶𝗻𝗲 (thời gian) cho 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗶𝗼𝗻 (việc hoàn thành) 𝗼𝗳 𝗲𝘅𝗽𝗮𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻 (việc mở rộng), nhưng nói rằng nó sẽ 𝗰𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝘁𝗲𝗱 (được tổ chức) với một 𝗹𝗮𝗿𝗴𝗲 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁 (sự kiện lớn). 𝗢𝗽𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗵𝗼𝘂𝗿𝘀 (Giờ mở cửa), 𝗺𝗲𝗻𝘂 (thực đơn) và các 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (thông tin) khác có thể 𝗳𝗼𝘂𝗻𝗱 (được tìm thấy) tại www.caravannecafe.com.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗡𝗲𝘄𝘀
 
23 tháng 3
Caravanne Café 𝗳𝗮𝗺𝗼𝘂𝘀𝗹𝘆 𝘀𝗺𝗮𝗹𝗹 sẽ 𝘀𝗼𝗼𝗻 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲 𝗳𝗹𝗼𝗼𝗿 𝘀𝗽𝗮𝗰𝗲 của quán bằng cách 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗼𝘃𝗲𝗿 một 𝗻𝗲𝗮𝗿𝗯𝘆 𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴. 𝗢𝘄𝗻𝗲𝗿 Ibraham Akkad nói rằng ông rất 𝗲𝘅𝗰𝗶𝘁𝗲𝗱 với 𝗲𝘅𝗽𝗮𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻 nhà hàng nổi tiếng của mình vì 𝗮𝘁 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁 nó quá nhỏ để 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗹𝗲 những 𝗹𝗮𝗿𝗴𝗲 𝗰𝗿𝗼𝘄𝗱𝘀 muốn ăn 𝘁𝗵𝗲𝗿𝗲, 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗹𝘆 là 𝗼𝗻 𝘄𝗲𝗲𝗸𝗲𝗻𝗱𝘀.
 
Ông Akkad 𝗮𝗹𝗿𝗲𝗮𝗱𝘆 𝗯𝗲𝗴𝘂𝗻 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗿𝗲𝗮 của 𝘁𝗵𝗲 𝗲𝗮𝘁𝗲𝗿𝘆, 𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗮𝘁 72 đường 𝗖𝗹𝗼𝘃𝗲𝗿. 𝗔𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗮𝗺𝗲 𝘁𝗶𝗺𝗲, anh ta đang 𝗯𝘂𝘀𝘆 𝗿𝗲𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 lại 𝘃𝗮𝗰𝗮𝗻𝘁 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗻𝗲𝘅𝘁 𝗱𝗼𝗼𝗿, nơi 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝗼𝘂𝘀𝗹𝘆 đã 𝗼𝗰𝗰𝘂𝗽𝗶𝗲𝗱 bởi 𝗰𝗹𝗼𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲 của Kainer. 𝗧𝗵𝗲 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 𝘁𝗼 𝗿𝗲𝗻𝘁 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁 𝗻𝗲𝗶𝗴𝗵𝗯𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗹𝗮𝗿𝗴𝗲𝗿 𝗮𝗿𝗼𝘀𝗲 khi sau 23 năm ở 𝘀𝗮𝗺𝗲 𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, chủ sở hữu Roselyn Kainer decided move 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 của mình đến Marax Shopping Plaza. “Tôi đã 𝗴𝗿𝗮𝗯𝗯𝗲𝗱 lấy 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 𝘁𝗼 𝗿𝗲𝗻𝘁 𝘀𝗽𝗮𝗰𝗲,” ông Akkad nói.
 
Ông Akkad đã không 𝘀𝗲𝘁 𝘁𝗶𝗺𝗲𝗹𝗶𝗻𝗲 cho 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗲𝘅𝗽𝗮𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻, nhưng nói rằng nó sẽ 𝗰𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝘁𝗲𝗱 với một 𝗹𝗮𝗿𝗴𝗲 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁. 𝗢𝗽𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗵𝗼𝘂𝗿𝘀, 𝗺𝗲𝗻𝘂 và các 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 khác có thể 𝗳𝗼𝘂𝗻𝗱 tại www.caravannecafe.com.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Local Business News
 
March 23
The famously small Caravanne Café will soon increase its floor space by taking over a nearby building. Owner Ibraham Akkad says he is excited about his popular restaurant’s expansion because it is too small at present to handle the large crowds wanting to eat there, especially on weekends.
 
Mr. Akkad has already begun updating the eatery’s current dining area, located at 72 Clover Street. At the same time, he is busy remodeling the vacant structure next door, which was previously occupied by Kainer’s Clothing Store. The opportunity to rent the larger neighboring storefront arose when, after 23 years at the same location, owner Roselyn Kainer decided to move her business to Marax Shopping Plaza. “I grabbed the chance to rent the space,” Mr. Akkad said.
 
Mr. Akkad has not set a timeline for the completion of the expansion, but said that it will be celebrated with a large event. Its opening hours, menu, and other information can be found at www.caravannecafe.com.
.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận