Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 28

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 28

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Young Roboticists Canada đã cho trẻ em 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 (trải nghiệm) thế giới robot thú vị! Các 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲𝘀 (khóa học) của chúng tôi 𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗮𝘁𝗲 (thúc đẩy) người học trẻ thông qua 𝗵𝗮𝗻𝗱𝘀-𝗼𝗻 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲𝘀 (kinh nghiệm thực hành) 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗶𝗻𝗴 (xây dựng) robot trong môi trường 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘆 (phòng thí nghiệm). Chúng tôi 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿 (cung cấp) nhiều 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (lựa chọn) cho trẻ em từ 7-15 tuổi, bao gồm các khóa học 𝗮𝗳𝘁𝗲𝗿-𝘀𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 (sau giờ học) và thứ bảy cũng như các trại hè.
 
Các 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲𝘀 (khóa học) tại Young Roboticists Canada được 𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲𝗱 (tạo ra) bởi các 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝘀 (giáo sư) 𝘁𝗼𝗽-𝗿𝗮𝘁𝗲𝗱 (hàng đầu) và 𝗿𝗼𝗯𝗼𝘁𝗶𝗰𝗶𝘀𝘁𝘀 (nhà khoa học về robot) 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 (chuyên nghiệp) từ khắp nơi trên thế giới. Hãy truy cập trang 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗼𝗿𝘀 (Giảng viên/người hướng dẫn) để tìm hiểu thêm về 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 (nghiên cứu) của họ. Ngoài ra, nhiều người 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗻𝘁𝘀 (người tham gia) đã nhận được 𝘀𝗰𝗵𝗼𝗹𝗮𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽 (học bổng) để nghiên cứu khoa học máy tính tại các trường đại học 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗶𝗼𝘂𝘀 (danh tiếng) và đã tiếp tục làm việc cho các công ty hàng đầu.
 
𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 (Việc đăng ký) cho con của bạn thì dễ dàng. Các 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗲𝗿-𝗹𝗲𝘃𝗲𝗹 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲𝘀 (khóa học cấp cao hơn) xây dựng dựa trên thông tin đã được học được trong các 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲𝘀 (khóa học giới thiệu) của chúng tôi, vì vậy hãy đọc các 𝗱𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (mô tả khóa học) để đảm bảo rằng con bạn đáp ứng tất cả các 𝗽𝗿𝗲𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗲𝘀 (điều kiện tiên quyết). Sau đó hãy chọn 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 (khóa học) phù hợp với 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘁𝘀 (sở thích) của con bạn và 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗲 (hoàn thành) mẫu đơn trực tuyến. Các lớp học rất nhanh hết chỗ, vì vậy hãy 𝗯𝗲 𝘀𝘂𝗿𝗲 𝘁𝗼 (chắc chắn) 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 (đăng ký) 𝗮𝘁 𝗹𝗲𝗮𝘀𝘁 (ít nhất) một tháng trước khi 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 (khóa học) bắt đầu.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Young Roboticists Canada đã cho trẻ em 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 thế giới robot thú vị! Các 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲𝘀 của chúng tôi 𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗮𝘁𝗲 người học trẻ thông qua 𝗵𝗮𝗻𝗱𝘀-𝗼𝗻 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗶𝗻𝗴 robot trong môi trường 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘆. Chúng tôi 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿 nhiều 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 cho trẻ em từ 7-15 tuổi, bao gồm các khóa học 𝗮𝗳𝘁𝗲𝗿-𝘀𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 và thứ bảy cũng như các trại hè.
 
Các 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲𝘀 tại Young Roboticists Canada được 𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲𝗱 bởi các 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝘀 và 𝘁𝗼𝗽-𝗿𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗿𝗼𝗯𝗼𝘁𝗶𝗰𝗶𝘀𝘁𝘀 từ khắp nơi trên thế giới. Hãy truy cập trang 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗼𝗿𝘀 để tìm hiểu thêm về 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 của họ. Ngoài ra, nhiều người 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗻𝘁𝘀 đã nhận được 𝘀𝗰𝗵𝗼𝗹𝗮𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽 để nghiên cứu khoa học máy tính tại các trường đại học 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗶𝗼𝘂𝘀 và đã tiếp tục làm việc cho các công ty hàng đầu.
 
𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 cho con của bạn thì dễ dàng. Các 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗲𝗿-𝗹𝗲𝘃𝗲𝗹 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲𝘀 xây dựng dựa trên thông tin đã được học được trong các 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲𝘀 của chúng tôi, vì vậy hãy đọc các 𝗱𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 để 𝗲𝗻𝘀𝘂𝗿𝗲 rằng con bạn đáp ứng tất cả các 𝗽𝗿𝗲𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗲𝘀. Sau đó hãy chọn 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 phù hợp với 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘁𝘀 của con bạn và 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗲 mẫu đơn trực tuyến. Các lớp học rất nhanh hết chỗ, vì vậy hãy 𝗯𝗲 𝘀𝘂𝗿𝗲 𝘁𝗼 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗮𝘁 𝗹𝗲𝗮𝘀𝘁 một tháng trước khi 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 bắt đầu.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Young Roboticists Canada lets kids experience the exciting world of robotics! Our courses motivate young learners through hands-on experiences constructing robots in laboratory settings. We offer a wide variety of options for children ages 7-15, including after-school and Saturday courses as well as summer camps.
 
The courses at Young Roboticists Canada are created by top-rated professors and professional roboticists from around the world. Visit the Instructors page to learn more about their research. In addition, many of our participants have received scholarships to study computer science at prestigious universities and have gone on to work for top companies.
 
Registering your child is easy. Higher-level courses build on information learned in our introductory courses, so read the course descriptions to ensure that your child meets all prerequisites. Then select the course that fits your child’s interests and complete the online form. Seats fill up quickly, so be sure to register at least one month before the course begins.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận