Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 167

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 167

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗠𝗘𝗠𝗢 (thư báo nội bộ)
Gửi 𝗲𝗺𝗽𝗹𝗼𝘆𝗲𝗲𝘀 (các nhân viên),
𝗥𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁𝘀 (kết quả) từ 𝗶𝗻𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 (việc thanh tra) 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗻𝘁 (gần đây) vào ngày 22 tháng 1 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲 (chỉ ra) rằng có một vài 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝘀 (vấn đề) chúng ta cần 𝗮𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 (giải quyết).
Trước nhất, 𝗶𝘁 𝘄𝗮𝘀 𝗯𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵𝘁 𝘁𝗼 𝗺𝘆 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 (tôi đã nhận thấy) rằng 𝗳𝗶𝗿𝗲 𝗲𝘅𝗶𝘁 𝘀𝗶𝗴𝗻𝘀 (bản hiệu thoát hiểm khi có hỏa hoạn) cần được 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗲𝗱 (lắp đặt) lại. 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (Sự vi phạm) 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗼𝘂𝘀 (nghiêm trọng) nhất 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝗻𝗲𝗱 (liên quan đến) đến 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗮𝗴𝗲 (việc bảo quản) 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗼𝗽𝗲𝗿 (không thích hợp, không đúng) và 𝗹𝗮𝗯𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴 (dán nhãn) của thực phẩm. Tất cả 𝗶𝗻𝗴𝗿𝗲𝗱𝗶𝗲𝗻𝘁𝘀 (thành phần, nguyên liệu) 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲𝗱 (được bảo quản) để dùng cho sau này/ tương lai phải được dán nhãn với một 𝗱𝗮𝘁𝗲 (ngày) 𝗲𝘅𝗮𝗰𝘁 (chính xác) và 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁𝘀 (nội dung) 𝗱𝗲𝘁𝗮𝗶𝗹𝗲𝗱 (chi tiết). Nếu chúng ta không dán nhãn các 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿𝘀 (đồ/ vật chứa đựng) 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗲𝗿𝗹𝘆 (một cách đúng đắn), thực phẩm bị 𝘀𝗽𝗼𝗶𝗹𝗲𝗱 (hư/thối) có thể 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗹𝘆 (ngẫu nhiên) bị 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗱 (phục vụ) cho khách hàng. Chúng ta đã bị nhận 𝗴𝗿𝗮𝗱𝗲𝘀 (điểm) 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲𝗹𝘆 (tương đối) 𝗹𝗼𝘄 (thấp) cho nhân viên 𝗵𝘆𝗴𝗶𝗲𝗻𝗲 (vệ sinh) và 𝗰𝗹𝗲𝗮𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 (sự sạch sẽ) của 𝗳𝗮𝗰𝗶𝗹𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 (cơ sở vật chất). Tất cả nhận viên được 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝗿𝗲𝗱 (yêu cầu) phải mặc 𝘂𝗻𝗶𝗳𝗼𝗿𝗺 (đồng phục) và 𝗵𝗮𝗶𝗿𝗻𝗲𝘁 (lưới búi tóc) 𝗮𝘁 𝗮𝗹𝗹 𝘁𝗶𝗺𝗲𝘀 (toàn thời gian) và rửa tay sau khi đi vệ sinh. Chúng tôi cũng cần 𝗺𝗼𝗽 𝗳𝗹𝗼𝗼𝗿𝘀 (lau sàn) thường xuyên hơn và giữ sàn 𝗱𝗿𝘆 (khô ráo).
 
𝗜𝗻 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿 𝘁𝗼 (để) 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗰𝘁 (sửa chữa) các 𝗽𝗼𝗼𝗿 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (trường hợp tồi tệ) đã xảy ra, tôi sẽ 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 (đăng lên) một 𝗰𝗵𝗲𝗰𝗸𝗹𝗶𝘀𝘁 (bảng liệt kê các mục cần kiểm tra) mà tất cả nhân viên sẽ được yêu cầu 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗲 (hoàn thành) vào mỗi buổi sáng. Nó sẽ bao gồm 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (những sự chuẩn bị) 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝘆 (cần thiết) để 𝗲𝗻𝘀𝘂𝗿𝗲 (đảm bảo) rằng chúng ta sẽ không 𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 (vi phạm) bất kì 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (quy định) nào. 𝗺𝗲𝗮𝘀𝘂𝗿𝗲 (biện pháp) này sẽ 𝗴𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁 (có hiệu lực) vào ngày 29 tháng 01.
Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về những thay đổi này, vui lòng 𝗯𝗿𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲𝗺 𝘂𝗽 (nêu lên) ở cuộc họp 𝘀𝘁𝗮𝗳𝗳 (nhân viên) ngày mai.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗠𝗘𝗠𝗢
Gửi 𝗲𝗺𝗽𝗹𝗼𝘆𝗲𝗲𝘀,
𝗥𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁𝘀 từ 𝗶𝗻𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗻𝘁 vào ngày 22 tháng 1 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲 rằng có một vài 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝘀 chúng ta cần 𝗮𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀.
Trước nhất, 𝗶𝘁 𝘄𝗮𝘀 𝗯𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵𝘁 𝘁𝗼 𝗺𝘆 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 rằng 𝗳𝗶𝗿𝗲 𝗲𝘅𝗶𝘁 𝘀𝗶𝗴𝗻𝘀 cần được 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗲𝗱 lại. 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗼𝘂𝘀 nhất 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝗻𝗲𝗱 đến 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗮𝗴𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗼𝗽𝗲𝗿 và 𝗹𝗮𝗯𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴 của thực phẩm. Tất cả 𝗶𝗻𝗴𝗿𝗲𝗱𝗶𝗲𝗻𝘁𝘀 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲𝗱 để dùng cho sau này/ tương lai phải được dán nhãn với một 𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗲𝘅𝗮𝗰𝘁 và 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗱𝗲𝘁𝗮𝗶𝗹𝗲𝗱. Nếu chúng ta không dán nhãn các 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗲𝗿𝗹𝘆, thực phẩm bị 𝘀𝗽𝗼𝗶𝗹𝗲𝗱 có thể 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗹𝘆 bị 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗱 cho khách hàng. Chúng ta đã bị nhận 𝗴𝗿𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲𝗹𝘆 𝗹𝗼𝘄 cho nhân viên 𝗵𝘆𝗴𝗶𝗲𝗻𝗲 và 𝗰𝗹𝗲𝗮𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 của 𝗳𝗮𝗰𝗶𝗹𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀. Tất cả nhận viên được 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝗿𝗲𝗱 phải mặc 𝘂𝗻𝗶𝗳𝗼𝗿𝗺 và 𝗵𝗮𝗶𝗿𝗻𝗲𝘁 𝗮𝘁 𝗮𝗹𝗹 𝘁𝗶𝗺𝗲𝘀 và rửa tay sau khi đi vệ sinh. Chúng tôi cũng cần 𝗺𝗼𝗽 𝗳𝗹𝗼𝗼𝗿𝘀 thường xuyên hơn và giữ sàn 𝗱𝗿𝘆.
 
𝗜𝗻 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿 𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗰𝘁 các 𝗽𝗼𝗼𝗿 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 đã xảy ra, tôi sẽ 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 một 𝗰𝗵𝗲𝗰𝗸𝗹𝗶𝘀𝘁 mà tất cả nhân viên sẽ được yêu cầu 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗲 vào mỗi buổi sáng. Nó sẽ bao gồm 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝘆 để 𝗲𝗻𝘀𝘂𝗿𝗲 rằng chúng ta sẽ không 𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 bất kì 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 nào. 𝗺𝗲𝗮𝘀𝘂𝗿𝗲 này sẽ 𝗴𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁 vào ngày 29 tháng 01.
Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về những thay đổi này, vui lòng 𝗯𝗿𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲𝗺 𝘂𝗽 ở cuộc họp 𝘀𝘁𝗮𝗳𝗳 ngày mai.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
MEMO
Dear employees,
The results from our recent inspection on January 22 indicate that there are a few problems that we need to address.
First, it was brought to my attention that fire exit signs need to be installed again. The most serious violation concerned the improper storage and labeling of food. All ingredients stored for later use must be labeled with an exact date and detailed contents. If we do not label containers properly, spoiled food could accidently be served to customers. We received relatively low grades for employee hygiene and the cleanliness of our facilities. All employees are required to wear their uniform and hairnet at all times and wash their hands after every bathroom visit. We also need to mop floors more often and keep them dry.
 
In order to correct these poor situations, I will be posting a checklist that all employees will be required to complete every morning. It will include necessary preparations to ensure that we are not breaking any regulations. This measure will go into effect on January 29.
If you have any questions about these changes, please bring them up at the staff meeting tomorrow.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận