Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 160

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 160

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗠𝗼𝗱𝗲𝗹𝘀 (Người mẫu) phải giảm xuống một 𝘄𝗲𝗶𝗴𝗵𝘁 (trọng lượng) 𝘂𝗻𝗵𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵𝘆 (không lành mạnh) để làm cho 𝗯𝗼𝘀𝘀𝗲𝘀 (ông chủ) của họ vui. Một 𝘀𝘁𝘂𝗱𝘆 (nghiên cứu) mới cho biết 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗲𝘀 (các công ty quản lí người mẫu) 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝘂𝗿𝗲 (gây áp lực) cho những người mẫu phải có chỉ số cơ thể thấp nhất. Nếu người mẫu không đủ 𝘀𝗸𝗶𝗻𝗻𝘆 (gầy), cô ấy sẽ không kiếm được việc làm. Nghiên cứu này là nghiên cứu lớn nhất từ ​​trước đến nay về những 𝗱𝗶𝘀𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝘀 (rối loạn) ăn uống ở những người mẫu 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 (chuyên nghiệp). Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Rachel Roberts cho biết đây là nghiên cứu đầu tiên xem xét 𝗹𝗶𝗻𝗸 (mối liên hệ) giữa ăn uống không lành mạnh và áp lực từ các công ty người mẫu. Bà nói: “Bây giờ chúng tôi có 𝗽𝗿𝗼𝗼𝗳 (bằng chứng) 𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰 (khoa học) rằng 𝗱𝗶𝘀𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝘀 (rối loạn) ăn uống là một vấn đề sức khỏe 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗼𝘂𝘀 (nghiêm trọng) trong 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝘆 (ngành công nghiệp) người mẫu.”
 
Các nhà nghiên cứu đã đặt câu hỏi cho các người mẫu 𝗳𝗲𝗺𝗮𝗹𝗲 (nữ) và thấy rằng 81% trong số họ 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝘄𝗲𝗶𝗴𝗵𝘁 (bị thiếu cân). Nhiều người có một 𝗹𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲 (lối sống) không lành mạnh để giữ dáng gầy để 𝗮𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗲𝘀 (công ty) của họ sẽ cho họ làm việc. Họ 𝗺𝗶𝘀𝘀𝗲𝗱 𝗺𝗲𝗮𝗹𝘀 (bỏ bữa), không ăn trong nhiều ngày, sử dụng 𝗱𝗶𝗲𝘁 𝗽𝗶𝗹𝗹𝘀 (thuốc giảm cân) và tự làm mình 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘄 𝘂𝗽 (nôn, ói). Hơn 𝗵𝗮𝗹𝗳 (một nửa) cho biết công ty của họ sẽ không cho họ việc làm trừ khi họ giảm cân nhiều hơn. Các công ty không 𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝗹𝗮𝘄 (vi phạm pháp luật), nhưng 𝗱𝗶𝘀𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝘀 (các rối loạn) về ăn uống có thể 𝗹𝗲𝗮𝗱 𝘁𝗼 (dẫn đến) các vấn đề sức khỏe 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗼𝘂𝘀 (nghiêm trọng). Trong đó 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲 (bao gồm) 𝗶𝗻𝗳𝗲𝗿𝘁𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 (vô sinh), 𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁 𝗱𝗮𝗺𝗮𝗴𝗲 (tổn thương tim), 𝘄𝗲𝗮𝗸 𝗯𝗼𝗻𝗲𝘀 (xương yếu), 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻 𝗳𝗮𝗶𝗹𝘂𝗿𝗲 (suy nội tạng) và thậm chí 𝗱𝗲𝗮𝘁𝗵 (tử vong). Các 𝗧𝗲𝗲𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿𝘀 (Thanh thiếu niên) muốn cơ thể như người mẫu, điều này 𝗹𝗲𝗮𝗱𝘀 𝘁𝗼 (dẫn đến) nhiều 𝗶𝘀𝘀𝘂𝗲𝘀 (vấn đề) sức khỏe hơn.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗠𝗼𝗱𝗲𝗹 phải giảm xuống một 𝘄𝗲𝗶𝗴𝗵𝘁 𝘂𝗻𝗵𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵𝘆 để làm cho 𝗯𝗼𝘀𝘀𝗲𝘀 của họ vui. Một 𝘀𝘁𝘂𝗱𝘆 mới cho biết 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝘂𝗿𝗲 cho những người mẫu phải có chỉ số cơ thể thấp nhất. Nếu người mẫu không đủ 𝘀𝗸𝗶𝗻𝗻𝘆, cô ấy sẽ không kiếm được việc làm. Nghiên cứu này là nghiên cứu lớn nhất từ ​​trước đến nay về những 𝗱𝗶𝘀𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝘀 ăn uống ở những người mẫu 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹. Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Rachel Roberts cho biết đây là nghiên cứu đầu tiên xem xét 𝗹𝗶𝗻𝗸 giữa ăn uống không lành mạnh và áp lực từ các công ty người mẫu. Bà nói: “Bây giờ chúng tôi có 𝗽𝗿𝗼𝗼𝗳 𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰 rằng 𝗱𝗶𝘀𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝘀 ăn uống là một vấn đề sức khỏe 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗼𝘂𝘀 trong 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝘆 người mẫu.”
 
Các nhà nghiên cứu đã đặt câu hỏi cho các người mẫu 𝗳𝗲𝗺𝗮𝗹𝗲 và thấy rằng 81% trong số họ 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝘄𝗲𝗶𝗴𝗵𝘁. Nhiều người có một 𝗹𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲 không lành mạnh để giữ dáng gầy để 𝗮𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗲𝘀 của họ sẽ cho họ làm việc. Họ 𝗺𝗶𝘀𝘀𝗲𝗱 𝗺𝗲𝗮𝗹𝘀, không ăn trong nhiều ngày, sử dụng 𝗱𝗶𝗲𝘁 𝗽𝗶𝗹𝗹𝘀 và tự làm mình 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘄 𝘂𝗽. Hơn 𝗵𝗮𝗹𝗳 cho biết công ty của họ sẽ không cho họ việc làm trừ khi họ giảm cân nhiều hơn. Các công ty không 𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝗹𝗮𝘄, nhưng 𝗱𝗶𝘀𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝘀 về ăn uống có thể 𝗹𝗲𝗮𝗱 𝘁𝗼 các vấn đề sức khỏe 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗼𝘂𝘀. Trong đó 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗲𝗿𝘁𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆, 𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁 𝗱𝗮𝗺𝗮𝗴𝗲, 𝘄𝗲𝗮𝗸 𝗯𝗼𝗻𝗲𝘀, 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻 𝗳𝗮𝗶𝗹𝘂𝗿𝗲 và thậm chí 𝗱𝗲𝗮𝘁𝗵. Các 𝗧𝗲𝗲𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿𝘀 muốn cơ thể như người mẫu, điều này 𝗹𝗲𝗮𝗱𝘀 𝘁𝗼 𝗶𝘀𝘀𝘂𝗲𝘀 sức khỏe hơn.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Models must get down to an unhealthy weight to keep their bosses happy. A new study says modeling agencies pressure models to be a size zero. If the model is not skinny enough, she will not get jobs. The study is the largest ever to look at eating disorders among professional models. Lead researcher Dr Rachel Roberts said it was the first study to look into the link between unhealthy eating and pressure from modeling agencies. She said: “We now have scientific proof that eating disorders are a serious health problem in the modeling industry.”
 
Researchers questioned female models and found that 81% of them were underweight. Many led an unhealthy lifestyle to stay skinny so their agencies would give them work. They missed meals, didn’t eat for days, used diet pills and made themselves throw up. Over half said their agency would not give them jobs unless they lost more weight. Agencies are not breaking the law, but eating disorders can lead to serious health problems. These include infertility, heart damage, weak bones, organ failure and even death. Teenagers want bodies like the models, which leads to more health issues.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận