Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 16

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 16

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Hãy 𝘁𝘂𝗿𝗻 (biến) nhà hàng của bạn thành một 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 (doanh nghiệp) tuyệt vời
Nhà hàng của bạn đang 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 (cung cấp) các món ăn và dịch vụ tuyệt vời nhưng phải 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗴𝗴𝗹𝗶𝗻𝗴 (đấu tranh) để 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝘁 (tạo ra lợi nhuận) đúng không? 𝗝𝗼𝗶𝗻 (hãy tham gia) Food Manager Resource Group (FMRG), bạn sẽ nhận được 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 ( sự đào tạo toàn diện) về cách 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲 (quản lý) mặt tài chính của nhà hàng mình. Chúng tôi đã giúp các 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘀 (nhà điều hành) nhà hàng trên 𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘄𝗶𝗱𝗲 (toàn quốc) đạt được sự 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 (thành công) tài chính trong hơn một thập kỷ. Sau đây là một 𝘀𝘂𝗺𝗺𝗮𝗿𝘆 (bản tóm tắt) ngắn gọn về những gì mà FMRG cung cấp.
 
𝗔𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 𝘁𝗼 (truy cập vào) Nguồn Thông Tin – Xem nhiều bài báo, báo cáo và đánh giá được viết bởi các 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝘀 (chuyên gia) trong ngành công nghiệp và nhằm mục đích giúp các nhà điều hành nhà hàng đạt được lợi nhuận 𝗹𝗼𝗻𝗴-𝘁𝗲𝗿𝗺 (lâu dài). Các nguồn thông tin được 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲𝗱 (cập nhật) hằng tuần để cung cấp cho thành viên thông tin mới nhất 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁 (hiện tại).
 
𝗧𝗲𝗺𝗽𝗹𝗮𝘁𝗲𝘀 (các mẫu) có thể tải xuống – chọn từ một 𝗱𝗮𝘁𝗮𝗯𝗮𝘀𝗲 (cơ sở dữ liệu) lớn bao gồm các 𝘄𝗼𝗿𝗸𝘀𝗵𝗲𝗲𝘁𝘀 (bảng tính), biểu mẫu và mẫu báo cáo có thể tải xuống miễn phí cái mà có thể được 𝗮𝗱𝗮𝗽𝘁𝗲𝗱 (điều chỉnh) để 𝗺𝗲𝗲𝘁 (đáp ứng) các yêu cầu hoạt động 𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲 (đặc biệt) của bạn.
 
Kết nối với cộng đồng – Sử dụng diễn đàn thảo luận trực tuyến của chúng tôi,
FMRG Connect, để chia sẻ ý tưởng và 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 (hiểu biết) cùng với hàng ngàn thành viên, những người nắm được những thách thức của ngành.
 
𝗦𝗲𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿𝘀 (Các hội thảo) chuyên ngành – Tham gia nhiều lớp học trực tuyến bao gồm các 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗲𝘀 (chiến lược) cho việc kiểm soát chi phí thực phẩm, thực đơn giá cả và quản lý tài chính tổng thể. (Lưu ý: 𝗙𝗲𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 (tính năng) đặc biệt này chỉ khả dụng cho thành viên cao cấp.)
 
Hãy nhận quyền truy cập tức thì vào các dịch vụ của FMRG ngay bây giờ để có được 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (sự đăng ký) một lần chỉ với 99 đô la 𝗽𝗹𝘂𝘀 (cùng với) phí thành viên hàng tháng là 14 đô la 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 (tiêu chuẩn) hoặc 21 đô la 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝘂𝗺 (cao cấp). Hủy bỏ bất cứ lúc nào.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Hãy 𝘁𝘂𝗿𝗻 nhà hàng của bạn thành một 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 tuyệt vời
 
Nhà hàng của bạn đang 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 các món ăn và dịch vụ tuyệt vời nhưng phải 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗴𝗴𝗹𝗶𝗻𝗴 để 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝘁 đúng không? 𝗝𝗼𝗶𝗻 Food Manager Resource Group (FMRG), bạn sẽ nhận được 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 về cách 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲 mặt tài chính của nhà hàng mình. Chúng tôi đã giúp các 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘀 nhà hàng trên 𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘄𝗶𝗱𝗲 đạt được sự 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 tài chính trong hơn một thập kỷ. Sau đây là một 𝘀𝘂𝗺𝗺𝗮𝗿𝘆 ngắn gọn về những gì mà FMRG cung cấp.
 
𝗔𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 𝘁𝗼 Nguồn Thông Tin – Xem nhiều bài báo, báo cáo và đánh giá được viết bởi các 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝘀 trong ngành công nghiệp và nhằm mục đích giúp các nhà điều hành nhà hàng đạt được lợi nhuận 𝗹𝗼𝗻𝗴-𝘁𝗲𝗿𝗺. Các nguồn thông tin được 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲𝗱 hằng tuần để cung cấp cho thành viên thông tin mới nhất 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁 .
 
𝗧𝗲𝗺𝗽𝗹𝗮𝘁𝗲𝘀 có thể tải xuống – chọn từ một 𝗱𝗮𝘁𝗮𝗯𝗮𝘀𝗲 lớn bao gồm các 𝘄𝗼𝗿𝗸𝘀𝗵𝗲𝗲𝘁𝘀, biểu mẫu và mẫu báo cáo có thể tải xuống miễn phí cái mà có thể được 𝗮𝗱𝗮𝗽𝘁𝗲𝗱 để 𝗺𝗲𝗲𝘁 các yêu cầu hoạt động 𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲 của bạn.
 
Kết nối với cộng đồng – Sử dụng diễn đàn thảo luận trực tuyến của chúng tôi,
FMRG Connect, để chia sẻ ý tưởng và 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 cùng với hàng ngàn thành viên, những người nắm được những thách thức của ngành.
 
𝗦𝗲𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿𝘀 chuyên ngành – Tham gia nhiều lớp học trực tuyến bao gồm các 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗲𝘀 cho việc kiểm soát chi phí thực phẩm, thực đơn giá cả và quản lý tài chính tổng thể. (Lưu ý: 𝗙𝗲𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 đặc biệt này chỉ khả dụng cho thành viên cao cấp.)
 
Hãy nhận quyền truy cập tức thì vào các dịch vụ của FMRG ngay bây giờ để có được 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 một lần chỉ với 99 đô la 𝗽𝗹𝘂𝘀 phí thành viên hàng tháng là 14 đô la 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 hoặc 21 đô la 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝘂𝗺. Hủy bỏ bất cứ lúc nào.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Turn Your
Restaurant into a Great Business
 
Is your restaurant offering great food and service but struggling to make a profit? Join the Food Manager Resource Group (FMRG) and receive comprehensive training on how to manage the financial aspects of your restaurant! We have been helping restaurant operators nationwide achieve financial success for over a decade. Here is a quick summary of what FMRG offers.
 
Access to Informational Resources-View a wide variety of articles, reports, and reviews written by industry professionals and aimed at helping restaurant operators achieve long-term profitability. Resources are updated every week to provide members with the most current information available.
 
Downloadable Templates-Select from a large database of free downloadable worksheets, forms, and reporting templates that can be adapted to meet your unique operational requirements.
 
Connections to a Community-Use our online discussion forum, FMRG Connect, to share ideas and insights with thousands of members who understand the challenges of the industry.
 
Specialized Seminars-Participate in a variety of online classes covering strategies for controlling food costs, pricing menus, and managing overall finances. (Note: This special feature is available with premium memberships only.)
 
Receive immediate access to FMRG offerings now for a onetime registration of just $99 plus a monthly membership fee of $14 (standard) or $21 (premium). Cancel at any time.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
14

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận