Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 153

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 153

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
.𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗥𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 (Nhân quyền)
 
Liên Hợp Quốc là một 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (tổ chức quốc tế) được 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗯𝗹𝗶𝘀𝗵𝗲𝗱 (thành lập) vào năm 1945 để giúp giữ 𝗽𝗲𝗮𝗰𝗲 (hòa bình) thế giới. Nó được thành lập 𝘀𝗵𝗼𝗿𝘁𝗹𝘆 𝗮𝗳𝘁𝗲𝗿 (ngay sau khi) Thế chiến II kết thúc.
Năm 1948, một 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 (ủy ban) đặc biệt của Liên Hợp Quốc, 𝗵𝗲𝗮𝗱𝗲𝗱 (đứng đầu) là bà Eleanor Roosevelt, vợ của 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 (Tổng thống) Hoa Kỳ Franklin D. Roosevelt, đã viết một 𝗱𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁 (tài liệu) đặc biệt trong đó 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝗱 (nêu rõ) các 𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 (quyền) mà tất cả mọi người nên có. Tài liệu này được gọi là “Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người”.
 
“Universal” có nghĩa là “của tất cả mọi người trên thế giới.”
Một “declaration” là một 𝗮𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 (thông báo) 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹 (chính thức).
” Human rights” là quyền mà mỗi người có, 𝘀𝗶𝗺𝗽𝗹𝘆 𝗯𝗲𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 (đơn giản) vì người đó là con người.
Nhân quyền ở đó để 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝘁 (bảo vệ) chúng ta và giúp chúng ta sống trong hòa bình. Ví dụ: “quyền sống” là quyền của con người. Mỗi người trong chúng ta đều có quyền sống, đơn giản vì chúng ta là con người.
 
Một ví dụ khác là “quyền 𝗳𝗿𝗲𝗲𝗱𝗼𝗺 (tự do) tư tưởng”. Tất cả chúng ta đều có quyền tin vào những gì chúng ta muốn tin, có một 𝗿𝗲𝗹𝗶𝗴𝗶𝗼𝗻 (tôn giáo) hoặc thay đổi nó nếu chúng ta muốn.
Ngày nay, việc nghiên cứu, tìm hiểu và biết về nhân quyền của chúng ta thì cũng quan trọng như khi sau Thế chiến II. Điều này là do khi mọi người không biết các quyền tự nhiên của họ, những điều như 𝗶𝗻𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗲 (bất công), 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (phân biệt đối xử), 𝗶𝗻𝘁𝗼𝗹𝗲𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 (không khoan dung) và 𝘀𝗹𝗮𝘃𝗲𝗿𝘆 (nô lệ) có thể xảy ra.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
. 𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗥𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀
 
Liên Hợp Quốc là một 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 được 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗯𝗹𝗶𝘀𝗵𝗲𝗱 vào năm 1945 để giúp giữ 𝗽𝗲𝗮𝗰𝗲 thế giới. Nó được thành lập 𝘀𝗵𝗼𝗿𝘁𝗹𝘆 𝗮𝗳𝘁𝗲𝗿 Thế chiến II kết thúc.
Năm 1948, một 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 đặc biệt của Liên Hợp Quốc, 𝗵𝗲𝗮𝗱𝗲𝗱 là bà Eleanor Roosevelt, vợ của 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 Hoa Kỳ Franklin D. Roosevelt, đã viết một 𝗱𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁 đặc biệt trong đó 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝗱 các 𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 mà tất cả mọi người nên có. Tài liệu này được gọi là “Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người”.
 
“Universal” có nghĩa là “của tất cả mọi người trên thế giới.”
Một “declaration” là một 𝗮𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹.
” Human rights” là quyền mà mỗi người có, 𝘀𝗶𝗺𝗽𝗹𝘆 𝗯𝗲𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 vì người đó là con người.
Nhân quyền ở đó để 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝘁 chúng ta và giúp chúng ta sống trong hòa bình. Ví dụ: “quyền sống” là quyền của con người. Mỗi người trong chúng ta đều có quyền sống, đơn giản vì chúng ta là con người.
 
Một ví dụ khác là “quyền 𝗳𝗿𝗲𝗲𝗱𝗼𝗺 tư tưởng”. Tất cả chúng ta đều có quyền tin vào những gì chúng ta muốn tin, có một 𝗿𝗲𝗹𝗶𝗴𝗶𝗼𝗻 hoặc thay đổi nó nếu chúng ta muốn.
Ngày nay, việc nghiên cứu, tìm hiểu và biết về nhân quyền của chúng ta thì cũng quan trọng như khi sau Thế chiến II. Điều này là do khi mọi người không biết các quyền tự nhiên của họ, những điều như 𝗶𝗻𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗲, 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗶𝗻𝘁𝗼𝗹𝗲𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 và 𝘀𝗹𝗮𝘃𝗲𝗿𝘆 có thể xảy ra.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Our Human Rights
 
The United Nations is an international organization that was established in 1945 to help keep world peace. It was established shortly after the end of World War II.
In 1948 a special United Nations commission, headed by Mrs. Eleanor Roosevelt, the wife of US President Franklin D. Roosevelt, wrote a special document which stated the rights that all people should have. This document is called the “Universal Declaration of Human Rights.”
 
“Universal” means “of all the people in the world.”
A “declaration” is a formal announcement.
“Human rights” are the rights that each person has, simply because he or she is human.
The human rights are there to protect us and help us live in peace. For example, “the right to life” is a human right. Each and every one of us has the right to live, simply because we are human.
 
Another example is “the right to freedom of thought.” We all have the right to believe in what we want to believe, to have a religion, or to change it if we want.
Studying and knowing our human rights is as important today as it was after World War II. This is because when people don’t know their natural rights things such as injustice, discrimination, intolerance and slavery can happen.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận