Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 122

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 122

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻𝘀 (Con người) có thể không phải là loài duy nhất sử dụng 𝗹𝗮𝗻𝗴𝘂𝗮𝗴𝗲 (ngôn ngữ) để 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲 (giao tiếp). 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝘀𝘁𝘀 (Các nhà khoa học) nghĩ rằng 𝗱𝗼𝗹𝗽𝗵𝗶𝗻𝘀 (cá heo) cũng sử dụng 𝘄𝗼𝗿𝗱𝘀 (các từ) và 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝗰𝗲𝘀 (câu) để nói chuyện với nhau. 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 (Nghiên cứu mới) cho thấy rằng 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (giao tiếp) này 𝘀𝗶𝗺𝗶𝗹𝗮𝗿 𝘁𝗼 (tương tự) như 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (các cuộc trò chuyện) của chúng ta. Các nhà khoa học cho biết 𝘀𝗼𝘂𝗻𝗱𝘀 (những âm thanh) mà cá heo tạo ra trông giống như câu. Chúng để cá heo gửi 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲𝘀 (tin nhắn) cho nhau. Cá heo sử dụng ngôn ngữ của chúng để 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝘆 (nhận diện) bản thân chúng, tạo 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (quan hệ) và làm mọi việc cùng nhau. Các nhà khoa học nói rằng chúng ta có thể hiểu ngôn ngữ cá heo và nói chuyện với cá heo trong tương lai.
 
Các nhà nghiên cứu ở Crimea đã 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲𝗱 (phát hiện, khám phá) ra rằng cá heo có ngôn ngữ riêng sau khi họ 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱𝗲𝗱 (ghi âm lại) hai con cá heo mũi chai. Các nhà khoa học 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗰𝗲𝗱 (nhận thấy) rằng những con cá heo lắng nghe nhau và sau đó 𝗿𝗲𝗽𝗹𝗶𝗲𝗱 (trả lời). Nhà nghiên cứu, tiến sĩ Vyacheslav Ryabov nói: “Điều này 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝘀 (giống như) một 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (cuộc trò chuyện) giữa hai người.” Ông 𝗮𝗱𝗱𝗲𝗱 (nói thêm): “Ngôn ngữ này 𝗲𝘅𝗵𝗶𝗯𝗶𝘁𝘀 (thể hiện) tất cả các 𝗳𝗲𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀 (tính năng) 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁 (hiện diện trong, có trong) ngôn ngữ nói của con người. Điều này 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲𝘀 (cho biết, chỉ ra) mức độ 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 (thông minh) và 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗰𝗶𝗼𝘂𝘀𝗻𝗲𝘀𝘀 (ý thức) cao ở cá heo.” Tiến sĩ Ryabov cho biết ngôn ngữ của cá heo là “ngôn ngữ nói phát triển cao, giống như ngôn ngữ của con người”.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻𝘀 có thể không phải là loài duy nhất sử dụng 𝗹𝗮𝗻𝗴𝘂𝗮𝗴𝗲 để 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲. 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝘀𝘁𝘀 nghĩ rằng 𝗱𝗼𝗹𝗽𝗵𝗶𝗻𝘀 cũng sử dụng 𝘄𝗼𝗿𝗱𝘀 và 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝗰𝗲𝘀 để nói chuyện với nhau. 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 cho thấy rằng 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 này 𝘀𝗶𝗺𝗶𝗹𝗮𝗿 𝘁𝗼 như 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 của chúng ta. Các nhà khoa học cho biết 𝘀𝗼𝘂𝗻𝗱𝘀 mà cá heo tạo ra trông giống như câu. Chúng để cá heo gửi 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲𝘀 cho nhau. Cá heo sử dụng ngôn ngữ của chúng để 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝘆 bản thân chúng, tạo 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 và làm mọi việc cùng nhau. Các nhà khoa học nói rằng chúng ta có thể hiểu ngôn ngữ cá heo và nói chuyện với cá heo trong tương lai.
 
Các nhà nghiên cứu ở Crimea đã 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲𝗱 ra rằng cá heo có ngôn ngữ riêng sau khi họ 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱𝗲𝗱 hai con cá heo mũi chai. Các nhà khoa học 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗰𝗲𝗱 rằng những con cá heo lắng nghe nhau và sau đó 𝗿𝗲𝗽𝗹𝗶𝗲𝗱. Nhà nghiên cứu, tiến sĩ Vyacheslav Ryabov nói: “Điều này 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝘀 một 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 giữa hai người.” Ông 𝗮𝗱𝗱𝗲𝗱: “Ngôn ngữ này 𝗲𝘅𝗵𝗶𝗯𝗶𝘁𝘀 tất cả các 𝗳𝗲𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁 ngôn ngữ nói của con người. Điều này 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲𝘀 mức độ 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 và 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗰𝗶𝗼𝘂𝘀𝗻𝗲𝘀𝘀 cao ở cá heo.” Tiến sĩ Ryabov cho biết ngôn ngữ của cá heo là “ngôn ngữ nói phát triển cao, giống như ngôn ngữ của con người”.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Humans may not be the only ones to use language to communicate. Scientists think dolphins also use words and sentences to speak to each other. New research suggests that this communication is similar to our conversations. Scientists say the sounds that dolphins make look like sentences. These let dolphins send messages to each other. The dolphins use their language to identify themselves, have relations, and do things together. Scientists say that we may be able to understand dolphin language and talk to dolphins in the future.
 
Researchers in Crimea discovered that dolphins had their own language after they recorded two bottlenose dolphins. The scientists noticed that the dolphins listened to each other and then replied. Researcher Dr Vyacheslav Ryabov said: “This resembles a conversation between two people.” He added: “This language exhibits all the features present in the human spoken language. This indicates a high level of intelligence and consciousness in dolphins.” Dr Ryabov said the dolphins’ language is, “a highly developed spoken language, like the human language.”

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận