Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 12

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 12

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Sử dụng 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮 (mạng xã hội)
 
Mọi người biết rằng 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮 (mạng xã hội) là một 𝗺𝗲𝗮𝗻𝘀 (công cụ) tuyệt vời để 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘁𝗲 (quảng bá) a company’s 𝗯𝗿𝗮𝗻𝗱 (thương hiệu) và 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝘀 (sản phẩm) của một công ty. 𝗦𝗽𝗲𝗲𝗱 (tốc độ) của mạng xã hội, 𝗮𝘀 𝘄𝗲𝗹𝗹 𝗮𝘀 (cũng như) giá cả tương đối không đắc đỏ, khiến nó trở thành một lựa chọn 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 (hấp dẫn) cho các công ty nhỏ không thể 𝗿𝗲𝗹𝘆 𝗼𝗻 (dựa vào) 𝗮𝗱𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶𝘀𝗶𝗻𝗴 (quảng cáo) trên tivi hay tạp chí để 𝗿𝗲𝗮𝗰𝗵 (tiếp cận) 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿𝘀 (khách hàng) mới. Và phần lớn các trang này có thể được 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗱 (quản lý) mà không cần sự hỗ của 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 (chuyên gia) về 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 (công nghệ).
 
Nhưng dù mạng xã hội có mang đến nhiều 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 (cơ hội), bạn không nên cố quảng bá trên càng nhiều kênh càng tốt. 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗶𝗻𝗴 (quản lý) thông tin trên nhiều hệ thống có thể nhanh chóng trở thành một công việc toàn thời gian và có thể sẽ khó khăn hơn chứ không hề dễ dàng hơn để 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 (quản lý) 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 (thông điệp) của bạn.
 
𝗧𝗵𝗲𝗿𝗲𝗳𝗼𝗿𝗲 (Vì thế), quan trọng là bạn biết được các 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝘁𝘀 (lợi ích) và 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (hạn chế) của từng 𝗽𝗹𝗮𝘁𝗳𝗼𝗿𝗺 (nền tảng) mạng xã hội khác nhau, và rồi quyết định một hoặc hai cái phù hợp với khách hàng 𝘁𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁 (mục tiêu) của bạn.
 
Những nền tảng khác nhau sẽ 𝗳𝗼𝗰𝘂𝘀 𝗼𝗻 (tập trung vào) những loại 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁 (nội dung) khác nhau như ảnh, video, tin nhắn ngắn, hoặc blog. Vài nền tảng cần được 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲𝗱 (cập nhật) thường xuyên do khách hàng sẽ mong bạn đăng những 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹 (thông tin, tài liệu) mới hàng ngày. Vài nền tảng 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻 (nhất định) sẽ có ích hơn trong việc tiếp cận lượng 𝗮𝘂𝗱𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲𝘀 (người xem) lớn hơn, rộng hơn, trong khi những nơi khác 𝗮𝗹𝗹𝗼𝘄 (cho phép) tập trung vào một nhóm khách hàng 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰 (cụ thể). Nên trước khi bạn 𝘀𝗲𝘁 𝘂𝗽 (thiết lập) 𝗮𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝘀 (tài khoản) trên tất cả những nên tảng 𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹𝗮𝗯𝗹𝗲 (đang có, đang tồn tại), hãy suy nghĩ kĩ về 𝗻𝗲𝗲𝗱𝘀 (nhu cầu) kinh doanh và 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿 𝗯𝗮𝘀𝗲 (cơ sở khách hàng) của bạn.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Sử dụng 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮
 
Mọi người biết rằng 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮 là một 𝗺𝗲𝗮𝗻𝘀 tuyệt vời để 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘁𝗲 𝗯𝗿𝗮𝗻𝗱 và 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝘀 cho một công ty. 𝗦𝗽𝗲𝗲𝗱 của mạng xã hội, 𝗮𝘀 𝘄𝗲𝗹𝗹 𝗮𝘀 giá cả tương đối không đắc đỏ, khiến nó trở thành một lựa chọn 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 cho các công ty nhỏ không thể 𝗿𝗲𝗹𝘆 𝗼𝗻 𝗮𝗱𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶𝘀𝗶𝗻𝗴 trên tivi hay tạp chí để 𝗿𝗲𝗮𝗰𝗵 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿𝘀 mới. Và phần lớn các trang này có thể được 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗱 mà không cần sự hỗ của 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 về 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆.
 
Nhưng dù mạng xã hội có mang đến nhiều 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀, bạn không nên cố quảng bá trên càng nhiều kênh càng tốt.
𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗶𝗻𝗴 thông tin trên nhiều hệ thống có thể nhanh chóng trở thành một công việc toàn thời gian và có thể sẽ khó khăn hơn chứ không hề dễ dàng hơn để 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 của bạn.
 
𝗧𝗵𝗲𝗿𝗲𝗳𝗼𝗿𝗲, quan trọng là bạn học được các 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝘁𝘀 và 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 của từng 𝗽𝗹𝗮𝘁𝗳𝗼𝗿𝗺 mạng xã hội khác nhau, và rồi quyết định một hoặc hai cái phù hợp với khách hàng 𝘁𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁 của bạn.
 
Những nền tảng khác nhau sẽ 𝗳𝗼𝗰𝘂𝘀 𝗼𝗻 những loại 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁 khác nhau như ảnh, video, tin nhắn ngắn, hoặc blog. Vài nền tảng cần được 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲𝗱 thường xuyên do khách hàng sẽ mong bạn đăng những 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹 mới hàng ngày. Vài nền tảng 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻 sẽ có ích hơn trong việc tiếp cận lượng 𝗮𝘂𝗱𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲𝘀 lớn hơn, rộng hơn, trong khi những nơi khác 𝗮𝗹𝗹𝗼𝘄 tập trung vào một nhóm khách hàng 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰. Nên trước khi bạn 𝘀𝗲𝘁 𝘂𝗽 𝗮𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝘀 trên tất cả những nên tảng 𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹𝗮𝗯𝗹𝗲, hãy suy nghĩ kĩ về 𝗻𝗲𝗲𝗱𝘀 kinh doanh và 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿 của bạn.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Using Social Media
 
Everyone knows that social media is an excellent means to promote a company’s brand and products. The speed of social media, as well as its relative inexpensiveness, makes it an attractive option for small companies that can’t rely on television or magazine advertising to reach new customers. And most sites can be managed without the help of a technology expert.
 
But even though social media offers many opportunities, you should not try to promote your business on as many outlets as possible. Managing information on several networks can quickly become a full-time job and can make it harder, not easier, to control your message.
 
Therefore, it is important that you learn the benefits and limitations of each social media platform, and then decide which one or two are best suited to your target customers.
 
Different platforms focus on different kinds of content, like photos, videos, short messages, or blogs. Some platforms need to be updated frequently, with customers expecting you to post new material every day. Certain platforms are better for reaching larger, more general audiences, while some allow you to focus on a specific group of customers. So, before you set up accounts on every available platform, think about your business needs and your customer base.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận