Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 10

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 10

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Các 𝗿𝗲𝘁𝗮𝗶𝗹 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲𝘀 (doanh nghiệp bán lẻ) được liệt kê dưới đây 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘁𝘁𝗲𝗱 (cam kết) giúp đỡ San Remo Ecological Conservancy (SREC) 𝗮𝗰𝗵𝗶𝗲𝘃𝗲 (hoàn thành/ đạt được) sứ mệnh 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘁𝗶𝗻𝗴 (thúc đẩy), 𝘀𝘂𝘀𝘁𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 (duy trì) và 𝗲𝗻𝗵𝗮𝗻𝗰𝗶𝗻𝗴 (tăng cường) sự quyến rũ tự nhiên của San Remo. Đó là lý do tại sao họ 𝗮𝗹𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗲 (phân bổ) 5 phần trăm 𝗻𝗲𝘁 𝘀𝗮𝗹𝗲𝘀 (doanh thu thuần) mà họ tạo ra vào mỗi thứ ba cho 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (tổ chức). Tất cả mọi người có cùng chung 𝗴𝗼𝗮𝗹𝘀 (mục tiêu) và 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗹𝗲𝘀 (nguyên tắc) với chúng tôi được 𝗲𝗻𝗰𝗼𝘂𝗿𝗮𝗴𝗲𝗱 (khuyến khích) để 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 (hỗ trợ) một hoặc nhiều 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲𝘀 (doanh nghiệp) này với tư cách là một 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿 (khách hàng) vào ngày này.
 
Mặc dù chúng tôi đã có những 𝗲𝗳𝗳𝗼𝗿𝘁𝘀 (nỗ lực) hết sức để giữ cho danh sách này được cập nhật mới nhất và 𝗮𝗰𝗰𝘂𝗿𝗮𝘁𝗲 (chính xác) nhất có thể, nhưng đôi khi việc 𝗼𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 (thiếu sót) vẫn có thể 𝗼𝗰𝗰𝘂𝗿 (xảy ra).
 
𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (Việc tham gia) vào 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 (chương trình) này 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲𝘀 (cung cấp) cho các 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲𝘀 (doanh nghiệp) một 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 (cơ hội) để cho 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 (cộng đồng) thấy rằng họ 𝗰𝗮𝗿𝗲 (quan tâm) đến 𝘁𝗵𝗲 𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 (môi trường). Họ cũng có thể 𝗯𝗲 𝗲𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗳𝗼𝗿 (đủ điều kiện) để được 𝗿𝗲𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 (giảm) thuế. Nếu bạn 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘁𝗲𝗱 𝗶𝗻 (quan tâm) đến việc hợp tác với chúng tôi như là một 𝗱𝗼𝗻𝗼𝗿 (nhà tài trợ) kinh doanh? Hãy gọi cho Gina Kaufman theo số điện thoại 555-0133.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Các 𝗿𝗲𝘁𝗮𝗶𝗹 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲𝘀 được liệt kê dưới đây 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘁𝘁𝗲𝗱 giúp đỡ San Remo Ecological Conservancy (SREC) 𝗮𝗰𝗵𝗶𝗲𝘃𝗲 sứ mệnh 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘁𝗶𝗻𝗴, 𝘀𝘂𝘀𝘁𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 và 𝗲𝗻𝗵𝗮𝗻𝗰𝗶𝗻𝗴 sự quyến rũ tự nhiên của San Remo. Đó là lý do tại sao họ 𝗮𝗹𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗲 5 phần trăm 𝗻𝗲𝘁 𝘀𝗮𝗹𝗲𝘀 mà họ tạo ra vào mỗi thứ ba cho 𝘁𝗵𝗲 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻. Tất cả mọi người có cùng chung 𝗴𝗼𝗮𝗹𝘀 và 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗹𝗲𝘀 với chúng tôi được 𝗲𝗻𝗰𝗼𝘂𝗿𝗮𝗴𝗲𝗱 để 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 một hoặc nhiều 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲𝘀 này với tư cách là một 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿 vào ngày này.
 
Mặc dù chúng tôi đã có những 𝗲𝗳𝗳𝗼𝗿𝘁𝘀 hết sức để giữ cho danh sách này được cập nhật mới nhất và 𝗮𝗰𝗰𝘂𝗿𝗮𝘁𝗲 nhất có thể, nhưng đôi khi việc 𝗼𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 vẫn có thể 𝗼𝗰𝗰𝘂𝗿.
 
𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 vào 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 này 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲𝘀 cho các 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲𝘀 một 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 để cho 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 thấy rằng họ 𝗰𝗮𝗿𝗲 đến 𝘁𝗵𝗲 𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁. Họ cũng có thể 𝗯𝗲 𝗲𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗳𝗼𝗿 để được 𝗿𝗲𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 thuế. Nếu bạn 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘁𝗲𝗱 𝗶𝗻 đến việc hợp tác với chúng tôi như là một 𝗱𝗼𝗻𝗼𝗿 kinh doanh? Hãy gọi cho Gina Kaufman theo số điện thoại 555-0133.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
The retail businesses listed below are committed to helping the San Remo Ecological Conservancy (SREC) achieve its mission of promoting, sustaining, and enhancing San Remo’s natural charms. That is why they allocate 5 percent of the net sales they generate each Tuesday to the organization. Everyone who shares our goals and principles is encouraged to support one or more of these businesses as a customer on this day.
 
Despite our best efforts to keep this list as current and accurate as possible, oversights may occasionally occur.
 
Participation in this program provides businesses with an opportunity to show the community that they care about the environment. They may also be eligible for a reduction in their tax bills. Interested in partnering with us as a business donor? Call Gina Kaufman at 555-0133.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận