Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 09

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 09

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Gửi ông Allsop,
 
Có lẽ ông đã biết tin là sau 40 năm làm việc, bác sĩ Patrick Marsden sẽ sớm đóng cửa 𝗽𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝗰𝗲 (phòng mạch) để du lịch và dành thời gian cho gia đình. Tôi và những 𝗽𝗵𝘆𝘀𝗶𝗰𝗶𝗮𝗻 (bác sĩ) của phòng khám Eye 𝗽𝗿𝗼𝘂𝗱 (tự hào) thông báo rằng ông ấy đã chọn phòng khám chúng tôi để tiếp tục chăm sóc cho 𝗽𝗮𝘁𝗶𝗲𝗻𝘁𝘀 (các bệnh nhân) của ông ấy ở khu Parma. Được 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘁 (sự đồng ý) của ông, tôi 𝗵𝗼𝗿𝗻𝗼𝗿 (vinh dự, vinh hạnh) được phục vụ nhu cầu chăm sóc mắt của ông. Tôi xin phép giới thiệu sơ về bản thân.
 
Tôi được 𝗿𝗮𝗶𝘀𝗲𝗱 (nuôi dưỡng) ở khu Lansing lân cận, nơi mà hầu hết người nhà tôi vẫn đang sinh sống, và 𝗴𝗿𝗮𝗱𝘂𝗮𝘁𝗲𝗱 (tốt nghiệp) từ một 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹 𝘀𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 (khoa y) của đại học Goodrich. Tôi đã có 𝗯𝗼𝗮𝗿𝗱-𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗲𝗱 (có giấy chứng nhận của hội đồng chuyên khoa, có chứng chỉ hành nghề) và là 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼𝗿 (cộng tác viên) thường trực của tạp chí chuyên về mắt được xuất bản hằng quí tên Current Vision Research của học viện Michigan. Khi quyết định làm việc cho Viện mắt Barnotte, tôi 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘁 𝗺𝘆𝘀𝗲𝗹𝗳 (tự hứa với bản thân) là sẽ phục vụ lâu dài ở đây. Nếu ông quyết định trở thành 𝗽𝗮𝘁𝗶𝗲𝗻𝘁 (bệnh nhân) của tôi, tôi sẽ xem lại 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱𝘀 (bệnh án) của ông trước khi chúng ta gặp và 𝗮𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 (giải quyết) các 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝗻 (mối quan tâm, lo ngại) của ông trong suốt 𝗮𝗽𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 (cuộc hẹn). Ngoài ra, với tư cách là 𝗿𝗲𝗰𝗶𝗽𝗶𝗲𝗻𝘁 (người nhận) giải “Bác sĩ đúng hẹn” của phòng khám, tôi 𝗮𝘀𝘀𝘂𝗿𝗲 (đảm bảo) rằng ông sẽ không phải đợi lâu khi hẹn điều trị với tôi.
 
Để 𝗳𝗮𝗰𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲 (tạo điều kiện) cho việc tìm hiểu lẫn nhau, tôi mời ông đến với buổi hoan nghênh bệnh nhận cũ của bác sĩ Marsden tại phòng khám của chúng tôi vào thứ năm, ngày 17 tháng 7 vào lúc 5 giờ chiều. Tôi chắc chắn đó sẽ là 1 buổi gặp gỡ thú vị, nên tôi hy vọng là ông có thể 𝘀𝘁𝗼𝗽 𝗯𝘆 (ghé qua). 𝗢𝘁𝗵𝗲𝗿𝘄𝗶𝘀𝗲 (nếu không, mặc khác), 𝗱𝗲𝘀𝗸 𝘀𝘁𝗮𝗳𝗳 (nhân viên lễ tân) của chúng tôi sẽ 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁 (liên lạc) ông sớm để 𝗱𝗶𝘀𝗰𝘂𝘀𝘀 (thảo luận) về việc đặt lịch hẹn.
 
Tôi chờ tin từ ông.
 
Trân trọng,
Dr. Hakt,ry Vos-b-tAirg,
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Gửi ông Allsop,
 
Có lẽ ông đã biết tin là sau 40 năm làm việc, bác sĩ Patrick Marsden sẽ sớm đóng cửa 𝗽𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝗰𝗲 để du lịch và dành thời gian cho gia đình. Tôi và những 𝗽𝗵𝘆𝘀𝗶𝗰𝗶𝗮𝗻 của phòng khám Eye 𝗽𝗿𝗼𝘂𝗱 thông báo rằng ông ấy đã chọn phòng khám chúng tôi để tiếp tục chăm sóc cho 𝗽𝗮𝘁𝗶𝗲𝗻𝘁𝘀 của ông ấy ở khu Parma. Được 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘁 của ông, tôi 𝗵𝗼𝗿𝗻𝗼𝗿 được phục vụ nhu cầu chăm sóc mắt của ông. Tôi xin phép giới thiệu đôi chút về bản thân.
 
Tôi được 𝗿𝗮𝗶𝘀𝗲𝗱 ở khu Lansing lân cận, nơi mà hầu hết người nhà tôi vẫn đang sinh sống, và 𝗴𝗿𝗮𝗱𝘂𝗮𝘁𝗲𝗱 từ một 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹 𝘀𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 của đại học Goodrich. Tôi đã 𝗯𝗼𝗮𝗿𝗱-𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗲𝗱 và là 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼𝗿 thường trực của tạp chí chuyên về mắt được xuất bản hằng quí tên Current Vision Research của học viện Michigan. Khi quyết định làm việc cho Viện mắt Barnotte, tôi 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘁 𝗺𝘆𝘀𝗲𝗹𝗳 là sẽ phục vụ lâu dài ở đây. Nếu ông quyết định trở thành 𝗽𝗮𝘁𝗶𝗲𝗻𝘁 của tôi, tôi sẽ xem lại 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱𝘀 của ông trước khi chúng ta gặp và 𝗮𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 các 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝗻 của ông trong suốt 𝗮𝗽𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁. Ngoài ra, với tư cách là 𝗿𝗲𝗰𝗶𝗽𝗶𝗲𝗻𝘁 giải “Bác sĩ đúng hẹn” của phòng khám, tôi 𝗮𝘀𝘀𝘂𝗿𝗲 rằng ông sẽ không phải đợi lâu khi hẹn điều trị với tôi.
 
Để 𝗳𝗮𝗰𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲 cho việc tìm hiểu lẫn nhau, tôi mời ông đến với buổi chào đón bệnh nhận cũ của bác sĩ Marsden tại phòng khám của chúng tôi vào thứ năm, ngày 17 tháng 7 vào lúc 5 giờ chiều. Tôi chắc chắn đó sẽ là 1 buổi gặp gỡ thú vị, nên tôi hy vọng là ông có thể 𝘀𝘁𝗼𝗽 𝗯𝘆. 𝗢𝘁𝗵𝗲𝗿𝘄𝗶𝘀𝗲, 𝗱𝗲𝘀𝗸 𝘀𝘁𝗮𝗳𝗳 của chúng tôi sẽ contact ông sớm để 𝗱𝗶𝘀𝗰𝘂𝘀𝘀 về việc đặt lịch hẹn.
 
Tôi chờ tin từ ông.
 
Trân trọng,
Dr. Hakt,ry Vos-b-tAirg,
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Dear Mr. Allsop,
 
You may have heard that, after 40 years of service, Dr. Patrick Marsden will soon close his practice in order to travel and spend time with his family. I and the other physicians of Barnotte Eye Clinic are proud to announce that he chose us to continue to care for his patients in the Parma area. With your consent, I would be honored to begin serving your eye care needs. Let me tell you a little about myself.
 
I was raised nearby in Lansing, where much of my family still lives, and graduated from medical school at Goodrich University. I am board-certified and a regular contributor to the Michigan Academy of Ophthalmology’s quarterly Current Vision Research. Upon joining Barnotte Eye Clinic, I committed myself to serving this community long-term. Should you decide to become my patient, I will review your medical records before we meet and take time to address your concerns during your appointments. Still, as a recipient of our clinic’s “On-Time Doctor Award”, I can assure you that you will not be kept waiting when you visit me.
 
To further facilitate us getting to know each other, I invite you to come to a reception for Dr. Marsden’s former patients at our office on Thursday, July 15 at 5 P.M. It is sure to be an enjoyable affair, so I hope you can stop by. Otherwise, our desk staff will contact you soon to discuss setting up an appointment.
 
I look forward to meeting you.
 
Regards,
Dr. Hakt,ry Vos-b-tAirg,

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
11

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận