Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 08

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 08

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗜𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗮𝗸𝗲 𝗼𝗳(do hậu quả của) một số 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴𝘀 (hiểu lầm) gần đây, trung tâm thể dục thể thao Adamston Fitness muốn khơi gợi lại cho các 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 (thành viên) nhớ về các 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶𝗲𝘀 (chính sách) sử dụng 𝗹𝗼𝗰𝗸𝗲𝗿 (tủ khóa) của chúng tôi:
 
Những 𝗹𝗼𝗰𝗸𝗲𝗿𝘀 (tủ khóa) mà 𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹𝗮𝗯𝗹𝗲 (có sẵn) được sử dụng dựa trên nguyên tắc 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁-𝗰𝗼𝗺𝗲, 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁-𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗱 (ai đến trước được phục vụ trước). Các 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 (thành viên) không nên 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗰𝘁 (mong đợi) có thể sử dụng cùng một 𝗹𝗼𝗰𝗸𝗲𝗿 (tủ khóa) 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿𝗹𝘆 (thường xuyên), hoặc để các 𝗶𝘁𝗲𝗺𝘀 (vật dụng) trong 𝗹𝗼𝗰𝗸𝗲𝗿 (tủ khóa) vượt quá 𝗱𝘂𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (khoảng thời gian) mà mỗi lần bạn đến sử dụng. 𝗣𝗿𝗼𝗽𝗲𝗿𝘁𝘆 (tài sản) bị 𝗹𝗲𝗳𝘁 (bỏ lại) trong 𝗹𝗼𝗰𝗸𝗲𝗿𝘀 (tủ khóa) theo cách này có thể bị 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝗲𝗱 (vứt bỏ) vào 𝗮𝗻𝘆 𝘁𝗶𝗺𝗲 (bất cứ lúc nào). Tất cả các 𝗹𝗼𝗰𝗸𝗲𝗿𝘀 (tủ khóa) được 𝗼𝘂𝘁𝗳𝗶𝘁𝘁𝗲𝗱 (trang bị) những ổ khóa móc có tính 𝗵𝗶𝗴𝗵-𝘀𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆 (bảo mật cao), và 𝗸𝗲𝘆𝘀 (chìa khóa) sẽ được 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲𝗱 (cung cấp) bởi 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝗱𝗮𝗻𝘁 (tiếp viên). Việc sử dụng ổ khóa không phải của trung tâm để 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗿𝗲 (bảo vệ) tủ khóa đều bị 𝗽𝗿𝗼𝗵𝗶𝗯𝗶𝘁𝗲𝗱 (cấm). Bất kỳ ổ khóa từ ngoài vào nào mà bị 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲𝗱 (phát hiện) sẽ bị 𝗰𝘂𝘁 (cắt) và 𝗿𝗲𝗺𝗼𝘃𝗲𝗱 (loại bỏ). Adamston Fitness cũng 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 (có quyền) kiểm tra 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁𝘀 (những thứ được chứa đựng bên trong) của 𝗹𝗼𝗰𝗸𝗲𝗿𝘀 (tủ khóa) để 𝗲𝗻𝘀𝘂𝗿𝗲 (đảm bảo) rằng chúng không bị 𝗺𝗶𝘀𝘂𝘀𝗲𝗱 (lạm dụng/sử dụng sai mục đích).
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗜𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗮𝗸𝗲 𝗼𝗳 một số 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴𝘀 gần đây, trung tâm thể dục thể thao Adamston Fitness muốn khơi gợi lại cho các 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 nhớ về các 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶𝗲𝘀 sử dụng 𝗹𝗼𝗰𝗸𝗲𝗿 của chúng tôi:
 
Những 𝗹𝗼𝗰𝗸𝗲𝗿𝘀 mà 𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹𝗮𝗯𝗹𝗲 được sử dụng dựa trên nguyên tắc 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁-𝗰𝗼𝗺𝗲, 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁-𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗱 Các 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 không nên 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗰𝘁 có thể sử dụng cùng một locker 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿𝗹𝘆, hoặc để các 𝗶𝘁𝗲𝗺𝘀 trong 𝗹𝗼𝗰𝗸𝗲𝗿 vượt quá 𝗱𝘂𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 mà mỗi lần bạn đến sử dụng. 𝗣𝗿𝗼𝗽𝗲𝗿𝘁𝘆 bị 𝗹𝗲𝗳𝘁 trong 𝗹𝗼𝗰𝗸𝗲𝗿𝘀 theo cách này có thể bị 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝗲𝗱 vào 𝗮𝗻𝘆 𝘁𝗶𝗺𝗲. Tất cả các 𝗹𝗼𝗰𝗸𝗲𝗿𝘀 được 𝗼𝘂𝘁𝗳𝗶𝘁𝘁𝗲𝗱 những ổ khóa móc có tính 𝗵𝗶𝗴𝗵-𝘀𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆, và 𝗸𝗲𝘆𝘀 sẽ được 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲𝗱 bởi 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝗱𝗮𝗻𝘁. Việc sử dụng ổ khóa không phải của trung tâm để 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗿𝗲 tủ khóa đều bị 𝗽𝗿𝗼𝗵𝗶𝗯𝗶𝘁𝗲𝗱. Bất kỳ ổ khóa từ ngoài vào nào mà bị 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲𝗱 sẽ bị 𝗰𝘂𝘁 và 𝗿𝗲𝗺𝗼𝘃𝗲𝗱. Trung tâm thể dục thể thao Adamston Fitness cũng 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 kiểm tra 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁𝘀 của 𝗹𝗼𝗰𝗸𝗲𝗿𝘀 để 𝗲𝗻𝘀𝘂𝗿𝗲 rằng chúng không bị 𝗺𝗶𝘀𝘂𝘀𝗲𝗱.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
In the wake of some recent misunderstandings, Adamston Fitness would like to refresh members’ memory of our locker usage policies:
 
Lockers are available on a first-come, first-served basis. Members should not expect to be able to use the same locker regularly, or to leave items in a locker past the duration of a single visit. Property that is left in lockers this way may be disposed of at any time. All lockers are outfitted with high-security padlocks, and keys will be provided by the attendant. The use of an outside lock to secure the locker is prohibited. Any outside locks that are discovered will be cut and removed. Adamston Fitness also reserves the right to inspect the contents of lockers to ensure that they are not being misused.
We thank you for your compliance.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận