Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 89

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 89

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱𝘄𝗶𝗱𝗲 (trên toàn thế giới), người ta 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲𝗱 (ước tính ) cứ ba phụ nữ thì có một người là 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗶𝗺 (nạn nhân) của 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝗰𝗲 (bạo lực). Ngoài ra, phụ nữ được trả lương ít hơn nam giới, và họ ít 𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗶𝗸𝗲𝗹𝘆 𝘁𝗼 (có khả năng) 𝗵𝗼𝗹𝗱 (nắm giữ) 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (vị trí) 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽 (lãnh đạo). Những bé 𝗳𝗲𝗺𝗮𝗹𝗲 (gái, nữ) 𝗲𝘃𝗲𝗻 (thậm chí) 𝗮𝗯𝗼𝗿𝘁𝗲𝗱 (bị phá thai) với tỉ lệ cao hơn những em bé 𝗺𝗮𝗹𝗲 (trai, nam). 𝗧𝗵𝗲 𝗽𝗵𝗲𝗻𝗼𝗺𝗲𝗻𝗼𝗻 (hiện tượng) này rất 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗼𝗻 (phổ biến) ở trong một số 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝗶𝗲𝘀 (đất nước) đến nỗi nó thậm chí nó còn có một tên: 𝗳𝗲𝗺𝗶𝗰𝗶𝗱𝗲 (dịch bệnh).
 
𝗬𝗲𝘁 (tuy nhiên), tại một 𝘃𝗶𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲 (ngôi làng) Ấn Độ 𝗿𝗲𝗺𝗼𝘁𝗲 (xa xôi), phụ nữ 𝗿𝘂𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗼𝗼𝘀𝘁 (cai trị đàn ông). Được biết đến là ngôi làng sạch nhất, người Khasi 𝗳𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 (tuân theo) 𝗮 𝗺𝗮𝘁𝗿𝗶𝗮𝗿𝗰𝗵𝗮𝗹 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 (theo chế độ mẫu hệ) hơn là một 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗮𝗿𝗰𝗵𝗮𝗹 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 (chế độ gia trưởng, cai trị bởi nam giới). 𝗗𝗮𝘂𝗴𝗵𝘁𝗲𝗿𝘀 (con gái) 𝗶𝗻𝗵𝗲𝗿𝗶𝘁 (thừa hưởng) 𝗹𝗮𝗻𝗱 (đất) của mẹ. Đàn ông 𝗿𝗮𝗿𝗲𝗹𝘆 (hiếm khi) 𝗼𝘄𝗻 (sở hữu) 𝗹𝗮𝗻𝗱 (đất đai). Phụ nữ 𝗵𝗼𝗹𝗱 (nắm giữ) tất cả các 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰 𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿 (quyền lực kinh tế). 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱𝗺𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀 (bà ngoại) là 𝗵𝗲𝗮𝗱𝘀 (chủ) của 𝗵𝗼𝘂𝘀𝗲𝗵𝗼𝗹𝗱 (gia đình) và con cái được lấy họ của mẹ. Con gái được 𝗽𝗿𝗶𝘇𝗲𝗱 (đánh giá cao) trong 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 (truyền thống) của Khasi đến nỗi một gia đình chỉ có 𝘀𝗼𝗻𝘀 (con trai) được 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗲𝗱 (được xem là) không may mắn.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱𝘄𝗶𝗱𝗲, người ta 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲𝗱 cứ ba phụ nữ thì có một người là 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗶𝗺 của 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝗰𝗲. Ngoài ra, phụ nữ được trả lương ít hơn nam giới, và họ ít 𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗶𝗸𝗲𝗹𝘆 𝘁𝗼 𝗵𝗼𝗹𝗱 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽. Những bé 𝗳𝗲𝗺𝗮𝗹𝗲 𝗲𝘃𝗲𝗻 𝗮𝗯𝗼𝗿𝘁𝗲𝗱 với tỉ lệ cao hơn những em bé 𝗺𝗮𝗹𝗲. 𝗧𝗵𝗲 𝗽𝗵𝗲𝗻𝗼𝗺𝗲𝗻𝗼𝗻 này rất 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗼𝗻 ở trong một số 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝗶𝗲𝘀 đến nỗi nó thậm chí nó còn có một tên: 𝗳𝗲𝗺𝗶𝗰𝗶𝗱𝗲.
 
𝗬𝗲𝘁, tại một 𝘃𝗶𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲 Ấn Độ 𝗿𝗲𝗺𝗼𝘁𝗲, phụ nữ 𝗿𝘂𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗼𝗼𝘀𝘁. Được biết đến là ngôi làng sạch nhất, người Khasi 𝗳𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗮 𝗺𝗮𝘁𝗿𝗶𝗮𝗿𝗰𝗵𝗮𝗹 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 hơn là một 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗮𝗿𝗰𝗵𝗮𝗹 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺. 𝗗𝗮𝘂𝗴𝗵𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗶𝗻𝗵𝗲𝗿𝗶𝘁 𝗹𝗮𝗻𝗱 của mẹ. Đàn ông 𝗿𝗮𝗿𝗲𝗹𝘆 𝗼𝘄𝗻 𝗹𝗮𝗻𝗱. Phụ nữ 𝗵𝗼𝗹𝗱 tất cả các 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰 𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿. 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱𝗺𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀 là 𝗵𝗲𝗮𝗱𝘀 của 𝗵𝗼𝘂𝘀𝗲𝗵𝗼𝗹𝗱 và con cái được lấy họ của mẹ. Con gái được 𝗽𝗿𝗶𝘇𝗲𝗱 trong 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 của Khasi đến nỗi một gia đình chỉ có 𝘀𝗼𝗻𝘀 được 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗲𝗱 không may mắn.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH
 
Worldwide, it’s estimated that one out of every three women has been a victim of violence. Also, women are paid less than men, and they are less likely to hold positions of leadership. Female babies are even aborted at a higher rate than male babies. This phenomenon is so common in some countries that it even has a name: femicide.
 
Yet, in one remote Indian village, women rule the roost. Known as having the cleanest village around, the Khasi people follow a matriarchal system rather than a patriarchal system. Daughters inherit their mothers’ land. Men rarely, if ever, own land. Women hold all of the economic power. Grandmothers are the heads of household and children take their mothers’ family names. Daughters are so prized in the Khasi tradition, that a family of only sons is considered unlucky.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận