Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 117

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 117

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗪𝗵𝗮𝗹𝗲𝘀 (cá voi) có ngủ không?
 
Cá voi là 𝗺𝗮𝗺𝗺𝗮𝗹𝘀 (động vật có vú), nên về nhiều phương diện, chúng cũng giống như 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗯𝗲𝗶𝗻𝗴𝘀 (con người). Sự 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 (khác biệt) quan trọng nhất chính là con người và cá voi sống trong những 𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 (môi trường) khác nhau and và cá voi có một 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗶𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘆 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 (hệ hô hấp) đặc biệt mà 𝗲𝗻𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀 (cho phép) chúng ở dưới nước trong 𝘀𝗲𝘃𝗲𝗿𝗮𝗹 (vài) phút mà không cần 𝗯𝗿𝗲𝗮𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 (thở) oxy. Vì lý do này, chúng được nhắc đến như là những 𝘃𝗼𝗹𝘂𝗻𝘁𝗮𝗿𝘆 𝗯𝗿𝗲𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀 (những loài thở chủ động). Nghĩa là, do 𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 (môi trường) dưới nước của cá voi, chúng phải là những 𝗯𝗿𝗲𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀 (loài thở) 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗰𝗶𝗼𝘂𝘀 (có ý thức). Chúng nghĩ về mỗi hơi thở của mình và ngoi lên 𝘀𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 (bề mặt) nước để 𝗯𝗿𝗲𝗮𝘁𝗵𝗲 (thở) thông qua những 𝗯𝗹𝗼𝘄𝗵𝗼𝗹𝗲𝘀 (lỗ phun nước) trên 𝘁𝗼𝗽 (đỉnh) của 𝗵𝗲𝗮𝗱𝘀 (đầu) của chúng.
 
Điều 𝗼𝘂𝘁𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 (nổi bật) về cá voi là cách chúng có thể ngủ. Trong khi các loài 𝗺𝗮𝗺𝗺𝗮𝗹𝘀 (động vật có vú) khác đều ngủ, cá voi không thể 𝗮𝗳𝗳𝗼𝗿𝗱 (có đủ khả năng) để trở nên 𝘂𝗻𝗰𝗼𝗻𝘀𝗰𝗶𝗼𝘂𝘀 (mất ý thức) trong một thời gian dài vì chúng có thể 𝗱𝗿𝗼𝘄𝗻 (chìm). Cách duy nhất chúng có thể ngủ là 𝗿𝗲𝗺𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗰𝗶𝗼𝘂𝘀 (duy trì một phần ý thức). Người ta tin rằng chỉ một 𝗵𝗲𝗺𝗶𝘀𝗽𝗵𝗲𝗿𝗲 (bán cầu) của 𝗯𝗿𝗮𝗶𝗻 (não) cá voi ngủ một lúc, nên chúng có thể 𝗿𝗲𝘀𝘁 (nghỉ ngơi) nhưng không bao giờ 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗲𝗹𝘆 𝗮𝘀𝗹𝗲𝗲𝗽 (ngủ hoàn toàn). Rất có thể chúng sẽ làm vậy gần 𝘀𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 (bề mặt) nước để có thể dễ dàng ngoi lên lấy không khí.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗪𝗵𝗮𝗹𝗲𝘀 có ngủ không?
 
Cá voi là 𝗺𝗮𝗺𝗺𝗮𝗹𝘀, nên về nhiều phương diện, chúng cũng giống như 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗯𝗲𝗶𝗻𝗴𝘀. Sự 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 quan trọng nhất chính là con người và cá voi sống trong những 𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 khác nhau and và cá voi có một 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗶𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘆 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 đặc biệt mà 𝗲𝗻𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀 chúng ở dưới nước trong 𝘀𝗲𝘃𝗲𝗿𝗮𝗹 phút mà không cần 𝗯𝗿𝗲𝗮𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 oxy. Vì lý do này, chúng được nhắc đến như là những 𝘃𝗼𝗹𝘂𝗻𝘁𝗮𝗿𝘆 𝗯𝗿𝗲𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀. Nghĩa là, do 𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 dưới nước của cá voi, chúng phải là những 𝗯𝗿𝗲𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗰𝗶𝗼𝘂𝘀. Chúng nghĩ về mỗi hơi thở của mình và ngoi lên 𝘀𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 nước để 𝗯𝗿𝗲𝗮𝘁𝗵𝗲 thông qua những 𝗯𝗹𝗼𝘄𝗵𝗼𝗹𝗲𝘀 trên 𝘁𝗼𝗽 của 𝗵𝗲𝗮𝗱𝘀 của chúng.
 
Điều 𝗼𝘂𝘁𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 về cá voi là cách chúng có thể ngủ. Trong khi các loài 𝗺𝗮𝗺𝗺𝗮𝗹𝘀 khác đều ngủ, cá voi không thể 𝗮𝗳𝗳𝗼𝗿𝗱 để trở nên 𝘂𝗻𝗰𝗼𝗻𝘀𝗰𝗶𝗼𝘂𝘀 trong một thời gian dài vì chúng có thể 𝗱𝗿𝗼𝘄𝗻. Cách duy nhất chúng có thể ngủ là 𝗿𝗲𝗺𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗰𝗶𝗼𝘂𝘀. Người ta tin rằng chỉ một 𝗵𝗲𝗺𝗶𝘀𝗽𝗵𝗲𝗿𝗲 của 𝗯𝗿𝗮𝗶𝗻 cá voi ngủ một lúc, nên chúng có thể 𝗿𝗲𝘀𝘁 nhưng không bao giờ 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗲𝗹𝘆 𝗮𝘀𝗹𝗲𝗲𝗽. Rất có thể chúng sẽ làm vậy gần 𝘀𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 nước để có thể dễ dàng ngoi lên lấy không khí.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Do Whales Sleep?
 
Whales are mammals, so in many ways, they are just like human beings. The most important difference is that humans and whales live in different environments and whales have a special respiratory system that enables them to stay underwater for several minutes without breathing oxygen. For this reason, they are said to be voluntary breathers. That is, because of whales’ underwater environment, they must be conscious breathers. They think about every breath they take and come up to the surface of the water to breathe through blowholes on top of their heads.
 
What is outstanding about whales is the way they can sleep. While all mammals sleep, whales cannot afford to become unconscious for long because they may drown. The only way they can sleep is by remaining partially conscious. It is believed that only one hemisphere of the whale’s brain sleeps at a time, so they rest but are never completely asleep. They can do so most probably near the surface so that they can come up for air easily.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận