Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 99

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 99

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
KHÔNG BAO GIỜ 𝗚𝗜𝗩𝗘 𝗨𝗣 (BỎ CUỘC)
 
Một ngày nọ, một 𝗱𝗼𝗻𝗸𝗲𝘆 (con lừa) của một 𝗳𝗮𝗿𝗺𝗲𝗿 (người nông dân) đã ngã xuống một 𝘄𝗲𝗹𝗹 (cái giếng). nó 𝗰𝗿𝗶𝗲𝗱 (khóc) một cách buồn bã 𝗳𝗼𝗿 𝗵𝗼𝘂𝗿𝘀 (trong nhiều giờ) trong khi đó người nông dân tìm cách phải làm gì. Cuối cùng, anh ta nghĩ con lừa đã già, và dù sao thì 𝘄𝗲𝗹𝗹 (cái giếng) cần được 𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲𝗱 𝘂𝗽 (lấp), không đáng để 𝗴𝗲𝘁 𝗯𝗮𝗰𝗸 (kéo lên) con lừa lên.
 
Anh ấy đã mời tất cả 𝗻𝗲𝗶𝗴𝗵𝗯𝗼𝗿𝘀 (hàng xóm) 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗼𝘃𝗲𝗿 (đến) và giúp anh ấy. Họ 𝗴𝗿𝗮𝗯𝗯𝗲𝗱 (cầm) một 𝘀𝗵𝗼𝘃𝗲𝗹 (cái xẻng) và bắt đầu 𝘀𝗵𝗼𝘃𝗲𝗹 (xúc) 𝗱𝗶𝗿𝘁 (đất) vào 𝘄𝗲𝗹𝗹 (giếng). Lúc đầu, 𝗱𝗼𝗻𝗸𝗲𝘆 (nhận ra) chuyện 𝗵𝗮𝗽𝗽𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 (đang xảy ra) và khóc 𝗵𝗼𝗿𝗿𝗶𝗯𝗹𝘆 (thảm thiết). Sau đó, với 𝗮𝗺𝗮𝘇𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 (sự ngạc nhiên) của mọi người, nó 𝗾𝘂𝗶𝗲𝘁𝗲𝗱 𝗱𝗼𝘄𝗻 (bình tĩnh lại).
 
Sau một 𝘀𝗵𝗼𝘃𝗲𝗹 𝗹𝗼𝗮𝗱𝘀 (vài xẻng đất), người nông dân 𝗹𝗼𝗼𝗸𝗲𝗱 𝗱𝗼𝘄𝗻 (nhìn xuống) cái 𝘄𝗲𝗹𝗹 (giếng). Anh ấy 𝘀𝘂𝗿𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲𝗱 (ngạc nhiên) vào những gì anh ấy nhìn thấy. Mỗi xẻng đất 𝗵𝗶𝘁 (đập) vào lưng nó, con lừa làm một điều tuyệt vời. Nó 𝘀𝗵𝗮𝗸𝗲 𝗶𝘁 𝗼𝗳𝗳 (lắc đất xuống) và 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗮 𝘀𝘁𝗲𝗽 𝘂𝗽 (bước lên 1 bước).
 
Khi những 𝗻𝗲𝗶𝗴𝗵𝗯𝗼𝗿𝘀 (hàng xóm) tiếp tục 𝘀𝗵𝗼𝘃𝗲𝗹 (xúc đất) lên người con lừa, nó lắc xuống và bước lên. Chẳng bao lâu, moi người ngạc nhiên vì con lừa đã 𝘀𝘁𝗲𝗽𝗽𝗲𝗱 𝘂𝗽 (bước lên) qua khỏi 𝗲𝗱𝗴𝗲 (rìa, mép) của 𝘄𝗲𝗹𝗹 (cái giếng) và đã 𝘁𝗿𝗼𝘁𝘁𝗲𝗱 𝗼𝗳𝗳 (chạy đi) một cách vui vẻ.
 
Bài học: Cuộc sống sẽ 𝘀𝗵𝗼𝘃𝗲𝗹 𝗱𝗶𝗿𝘁 (đổ đất) lên người bạn, tất cả các loại chất bẩn. 𝗧𝗿𝗶𝗰𝗸 (Mẹo) để 𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗼𝘂𝘁 𝗼𝗳 (thoát khỏi) cái 𝘄𝗲𝗹𝗹 (giếng) là 𝘀𝗵𝗮𝗸𝗲 𝗶𝘁 𝗼𝗳𝗳 (lắc nó rơi xuống) và 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗮 𝘀𝘁𝗲𝗽 𝘂𝗽 (bước lên). Mỗi 𝘁𝗿𝗼𝘂𝗯𝗹𝗲 (rắc rối) là một 𝘀𝘁𝗲𝗽𝗽𝗶𝗻𝗴 𝘀𝘁𝗼𝗻𝗲 (bàn đạp). Chúng ta có thể 𝗴𝗲𝘁 𝗼𝘂𝘁 𝗼𝗳 (thoát khỏi) 𝗱𝗲𝗲𝗽𝗲𝘀𝘁 𝘄𝗲𝗹𝗹𝘀 (những cái giếng sâu nhất) bằng cách không 𝘀𝘁𝗼𝗽𝗽𝗶𝗻𝗴 (dừng lại), đừng bao giờ 𝗴𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴 𝘂𝗽 (bỏ cuộc). Hãy phủi chúng xuống và bước tiếp.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
KHÔNG BAO GIỜ 𝗚𝗜𝗩𝗘 𝗨𝗣
 
Một ngày nọ, một 𝗱𝗼𝗻𝗸𝗲𝘆 của một 𝗳𝗮𝗿𝗺𝗲𝗿 đã ngã xuống một 𝘄𝗲𝗹𝗹. nó 𝗰𝗿𝗶𝗲𝗱 một cách buồn bã 𝗳𝗼𝗿 𝗵𝗼𝘂𝗿𝘀 trong khi đó người nông dân tìm cách phải làm gì. Cuối cùng, anh ta nghĩ con lừa đã già, và dù sao thì 𝘄𝗲𝗹𝗹 cần được 𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲𝗱 𝘂𝗽, không đáng để 𝗴𝗲𝘁 𝗯𝗮𝗰𝗸 con lừa lên.
 
Anh ấy đã mời tất cả 𝗻𝗲𝗶𝗴𝗵𝗯𝗼𝗿𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗼𝘃𝗲𝗿 và giúp anh ấy. Họ 𝗴𝗿𝗮𝗯𝗯𝗲𝗱 một 𝘀𝗵𝗼𝘃𝗲𝗹 và bắt đầu 𝘀𝗵𝗼𝘃𝗲𝗹 𝗱𝗶𝗿𝘁 vào 𝘄𝗲𝗹𝗹. Lúc đầu, 𝗱𝗼𝗻𝗸𝗲𝘆 chuyện 𝗵𝗮𝗽𝗽𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 và khóc 𝗵𝗼𝗿𝗿𝗶𝗯𝗹𝘆. Sau đó, với 𝗮𝗺𝗮𝘇𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 của mọi người, nó 𝗾𝘂𝗶𝗲𝘁𝗲𝗱 𝗱𝗼𝘄𝗻.
 
Sau một 𝘀𝗵𝗼𝘃𝗲𝗹 𝗹𝗼𝗮𝗱𝘀, người nông dân 𝗹𝗼𝗼𝗸𝗲𝗱 𝗱𝗼𝘄𝗻 cái 𝘄𝗲𝗹𝗹. Anh ấy 𝘀𝘂𝗿𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲𝗱 vào những gì anh ấy nhìn thấy. Mỗi xẻng đất 𝗵𝗶𝘁 vào lưng nó, con lừa làm một điều tuyệt vời. Nó 𝘀𝗵𝗮𝗸𝗲 𝗶𝘁 𝗼𝗳𝗳 và 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗮 𝘀𝘁𝗲𝗽 𝘂𝗽.
 
Khi những 𝗻𝗲𝗶𝗴𝗵𝗯𝗼𝗿𝘀 tiếp tục 𝘀𝗵𝗼𝘃𝗲𝗹 lên người con lừa, nó lắc xuống và bước lên. Chẳng bao lâu, moi người ngạc nhiên vì con lừa đã 𝘀𝘁𝗲𝗽𝗽𝗲𝗱 𝘂𝗽 qua khỏi 𝗲𝗱𝗴𝗲 của 𝘄𝗲𝗹𝗹 và đã 𝘁𝗿𝗼𝘁𝘁𝗲𝗱 𝗼𝗳𝗳 một cách vui vẻ.
 
Bài học: Cuộc sống sẽ 𝘀𝗵𝗼𝘃𝗲𝗹 𝗱𝗶𝗿𝘁 lên người bạn, tất cả các loại chất bẩn. 𝗧𝗿𝗶𝗰𝗸 để 𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗼𝘂𝘁 𝗼𝗳cái 𝘄𝗲𝗹𝗹 là 𝘀𝗵𝗮𝗸𝗲 𝗶𝘁 𝗼𝗳𝗳 và 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗮 𝘀𝘁𝗲𝗽 𝘂𝗽. Mỗi 𝘁𝗿𝗼𝘂𝗯𝗹𝗲 là một 𝘀𝘁𝗲𝗽𝗽𝗶𝗻𝗴 𝘀𝘁𝗼𝗻𝗲. Chúng ta có thể 𝗴𝗲𝘁 𝗼𝘂𝘁 𝗼𝗳 𝗱𝗲𝗲𝗽𝗲𝘀𝘁 𝘄𝗲𝗹𝗹𝘀 bằng cách không 𝘀𝘁𝗼𝗽𝗽𝗶𝗻𝗴, đừng bao giờ 𝗴𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴 𝘂𝗽. Hãy phủi chúng xuống và bước tiếp.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH
 
NEVER GIVE UP
 
One day a farmer’s donkey fell down into a well. The animal cried sadly for hours as the farmer tried to figure out what to do. Finally, he decided the animal was old, and the well needed to be covered up anyway-it just wasn’t worth it to get back the donkey.
 
He invited all of his neighbors to come over and help him. They all grabbed a shovel and began to shovel dirt into the well. At first, the donkey realized what was happening and cried horribly. Then, to everyone’s amazement, he quieted down.
 
A few shovel loads later, the farmer finally looked down the well. He was surprised at what he saw. With each shovel of dirt that hit his back, the donkey was doing something amazing. He would shake it off and take a step up.
 
As the farmer’s neighbors continued to shovel dirt on top of the animal, he would shake it off and take a step up. Pretty soon, everyone was surprised as the donkey stepped up over the edge of the well and happily trotted off!

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận