Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 81

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 81

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Các 𝗿𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀 (báo cáo) chỉ ra rằng 𝘀𝘂𝗯𝘄𝗮𝘆 𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻 𝗱𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀 (tài xế tàu điện ngầm) ở Luân Đôn 𝗴𝗲𝘁 𝗽𝗮𝗶𝗱 (được trả lương) cao hơn 𝗽𝗶𝗹𝗼𝘁𝘀 (phi công), 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿𝘀 (cảnh sát) và 𝗻𝘂𝗿𝘀𝗲𝘀 (y tá). Một tờ 𝗻𝗲𝘄𝘀𝗽𝗮𝗽𝗲𝗿 (báo) của Anh 𝗿𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁 (báo cáo) rằng các tài xế được trả lương cao nhất trên Tàu điện ngầm Luân Đôn đã 𝗲𝗮𝗿𝗻𝗲𝗱 (kiếm được) 130.000 đô la vào năm ngoái, 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗶𝗻𝗴 (bao gồm) 𝗽𝗮𝘆𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 (tiền được trả) cho 𝗼𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶𝗺𝗲 (làm thêm giờ), 𝗯𝗼𝗻𝘂𝘀𝗲𝘀 (tiền thưởng) và 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻 (tiền lương hưu). Con số này cao hơn 69% so với năm 2012. Mức 𝗯𝗮𝘀𝗶𝗰 𝘀𝗮𝗹𝗮𝗿𝘆 (lương cơ bản) của một người lái tàu là 70.000 đô la một năm – 𝗱𝗼𝘂𝗯𝗹𝗲 (gấp đôi) mức 𝗮𝘃𝗲𝗿𝗮𝗴𝗲 𝘄𝗮𝗴𝗲 (lương trung bình) của một y tá và nhiều hơn những gì nhiều phi công hàng không nhận được. Các sĩ quan cảnh sát ở London nhận mức lương khởi điểm là 28.000 đô la. Tài xế tàu điện ngầm Luân Đôn cũng được 𝗵𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝘆 (nghỉ) hơn tám tuần một năm.
 
Nhiều người cho rằng mức lương cao là 𝘂𝗻𝗳𝗮𝗶𝗿 (không công bằng). Liên minh của người nộp thuế cho biết: “Những mức lương này 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹𝗹𝘆 (hoàn toàn) sai … vai trò của một người lái tàu điện ngầm đang 𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗲𝗮𝘀𝗶𝗲𝗿 (trở nên dễ dàng hơn).” Nhiều người lái tàu 𝗻𝗼 𝗹𝗼𝗻𝗴𝗲𝗿 (không còn) phải lái tàu vì 𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻 𝗹𝗶𝗻𝗲𝘀 (các tuyến tàu) 𝗳𝘂𝗹𝗹𝘆 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗲𝗱 (hoàn toàn được tự động hóa). Trên các tuyến tàu tự động, tài xế chỉ phải mở và đóng cửa tàu. Các tài xế đang 𝗴𝗼𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗻 𝘀𝘁𝗿𝗶𝗸𝗲 (đình công) để được trả nhiều tiền hơn. Một 𝘀𝗽𝗼𝗸𝗲𝘀𝗺𝗮𝗻 (phát ngôn viên) cho biết mức lương của họ được trả cho ” 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺 (tính chuyên nghiệp) và 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁𝗶𝘀𝗲 (chuyên môn)” trong việc ” 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘃𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 (cung cấp) 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 (chuyên nghiệp) 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 (dịch vụ công cộng) cho 𝗵𝘂𝗻𝗱𝗿𝗲𝗱𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗼𝘂𝘀𝗮𝗻𝗱𝘀 𝗼𝗳 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻𝗴𝗲𝗿𝘀 (hàng trăm ngàn hành khách) 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 (đi) trên 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿𝗴𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱 (Tàu điện ngầm) mỗi ngày”.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Các 𝗿𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀 chỉ ra rằng 𝘀𝘂𝗯𝘄𝗮𝘆 𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻 𝗱𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀 ở Luân Đôn 𝗴𝗲𝘁 𝗽𝗮𝗶𝗱 cao hơn 𝗽𝗶𝗹𝗼𝘁𝘀, 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿𝘀 và 𝗻𝘂𝗿𝘀𝗲𝘀. Một tờ 𝗻𝗲𝘄𝘀𝗽𝗮𝗽𝗲𝗿 của Anh 𝗿𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁 rằng các tài xế được trả lương cao nhất trên Tàu điện ngầm Luân Đôn đã 𝗲𝗮𝗿𝗻𝗲𝗱 130.000 đô la vào năm ngoái, 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗮𝘆𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 cho 𝗼𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶𝗺𝗲, 𝗯𝗼𝗻𝘂𝘀𝗲𝘀 và 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻. Con số này cao hơn 69% so với năm 2012. Mức 𝗯𝗮𝘀𝗶𝗰 𝘀𝗮𝗹𝗮𝗿𝘆 của một người lái tàu là 70.000 đô la một năm – 𝗱𝗼𝘂𝗯𝗹𝗲 mức 𝗮𝘃𝗲𝗿𝗮𝗴𝗲 𝘄𝗮𝗴𝗲 của một y tá và nhiều hơn những gì nhiều phi công hàng không nhận được. Các sĩ quan cảnh sát ở London nhận mức lương khởi điểm là 28.000 đô la. Tài xế tàu điện ngầm Luân Đôn cũng được 𝗵𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝘆 hơn tám tuần một năm.
 
Nhiều người cho rằng mức lương cao là 𝘂𝗻𝗳𝗮𝗶𝗿. Liên minh của người nộp thuế cho biết: “Những mức lương này 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹𝗹𝘆 sai … vai trò của một người lái tàu điện ngầm đang 𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗲𝗮𝘀𝗶𝗲𝗿.” Nhiều người lái tàu 𝗻𝗼 𝗹𝗼𝗻𝗴𝗲𝗿 phải lái tàu vì 𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻 𝗹𝗶𝗻𝗲𝘀 𝗳𝘂𝗹𝗹𝘆 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗲𝗱. Trên các tuyến tàu tự động, tài xế chỉ phải mở và đóng cửa tàu. Các tài xế đang 𝗴𝗼𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗻 𝘀𝘁𝗿𝗶𝗸𝗲 để được trả nhiều tiền hơn. Một 𝘀𝗽𝗼𝗸𝗲𝘀𝗺𝗮𝗻 cho biết mức lương của họ được trả cho ” 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺 và 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁𝗶𝘀𝗲 ” trong việc ” 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘃𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 cho 𝗵𝘂𝗻𝗱𝗿𝗲𝗱𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗼𝘂𝘀𝗮𝗻𝗱𝘀 𝗼𝗳 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻𝗴𝗲𝗿𝘀 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 trên 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿𝗴𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱 mỗi ngày”.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH
 
There are reports that London subway train drivers get paid more than pilots, police officers and nurses. A UK newspaper reports that the highest-paid drivers on the London Underground earned $130,000 last year, including overtime, bonuses and pension payments. This is 69 per cent higher than 2012. The basic salary of a train driver is $70,000 a year – double the average wage of a nurse and more than what many airline pilots get. Police officers in London get a starting salary of $28,000. London Underground train drivers also get over eight weeks holiday a year.
 
Many people think the high salaries are unfair. The Tax-Payers’ Alliance said: “These salaries are totally wrong…the role of a subway train driver is getting easier.” Many train drivers no longer have to drive the trains because train lines are fully automated. On automated train lines, drivers only have to open and close train doors. The drivers are going on strike for more pay. A spokesman said their pay was for “professionalism and expertise” in “delivering a professional public service for hundreds of thousands of passengers travelling on the Underground every day”.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận