Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 74

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 74

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗪𝗶𝗹𝗱𝗹𝗶𝗳𝗲 (Động vật hoang dã) đang 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗽𝗽𝗲𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴 (biến mất) với 𝗳𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗿𝗮𝘁𝗲 (tốc độ nhanh hơn) bất cứ lúc nào trước đây. “Báo cáo hành tinh sống” mới từ Quỹ Động vật hoang dã thế giới cho biết 𝘄𝗶𝗹𝗱𝗹𝗶𝗳𝗲 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (số lượng động vật hoang dã trên thế giới) đã 𝗱𝗿𝗼𝗽𝗽𝗲𝗱 (giảm) 60% từ năm 1970 đến 2014. Nó 𝘄𝗮𝗿𝗻𝗲𝗱 (cảnh báo) rằng: ” 𝗘𝗮𝗿𝘁𝗵 (Trái đất) đang 𝗹𝗼𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗯𝗶𝗼𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 (mất đa dạng sinh học) với tốc độ chỉ nhìn thấy trong sự 𝗺𝗮𝘀𝘀 𝗲𝘅𝘁𝗶𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (tuyệt chủng hàng loạt)”. Hầu hết sự 𝗱𝗲𝗰𝗹𝗶𝗻𝗲 (suy giảm) là do ” 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗼𝗱𝗶𝗻𝗴 (bùng nổ) 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 (tiêu dùng) của con người”. Có nhiều người trên 𝗽𝗹𝗮𝗻𝗲𝘁 (hành tinh này). Chúng ta đang ăn nhiều hơn, 𝗼𝘃𝗲𝗿𝗳𝗶𝘀𝗵𝗶𝗻𝗴 (đánh bắt quá mức), 𝗰𝘂𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗼𝘄𝗻 (chặt cây), 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗶𝗻𝗴 (tiêu thụ) nhiều hơn và sử dụng nhiều 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 (năng lượng) và 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗿𝗲𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝘀 (tài nguyên thiên nhiên hơn). Điều này đã 𝗹𝗲𝗱 𝘁𝗼 (dẫn đến) việc 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗹𝗼𝘀𝘀 (mất mát to lớn) về 𝗵𝗮𝗯𝗶𝘁𝗮𝘁 (môi trường sống) cho 𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹𝘀 (động vật).
 
𝗿𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁 (Báo cáo) nói rằng chỉ có 𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝗲𝗿 (một phần tư) 𝗹𝗮𝗻𝗱 (đất đai) của thế giới chưa bị 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻𝘀 (con người) 𝘂𝗻𝘁𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲𝗱 (chạm tới). 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝘆 (Hoạt động) của con người đã 𝗴𝗿𝗲𝗮𝘁𝗹𝘆 𝗮𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗲𝗱 𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹𝘀 (ảnh hưởng rất lớn đến động vật) trên 3/4 𝗘𝗮𝗿𝘁𝗵 (trái đất). Các nhà nghiên cứu đã 𝘁𝗿𝗮𝗰𝗸𝗲𝗱 (theo dõi) 4.000 loài 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗲𝘀 (động vật) 𝗺𝗮𝗺𝗺𝗮𝗹𝘀 (có vú), chim, 𝗿𝗲𝗽𝘁𝗶𝗹𝗲𝘀 (bò sát), cá và 𝗮𝗺𝗽𝗵𝗶𝗯𝗶𝗮𝗻𝘀 (động vật lưỡng cư). 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (Tình hình) tồi tệ nhất ở Nam và Trung Mỹ, nơi đã chứng kiến loss (​​sự mất) 89% 𝘄𝗶𝗹𝗱𝗹𝗶𝗳𝗲 (động vật hoang dã) trong bốn 𝗱𝗲𝗰𝗮𝗱𝗲𝘀 (thập kỷ). WWF đã viết: “Sự 𝗮𝘀𝘁𝗼𝗻𝗶𝘀𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗲𝗰𝗹𝗶𝗻𝗲 (suy giảm đáng kinh ngạc) về dân số động vật hoang dã … là một 𝗱𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗿𝗲𝗺𝗶𝗻𝗱𝗲𝗿 (lời nhắc nhở đáng buồn) về 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝘂𝗿𝗲 (áp lực) chúng ta đặt lên 𝗽𝗹𝗮𝗻𝗲𝘁 (hành tinh).” Nó 𝘄𝗮𝗿𝗻𝗲𝗱 (cảnh báo): “Chúng ta có thể là 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (thế hệ) có 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 (cơ hội) và 𝗳𝗮𝗶𝗹𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗮𝗰𝘁 (không hành động); điều đó đã khiến Trái đất 𝘀𝗹𝗶𝗽 𝗮𝘄𝗮𝘆 (trôi đi).”
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗪𝗶𝗹𝗱𝗹𝗶𝗳𝗲 đang 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗽𝗽𝗲𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴 với 𝗳𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗿𝗮𝘁𝗲 bất cứ lúc nào trước đây. “Báo cáo hành tinh sống” mới từ Quỹ Động vật hoang dã thế giới cho biết 𝘄𝗶𝗹𝗱𝗹𝗶𝗳𝗲 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 đã 𝗱𝗿𝗼𝗽𝗽𝗲𝗱 60% từ năm 1970 đến 2014. Nó 𝘄𝗮𝗿𝗻𝗲𝗱 rằng: ” 𝗘𝗮𝗿𝘁𝗵 đang 𝗹𝗼𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗯𝗶𝗼𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 với tốc độ chỉ nhìn thấy trong sự 𝗺𝗮𝘀𝘀 𝗲𝘅𝘁𝗶𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀”. Hầu hết sự 𝗱𝗲𝗰𝗹𝗶𝗻𝗲 là do ” 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗼𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 của con người”. Có nhiều người trên 𝗽𝗹𝗮𝗻𝗲𝘁. Chúng ta đang ăn nhiều hơn, 𝗼𝘃𝗲𝗿𝗳𝗶𝘀𝗵𝗶𝗻𝗴, 𝗰𝘂𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗼𝘄𝗻, 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗶𝗻𝗴 nhiều hơn và sử dụng nhiều 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 và 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗿𝗲𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝘀. Điều này đã 𝗹𝗲𝗱 𝘁𝗼 việc 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗹𝗼𝘀𝘀 về 𝗵𝗮𝗯𝗶𝘁𝗮𝘁 cho 𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹𝘀.
 
𝗿𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁 nói rằng chỉ có 𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝗲𝗿 𝗹𝗮𝗻𝗱 của thế giới chưa bị 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻𝘀 𝘂𝗻𝘁𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲𝗱. 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝘆 của con người đã 𝗴𝗿𝗲𝗮𝘁𝗹𝘆 𝗮𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗲𝗱 𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹𝘀 trên 3/4 𝗘𝗮𝗿𝘁𝗵. Các nhà nghiên cứu đã 𝘁𝗿𝗮𝗰𝗸𝗲𝗱 4.000 loài 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗲𝘀 𝗺𝗮𝗺𝗺𝗮𝗹𝘀 , chim, 𝗿𝗲𝗽𝘁𝗶𝗹𝗲𝘀, cá và 𝗮𝗺𝗽𝗵𝗶𝗯𝗶𝗮𝗻𝘀. 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 tồi tệ nhất ở Nam và Trung Mỹ, nơi đã chứng kiến loss 89% 𝘄𝗶𝗹𝗱𝗹𝗶𝗳𝗲 trong bốn 𝗱𝗲𝗰𝗮𝗱𝗲𝘀. WWF đã viết: “Sự 𝗮𝘀𝘁𝗼𝗻𝗶𝘀𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗲𝗰𝗹𝗶𝗻𝗲 về dân số động vật hoang dã … là một 𝗱𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗿𝗲𝗺𝗶𝗻𝗱𝗲𝗿 về 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝘂𝗿𝗲 chúng ta đặt lên 𝗽𝗹𝗮𝗻𝗲𝘁.” Nó 𝘄𝗮𝗿𝗻𝗲𝗱: “Chúng ta có thể là 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 có 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 và 𝗳𝗮𝗶𝗹𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗮𝗰𝘁; điều đó đã khiến Trái đất 𝘀𝗹𝗶𝗽 𝗮𝘄𝗮𝘆.”
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH
 
Wildlife is disappearing at a faster rate than at any time before. The new “Living Planet Report” from the World Wildlife Fund says the world’s wildlife population dropped by 60 per cent between 1970 and 2014. It warned that: “Earth is losing biodiversity at a rate seen only during mass extinctions.” Most of the decline is because of “exploding human consumption”. There are more humans on this planet. We are eating more, overfishing, cutting down trees, consuming more, and using more energy and natural resources. This has led to a massive loss of habitat for animals.
 
The report says that only a quarter of the world’s land is untouched by humans. Human activity has greatly affected animals on three-quarters of Earth. Researchers tracked 4,000 species of mammals, birds, reptiles, fish and amphibians. The situation is worst in South and Central America, which has seen an 89 percent loss of wildlife in four decades. The WWF wrote: “The astonishing decline in wildlife population…is a depressing reminder of the pressure we put on the planet.” It warned: “We can be the generation that had its chance and failed to act; that let Earth slip away.”

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận