Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 73

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 73

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Chỉ sau khi Friso, chú mèo già hơn qua đời thì 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗵𝗲𝗶𝗿𝘀 (người thừa kế) của Leon Sheppard Sr. có thể inherit (thừa hưởng) 𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 (di sản)
 
Leon Sheppard Sr. có 5 đứa con, 12 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗰𝗵𝗶𝗹𝗱𝗿𝗲𝗻 (đứa cháu) và 6 𝗴𝗿𝗲𝗮𝘁-𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗰𝗵𝗶𝗹𝗱𝗿𝗲𝗻 (đứa chắt) nhưng cụ Tenn 79 tuổi ở Memphis, đã quyết định 𝗹𝗲𝗮𝘃𝗲 (để lại) 𝗳𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗲 (gia tài) $250,000 và căn nhà 4,270 ft2 vuông cho 2 chú mèo của ông.
 
𝗦𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿 (cụ ông) mất vào tháng 12 năm 2012, 𝗱𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗲 (mong muốn) cho Friso và Jack bé bỏng được nuôi trong 𝗹𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲 (lối sống) mà chúng 𝘄𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗰𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗱 (đã quen thuộc). Vì thế, ông 𝗲𝘀𝗰𝗵𝗲𝘄𝗲𝗱 (tránh) cho gia đình bất kì hỗ trợ 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 (tài chính) nào – và 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝗲𝗱 (yêu cầu) rằng 𝗰𝗮𝘀𝗵 (tiền mặt) được dùng để 𝗽𝗮𝗺𝗽𝗲𝗿 (nuông chiều, chăm sóc) 𝗽𝗿𝗶𝘇𝗲 𝗽𝗲𝘁𝘀 (thú cưng quý giá) của mình – đối tượng/ người sẽ 𝗰𝗮𝗿𝗿𝘆 𝗼𝗻 (tiếp tục) sống trong ngôi nhà 𝘂𝗽𝗺𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁 𝗴𝗮𝘁𝗲𝗱-𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 (biệt thự hạng sang)
 
𝗪𝗶𝗹𝗹 (Di chúc) của ông Sheppard cũng 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝘀 (chỉ ra) rằng chỉ khi Frisco, con mèo già hơn trong hai con chết đi thì những phần còn lại của di sản sẽ 𝗽𝗮𝘀𝘀 𝘁𝗼 (chuyển qua) cho 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗵𝗲𝗶𝗿𝘀 (người thừa kế). Thế nhưng đó là chỉ khi họ tiếp tục 𝗰𝗮𝗿𝗲 (chăm sóc) cho Jake.
 
𝗡𝗲𝗶𝗴𝗵𝗯𝗼𝗿𝘀 (những người hàng xóm) 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗲𝗱 (xác nhận) với tờ WMCTV rằng 𝘀𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿 (cụ ông)- 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 (giám đốc) của chi nhánh 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹 (địa phương) United Food and Commercial Workers trong 40 năm qua- yêu quý 𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹𝘀 (những con thú) của mình.
Tuy nhiên, gia đình ông cụ 𝗿𝗲𝗳𝘂𝘀𝗲𝗱 (từ chối) nói về 𝗱𝗲𝗮𝘁𝗵 𝗯𝗲𝗱 𝘄𝗶𝘀𝗵 (di nguyện) 𝘂𝗻𝘂𝘀𝘂𝗮𝗹 (khác thường) này
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Chỉ sau khi Friso, chú mèo già hơn qua đời thì 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗵𝗲𝗶𝗿𝘀 của Leon Sheppard Sr. có thể inherit 𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲
 
Leon Sheppard Sr. có 5 đứa con, 12 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗰𝗵𝗶𝗹𝗱𝗿𝗲𝗻 và 6 𝗴𝗿𝗲𝗮𝘁-𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗰𝗵𝗶𝗹𝗱𝗿𝗲𝗻 nhưng cụ Tenn 79 tuổi ở Memphis, đã quyết định 𝗹𝗲𝗮𝘃𝗲 𝗳𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗲 (gia tài) $250,000 và căn nhà 4,270 ft2 vuông cho 2 chú mèo của ông.
 
𝗦𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿 mất vào tháng 12 năm 2012, 𝗱𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗲 cho Friso và Jack bé bỏng được nuôi trong 𝗹𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲 mà chúng 𝘄𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗰𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗱. Vì thế, ông 𝗲𝘀𝗰𝗵𝗲𝘄𝗲𝗱 cho gia đình bất kì hỗ trợ 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 nào – và 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝗲𝗱 rằng 𝗰𝗮𝘀𝗵 được dùng để 𝗽𝗮𝗺𝗽𝗲𝗿 𝗽𝗿𝗶𝘇𝗲 𝗽𝗲𝘁𝘀 của mình – đối tượng/ người sẽ 𝗰𝗮𝗿𝗿𝘆 𝗼𝗻 sống trong ngôi nhà 𝘂𝗽𝗺𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁 𝗴𝗮𝘁𝗲𝗱-𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆
𝗪𝗶𝗹𝗹 của ông Sheppard cũng 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝘀 rằng chỉ khi Frisco, con mèo già hơn trong hai con chết đi thì những phần còn lại của di sản sẽ 𝗽𝗮𝘀𝘀 𝘁𝗼 cho 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗵𝗲𝗶𝗿𝘀. Thế nhưng đó là chỉ khi họ tiếp tục 𝗰𝗮𝗿𝗲 cho Jake.
 
𝗡𝗲𝗶𝗴𝗵𝗯𝗼𝗿𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗲𝗱 với tờ WMCTV rằng 𝘀𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿 – 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 của chi nhánh 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹 United Food and Commercial Workers trong 40 năm qua- yêu quý 𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹𝘀 của mình.
Tuy nhiên, gia đình ông cụ 𝗿𝗲𝗳𝘂𝘀𝗲𝗱 nói về 𝗱𝗲𝗮𝘁𝗵 𝗯𝗲𝗱 𝘄𝗶𝘀𝗵 𝘂𝗻𝘂𝘀𝘂𝗮𝗹 này
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH
 
Only after Frisco, the elder cat, dies can Leon Sheppard Sr.’s human heirs inherit the estate.
 
Leon Sheppard Sr. had five children, 12 grandchildren and six great-grandchildren. But the 79-year-old from Memphis, Tenn., decided to leave his $250,000 fortune and 4,270 square foot home to his two cats.
 
The senior, who died in December 2012, was desperate for little Frisco and Jake to be kept in the lifestyle to which they were accustomed. So he eschewed giving his family any financial help — and ordered that the cash be used to pamper his prize pets who will carry on living in his upmarket gated-community home.
 
Sheppard’s will also states that once Frisco, the older of the two cats, dies then what is left of the estate will pass to his human heirs. But that is only if they continue to care for Jake.
 
Neighbors confirmed to WMCTV that the senior, who was president of the local United Food and Commercial Workers branch for 40 years, loved his animals.
His family, however, refused to talk about the unusual death bed wish.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận