Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 72

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 72

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Tờ báo The Mirror 𝗿𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗱 (đưa tin): Tony Phoenix-Morrison, 49 tuổi, 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗲𝗱 𝗮𝘁 (đến) Land’s End, England vào thứ Năm, sau khi bắt đầu cuộc chạy bộ đến 𝗻𝗼𝗿𝘁𝗵𝗲𝗿𝗻 (phía bắc) Scotland 41 ngày trước đó.
 
Phoenix-Morrison, người chạy bộ với cái 𝗳𝗿𝗶𝗱𝗴𝗲 (tủ lạnh) Smeg nặng 93-pound trên 𝗯𝗮𝗰𝗸 (lưng) mình, nói rằng cuộc chạy bộ của anh 𝗿𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁𝗲𝗱 𝗶𝗻 (dẫn đến) 𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶𝗽𝗹𝗲 𝗱𝗼𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (nhiều quyên góp) cho 𝗙𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (quỹ tài trợ) Sir Bobby Robson, điều mà 𝗱𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲𝗱 (cống hiến) cho 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 (việc dò tìm) sớm và 𝘁𝗿𝗲𝗮𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 (chữa trị) 𝗰𝗮𝗻𝗰𝗲𝗿 (ung thư). 𝗗𝗼𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (Số tiền quyên góp) 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲𝗱 (bao gồm) hơn $63,000 từ 𝗳𝗿𝗶𝗱𝗴𝗲’𝘀 𝗺𝗮𝗻𝘂𝗳𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲𝗿 (nhà sản xuất tủ lạnh), Smeg, UK.
 
“Khi tôi 𝘀𝗲𝘁 𝗼𝘂𝘁 (bắt đầu) 𝗰𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲 (thử thách) này, 𝗴𝗲𝗻𝘂𝗶𝗻𝗲𝗹𝘆 (thành thật) thì tôi 𝗵𝗮𝗱 𝗻𝗼 𝗶𝗱𝗲𝗮 (không có ý tưởng, không biết) gì về việc tôi sẽ đi xa được đến đâu. Tôi muốn thử một cái gì đó thật khó đến nỗi không ai có thể 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻 (chắc chắn) được 𝗼𝘂𝘁𝗰𝗼𝗺𝗲 (kết quả) của nó”, Phoenix-Morrison nói. “Tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng tự mình 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗲 (chuẩn bị) về 𝗽𝗵𝘆𝘀𝗶𝗰𝗮𝗹𝗹𝘆 (thể chất) và 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗹𝘆 (tinh thần) tốt nhất có thể”
 
Anh nói: “Đến cuối cùng, tôi cảm thấy thật sự 𝗵𝘂𝗺𝗯𝗹𝗲𝗱 (khiêm nhường)” “Tôi đã có được 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 (sự ủng hộ) và 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀𝗶𝘁𝘆 (sự hào phóng) từ 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 (công chúng/ người dân) Anh suốt quãng đường từ đầu Scotland đến cuối England. Nó không chỉ là 𝗱𝗼𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (sự quyên góp) cho 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗶𝘁𝘆 (từ thiện). Người dân đã cho tôi được 𝗳𝗲𝗱 (ăn) và 𝘄𝗮𝘁𝗲𝗿𝗲𝗱 (uống) khắp mọi nơi và tôi đã có 𝘂𝗺𝗽𝘁𝗲𝗲𝗻 (vô số) 𝘁𝗿𝗲𝗮𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 (sự điều trị)
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Tờ báo The Mirror 𝗿𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗱: Tony Phoenix-Morrison, 49 tuổi, 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗲𝗱 𝗮𝘁 Land’s End, England vào thứ Năm, sau khi bắt đầu cuộc chạy bộ đến 𝗻𝗼𝗿𝘁𝗵𝗲𝗿𝗻 Scotland 41 ngày trước đó.
 
Phoenix-Morrison, người chạy bộ với cái 𝗳𝗿𝗶𝗱𝗴𝗲 Smeg nặng 93-pound trên 𝗯𝗮𝗰𝗸 mình, nói rằng cuộc chạy bộ của anh 𝗿𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁𝗲𝗱 𝗶𝗻 𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶𝗽𝗹𝗲 𝗱𝗼𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 cho 𝗙𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 Sir Bobby Robson, điều mà 𝗱𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲𝗱 cho 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 sớm và 𝘁𝗿𝗲𝗮𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗰𝗮𝗻𝗰𝗲𝗿. 𝗗𝗼𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲𝗱 hơn $63,000 từ 𝗳𝗿𝗶𝗱𝗴𝗲’𝘀 𝗺𝗮𝗻𝘂𝗳𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲𝗿, Smeg, UK.
 
“Khi tôi 𝘀𝗲𝘁 𝗼𝘂𝘁 𝗰𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲 này, 𝗴𝗲𝗻𝘂𝗶𝗻𝗲𝗹𝘆 thì tôi 𝗵𝗮𝗱 𝗻𝗼 𝗶𝗱𝗲𝗮 gì về việc tôi sẽ đi xa được đến đâu. Tôi muốn thử một cái gì đó thật khó đến nỗi không ai có thể 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻 được 𝗼𝘂𝘁𝗰𝗼𝗺𝗲 của nó”, Phoenix-Morrison nói. “Tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng tự mình 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗲 về 𝗽𝗵𝘆𝘀𝗶𝗰𝗮𝗹𝗹𝘆 và 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗹𝘆 tốt nhất có thể”
 
Anh nói: “Đến cuối cùng, tôi cảm thấy thật sự 𝗵𝘂𝗺𝗯𝗹𝗲𝗱” “Tôi đã có được 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 và 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀𝗶𝘁𝘆 từ 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰. Anh suốt quãng đường từ đầu Scotland đến cuối England. Nó không chỉ là 𝗱𝗼𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 cho 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗶𝘁𝘆. Người dân đã cho tôi được 𝗳𝗲𝗱 và 𝘄𝗮𝘁𝗲𝗿𝗲𝗱 khắp mọi nơi và tôi đã có 𝘂𝗺𝗽𝘁𝗲𝗲𝗻 𝘁𝗿𝗲𝗮𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH
 
Tony Phoenix-Morrison, 49, arrived at Land’s End, England, Thursday after starting his run in northern Scotland 41 days earlier, The Mirror reported.
 
Phoenix-Morrison, who ran with a 93-pound Smeg fridge on his back, said his run resulted in multiple donations to the Sir Bobby Robson Foundation, which is dedicated to the early detection and treatment of cancer. The donations included more than $63,000 from the fridge’s manufacturer, Smeg UK.
 
“When I set out on this challenge, I genuinely had no idea how far I would get. I wanted to try something so hard that nobody could be certain of its outcome,” Phoenix-Morrison said. “All I could do was try to prepare myself physically and mentally as best I could.”
 
“At the end of this I feel humbled really,” he said. “I have had so much support and generosity from the British public from the top of Scotland all the way down to the bottom of England. It has not just been the donations to charity. People have fed and watered me all over the place and I have had umpteen treatments.”

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận