Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 71

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 71

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Giấc ngủ cho cơ thể bạn 𝗿𝗲𝘀𝘁 (nghỉ ngơi) và 𝗮𝗹𝗹𝗼𝘄𝘀 (cho phép) nó 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗲 (chuẩn bị) cho ngày hôm sau. Nó giống như cho cơ thể của bạn một 𝗺𝗶𝗻𝗶-𝘃𝗮𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (kỳ nghỉ nhỏ). Giấc ngủ cũng cho 𝗯𝗿𝗮𝗶𝗻 (bộ não) của bạn một 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 (cơ hội) để 𝘀𝗼𝗿𝘁 𝗼𝘂𝘁 (sắp xếp ra) mọi thứ. 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝘀𝘁𝘀 (Các nhà khoa học) không 𝗲𝘅𝗮𝗰𝘁𝗹𝘆 (hoàn toàn) 𝘀𝘂𝗿𝗲 (chắc chắn) những thể loại 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗶𝗻𝗴 (tổ chức) nào mà 𝗯𝗿𝗮𝗶𝗻 (bộ não) của bạn làm trong khi bạn ngủ, nhưng họ nghĩ rằng giấc ngủ có thể là lúc não 𝘀𝗼𝗿𝘁𝘀 (sắp xếp) và 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲𝘀 (lưu trữ) 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (các thông tin), 𝗿𝗲𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲𝘀 (thay thế) các loại 𝗰𝗵𝗲𝗺𝗶𝗰𝗮𝗹𝘀 (hóa chất) và 𝘀𝗼𝗹𝘃𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝘀 (giải quyết các vấn đề).
 
𝗧𝗵𝗲 𝗮𝗺𝗼𝘂𝗻𝘁 𝗼𝗳 (Tổng số) giấc ngủ mà một người cần 𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝘀 𝗼𝗻 (phụ thuộc) rất nhiều vào 𝗮𝗴𝗲 (độ tuổi) của người đó. Em bé ngủ rất nhiều – khoảng 14 đến 15 giờ mỗi ngày! Nhưng nhiều người già chỉ cần ngủ khoảng 7 hoặc 8 giờ mỗi đêm. Hầu hết trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi thì nằm đâu đó ở giữ, cần 10 đến 11 giờ để ngủ. Một số trẻ có thể cần nhiều hơn và một số trẻ thì lại cần ít hơn. Nó 𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝘀 𝗼𝗻 (phụ thuộc) vào đứa trẻ.
 
Việc 𝗦𝗸𝗶𝗽𝗽𝗶𝗻𝗴 (bỏ qua) giấc ngủ 1 đêm khiến một người 𝗰𝗿𝗮𝗻𝗸𝘆 (dễ gắt gỏng) và 𝗰𝗹𝘂𝗺𝘀𝘆 (vụng về). Sau khi 𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴 (bỏ lỡ) 2 đêm ngủ, một người sẽ có 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝘀 (những vấn đề) về suy nghĩ và làm việc; 𝗯𝗿𝗮𝗶𝗻 (bộ não) và cơ thể của anh ta hoặc cô ta không thể làm tốt những 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹 𝘁𝗮𝘀𝗸𝘀 (công việc bình thường) của họ. Sau 5 đêm 𝘄𝗶𝘁𝗵𝗼𝘂𝘁 (không có) giấc ngủ, người đó sẽ 𝗵𝗮𝗹𝗹𝘂𝗰𝗶𝗻𝗮𝘁𝗲 (bị ảo giác) (điều này 𝗺𝗲𝗮𝗻𝘀 (có nghĩa là) người ta nhìn thấy những thứ không 𝗮𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹𝗹𝘆 (thực sự) ở đó. 𝗘𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗹𝗹𝘆 (Cuối cùng), nó là điều 𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 (bất khả thi) cho 𝗯𝗿𝗮𝗶𝗻 (bộ não) để đưa ra directions (lời chỉ thị) cho 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗲𝘀𝘁 (phần còn lại) của cơ thể khi mà người ta không ngủ.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Giấc ngủ cho cơ thể bạn 𝗿𝗲𝘀𝘁 và 𝗮𝗹𝗹𝗼𝘄𝘀 nó 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗲 (chuẩn bị) cho ngày hôm sau. Nó giống như cho cơ thể của bạn một 𝗺𝗶𝗻𝗶-𝘃𝗮𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻. Giấc ngủ cũng cho 𝗯𝗿𝗮𝗶𝗻 của bạn một 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 để 𝘀𝗼𝗿𝘁 𝗼𝘂𝘁 mọi thứ. 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝘀𝘁𝘀 không 𝗲𝘅𝗮𝗰𝘁𝗹𝘆 𝘀𝘂𝗿𝗲 những thể loại 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗶𝗻𝗴 nào mà 𝗯𝗿𝗮𝗶𝗻 của bạn làm trong khi bạn ngủ, nhưng họ nghĩ rằng giấc ngủ có thể là lúc não 𝘀𝗼𝗿𝘁𝘀 và 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗿𝗲𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲𝘀 các loại 𝗰𝗵𝗲𝗺𝗶𝗰𝗮𝗹𝘀 và 𝘀𝗼𝗹𝘃𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝘀.
 
𝗧𝗵𝗲 𝗮𝗺𝗼𝘂𝗻𝘁 𝗼𝗳 giấc ngủ mà một người cần 𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝘀 𝗼𝗻 rất nhiều vào 𝗮𝗴𝗲 của người đó. Em bé ngủ rất nhiều – khoảng 14 đến 15 giờ mỗi ngày! Nhưng nhiều người già chỉ cần ngủ khoảng 7 hoặc 8 giờ mỗi đêm. Hầu hết trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi thì nằm đâu đó ở giữ, cần 10 đến 11 giờ để ngủ. Một số trẻ có thể cần nhiều hơn và một số trẻ thì lại cần ít hơn. Nó 𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝘀 𝗼𝗻 vào đứa trẻ.
 
Việc 𝗦𝗸𝗶𝗽𝗽𝗶𝗻𝗴 giấc ngủ 1 đêm khiến một người 𝗰𝗿𝗮𝗻𝗸𝘆 và 𝗰𝗹𝘂𝗺𝘀𝘆. Sau khi 𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴 2 đêm ngủ, một người sẽ có 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝘀 về suy nghĩ và làm việc; 𝗯𝗿𝗮𝗶𝗻 và cơ thể của anh ta hoặc cô ta không thể làm tốt những 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹 𝘁𝗮𝘀𝗸𝘀 của họ. Sau 5 đêm 𝘄𝗶𝘁𝗵𝗼𝘂𝘁 giấc ngủ, người đó sẽ 𝗵𝗮𝗹𝗹𝘂𝗰𝗶𝗻𝗮𝘁𝗲 điều này 𝗺𝗲𝗮𝗻𝘀 người ta nhìn thấy những thứ không 𝗮𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹𝗹𝘆 ở đó. 𝗘𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗹𝗹𝘆, nó là điều 𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 cho 𝗯𝗿𝗮𝗶𝗻 để đưa ra directions cho 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗲𝘀𝘁 của cơ thể khi mà người ta không ngủ.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH
 
Sleep gives your body a rest and allows it to prepare for the next day. It’s like giving your body a mini-vacation. Sleep also gives your brain a chance to sort things out. Scientists aren’t exactly sure what kinds of organizing your brain does while you sleep, but they think that sleep might be the time when the brain sorts and stores information, replaces chemicals, and solves problems.
 
The amount of sleep a person needs depends a lot on his or her age. Babies sleep a lot — about 14 to 15 hours a day! But many older people only need about 7 or 8 hours of sleep each night. Most kids between the ages of 5 and 12 years old are somewhere in between, needing 10 to 11 hours of sleep. Some kids might need more and some need less. It depends on the kid.
 
Skipping 1 night’s sleep makes a person cranky and clumsy. After missing 2 nights of sleep, a person will have problems thinking and doing things; his or her brain and body can’t do their normal tasks nearly as well. After 5 nights without sleep, a person will hallucinate (this means seeing things that aren’t actually there). Eventually, it becomes impossible for the brain to give its directions to the rest of the body without sleep.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận