Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 69

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 69

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Đây là cách sống của Mansa Musa, người được cho là giàu nhất 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 (lịch sử)
Ông đã 𝗿𝘂𝗹𝗲𝗱 (thống trị) the Mali 𝗘𝗺𝗽𝗶𝗿𝗲 (đế chế) vào 𝗰𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿𝘆 (thế kỷ) 14 và 𝗹𝗮𝗻𝗱 (đất đai) của ông được 𝗹𝗮𝗱𝗲𝗻 (chất đầy) với 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗿𝗲𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝘀 (tài nguyên thiên nhiên) 𝗹𝘂𝗰𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 (sinh lời), 𝗻𝗼𝘁𝗮𝗯𝗹𝘆 (đáng chú ý) nhất là 𝗴𝗼𝗹𝗱 (vàng).
 
Musa Keita Đệ Nhất lên nắm 𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿 (quyền) vào năm 1312. Khi ông được 𝗰𝗿𝗼𝘄𝗻𝗲𝗱 (phong vương), ông được phong danh hiệu Mansa, mang ý nghĩa là 𝗸𝗶𝗻𝗴 (vua chúa). Vào thời điểm đó, hầu hết châu Âu đều 𝗳𝗮𝗺𝗶𝘀𝗵𝗲𝗱 (đói kém) và đang ở 𝗺𝗶𝗱𝗱𝗹𝗲 (giữa) của những 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹 𝘄𝗮𝗿𝘀 (cuộc nội chiến), nhưng nhiều 𝗸𝗶𝗻𝗴𝗱𝗼𝗺𝘀 (vương quốc) châu Phi lại đang 𝘁𝗵𝗿𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴 (hưng thịnh).
 
Trong thời kỳ nắm 𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿 (quyền lực), Mansa Musa 𝗲𝘅𝗽𝗮𝗻𝗱𝗲𝗱 (bành trướng) 𝗯𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝘀 (biên giới) của 𝗲𝗺𝗽𝗶𝗿𝗲 (đế chế) ông ta 𝘁𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝗱𝗼𝘂𝘀𝗹𝘆 (một cách đáng kể). Ông đã 𝗮𝗻𝗻𝗲𝘅𝗲𝗱 (sáp nhập) thành phố Timbuktu và 𝗿𝗲𝗲𝘀𝘁𝗮𝗯𝗹𝗶𝘀𝗵𝗲𝗱 (tái lập) quyền lực của mình đối với thành phố Gao. Tóm lại, 𝗲𝗺𝗽𝗶𝗿𝗲 (đế chế) của ông 𝘀𝘁𝗿𝗲𝘁𝗰𝗵𝗲𝗱 (kéo dài) khoảng 2,000 dặm.
 
Mansa Musa 𝘄𝗮𝘀 𝗶𝗻 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲 𝗼𝗳 (kiểm soát) rất nhiều 𝗹𝗮𝗻𝗱 (đất đai). Để có 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 (góc nhìn) rõ hơn, ông đã 𝗿𝘂𝗹𝗲𝗱 (thống trị) tất cả những khu vực mà ngày nay là nước Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea, Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria, và Chad.
 
𝗧𝗵𝗲 𝗿𝗲𝘀𝘁 (phần còn lại) của thế giới biết đến 𝗳𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗲 (sự giàu có) của ông vào năm 1324, khi ông thực hiện một chuyến 𝗽𝗶𝗹𝗴𝗿𝗶𝗺𝗮𝗴𝗲 (hành hương) dài gần 4,000 dặm đến Mecca. Ông đã không làm như vậy một cách khiêm tốn.
 
Vốn không phải một người du hành 𝗼𝗻 𝗮 𝗯𝘂𝗱𝗴𝗲𝘁 (tiết kiệm), ông mang theo một 𝗰𝗮𝗿𝗮𝘃𝗮𝗻 (đoàn người) 𝘀𝘁𝗿𝗲𝘁𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 (trải dài) ngút tầm mắt. 𝗖𝗵𝗿𝗼𝗻𝗶𝗰𝗹𝗲𝗿𝘀 (Các sử gia) 𝗱𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝗯𝗲 (mô tả) một 𝗲𝗻𝘁𝗼𝘂𝗿𝗮𝗴𝗲 (đoàn hộ tống) hàng vạn 𝘀𝗼𝗹𝗱𝗶𝗲𝗿𝘀 (binh sĩ), 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗶𝗮𝗻𝘀 (dân thường) và 𝘀𝗹𝗮𝘃𝗲𝘀 (nô lệ), 500 sứ giả cầm 𝘀𝘁𝗮𝗳𝗳𝘀 (quyền trượng) vàng ròng và 𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲𝗱 (ăn mặc) 𝘀𝗶𝗹𝗸𝘀 (vải lụa) mịn, cùng nhiều 𝗰𝗮𝗺𝗲𝗹𝘀 (lạc đà) và 𝗵𝗼𝗿𝘀𝗲𝘀 (ngựa) chở theo 𝗮𝗯𝘂𝗻𝗱𝗮𝗻𝗰𝗲 (nhiều) thỏi vàng.
 
Khi dừng chân tại Cairo, ông chi tiêu và 𝗱𝗼𝗻𝗮𝘁𝗲𝗱 (bố thí) nhiều tiền vàng cho 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗼𝗼𝗿 (người nghèo) đến nỗi 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲𝗱 (gây ra) 𝗺𝗮𝘀𝘀 𝗶𝗻𝗳𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (lạm phát diện rộng)! Thành phố phải mất đến vài năm để 𝗳𝘂𝗹𝗹𝘆 𝗿𝗲𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿 (hồi phục hoàn toàn) khỏi 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝗰𝘆 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀 (khủng hoảng tiền tệ).
 
Sau khi 𝗿𝗲𝗶𝗴𝗻𝗶𝗻𝗴 (tại vị) 25 năm, Mansa Musa băng hà vào năm 1337. Ông được 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝗲𝗱𝗲𝗱 (nối ngôi) bởi con trai mình, Maghan Đệ Nhất. 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗰𝘆 (di sản) giàu có của nhà vua đã 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗱 (duy trì) trong nhiều 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (thế hệ) và cho đến nay, có những 𝗺𝗮𝘂𝘀𝗼𝗹𝗲𝘂𝗺𝘀 (lăng tẩm), 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗮𝗿𝗶𝗲𝘀 (thư viện), và 𝗺𝗼𝘀𝗾𝘂𝗲𝘀 (đền thờ) tồn tại như 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁 (bằng chứng) cho thời kỳ vàng son của lịch sử Mali.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Đây là cách sống của Mansa Musa, người được cho là giàu nhất 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆
 
Ông đã 𝗿𝘂𝗹𝗲𝗱 the Mali 𝗘𝗺𝗽𝗶𝗿𝗲 vào 𝗰𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿𝘆 14 và 𝗹𝗮𝗻𝗱 của ông được 𝗹𝗮𝗱𝗲𝗻 với 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗿𝗲𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝘀 𝗹𝘂𝗰𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲, 𝗻𝗼𝘁𝗮𝗯𝗹𝘆 nhất là 𝗴𝗼𝗹𝗱.
 
Musa Keita Đệ Nhất lên nắm 𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿 vào năm 1312. Khi ông được 𝗰𝗿𝗼𝘄𝗻𝗲𝗱, ông được phong danh hiệu Mansa, mang ý nghĩa là 𝗸𝗶𝗻𝗴. Vào thời điểm đó, hầu hết châu Âu đều 𝗳𝗮𝗺𝗶𝘀𝗵𝗲𝗱 và đang ở 𝗺𝗶𝗱𝗱𝗹𝗲 của những 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹 𝘄𝗮𝗿𝘀, nhưng nhiều 𝗸𝗶𝗻𝗴𝗱𝗼𝗺𝘀 châu Phi lại đang 𝘁𝗵𝗿𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴.
 
Trong thời kỳ nắm 𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿, Mansa Musa 𝗲𝘅𝗽𝗮𝗻𝗱𝗲𝗱 𝗯𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝘀 của 𝗲𝗺𝗽𝗶𝗿𝗲 ông ta 𝘁𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝗱𝗼𝘂𝘀𝗹𝘆. Ông đã 𝗮𝗻𝗻𝗲𝘅𝗲𝗱 thành phố Timbuktu và 𝗿𝗲𝗲𝘀𝘁𝗮𝗯𝗹𝗶𝘀𝗵𝗲𝗱 quyền lực của mình đối với thành phố Gao. Tóm lại, 𝗲𝗺𝗽𝗶𝗿𝗲 của ông 𝘀𝘁𝗿𝗲𝘁𝗰𝗵𝗲𝗱 khoảng 2,000 dặm.
 
Mansa Musa 𝘄𝗮𝘀 𝗶𝗻 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲 𝗼𝗳 rất nhiều 𝗹𝗮𝗻𝗱. Để có 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 rõ hơn, ông đã 𝗿𝘂𝗹𝗲𝗱 tất cả những khu vực mà ngày nay là nước Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea, Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria, và Chad.
 
𝗧𝗵𝗲 𝗿𝗲𝘀𝘁 của thế giới biết đến 𝗳𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗲 của ông vào năm 1324, khi ông thực hiện một chuyến 𝗽𝗶𝗹𝗴𝗿𝗶𝗺𝗮𝗴𝗲 dài gần 4,000 dặm đến Mecca. Ông đã không làm như vậy một cách khiêm tốn.
 
Vốn không phải một người du hành 𝗼𝗻 𝗮 𝗯𝘂𝗱𝗴𝗲𝘁, ông mang theo một 𝗰𝗮𝗿𝗮𝘃𝗮𝗻 𝘀𝘁𝗿𝗲𝘁𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 ngút tầm mắt. 𝗖𝗵𝗿𝗼𝗻𝗶𝗰𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗱𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝗯𝗲 một 𝗲𝗻𝘁𝗼𝘂𝗿𝗮𝗴𝗲 hàng vạn 𝘀𝗼𝗹𝗱𝗶𝗲𝗿𝘀, 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗶𝗮𝗻𝘀 và 𝘀𝗹𝗮𝘃𝗲𝘀, 500 sứ giả cầm 𝘀𝘁𝗮𝗳𝗳𝘀 vàng ròng và 𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲𝗱 𝘀𝗶𝗹𝗸𝘀 mịn, cùng nhiều 𝗰𝗮𝗺𝗲𝗹𝘀 và 𝗵𝗼𝗿𝘀𝗲 chở theo 𝗮𝗯𝘂𝗻𝗱𝗮𝗻𝗰𝗲 thỏi vàng.
 
Khi dừng chân tại Cairo, ông chi tiêu và 𝗱𝗼𝗻𝗮𝘁𝗲𝗱 nhiều tiền vàng cho 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗼𝗼𝗿 đến nỗi 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲𝗱 𝗺𝗮𝘀𝘀 𝗶𝗻𝗳𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻! Thành phố phải mất đến vài năm để 𝗳𝘂𝗹𝗹𝘆 𝗿𝗲𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿 khỏi 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝗰𝘆 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀.
 
Sau khi 𝗿𝗲𝗶𝗴𝗻𝗶𝗻𝗴 25 năm, Mansa Musa băng hà vào năm 1337. Ông được 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝗲𝗱𝗲𝗱 bởi con trai mình, Maghan Đệ Nhất. 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗰𝘆 giàu có của nhà vua đã 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗱 trong nhiều 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 và cho đến nay, có những 𝗺𝗮𝘂𝘀𝗼𝗹𝗲𝘂𝗺𝘀, 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗮𝗿𝗶𝗲𝘀, và 𝗺𝗼𝘀𝗾𝘂𝗲𝘀 tồn tại như 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁 cho thời kỳ vàng son của lịch sử Mali.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH
 
Here’s what it was like to be Mansa Musa, thought to be the richest person in history
 
He ruled the Mali Empire in the 14th century and his land was laden with lucrative natural resources, most notably gold.
 
Musa Keita I came into power in 1312. When he was crowned, he was given the name Mansa, meaning king. At the time, much of Europe was famished and in the middle of civil wars, but many African kingdoms were thriving.
 
While in power, Mansa Musa expanded the borders of his empire tremendously. He annexed the city of Timbuktu and reestablished power over Gao. All in all, his empire stretched about 2,000 miles.
 
Mansa Musa was in charge of a lot of land. To put it into perspective, he ruled all of modern day Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea, Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria, and Chad.
 
The rest of the world caught wind of his great fortune in 1324, when he made the nearly 4,000 mile pilgrimage to Mecca. He didn’t do it on the cheap.
 
Not one to travel on a budget, he brought a caravan stretching as far as the eye could see. Chroniclers describe an entourage of tens of thousands of soldiers, civilians and slaves, 500 heralds bearing gold staffs and dressed in fine silks, and many camels and horses bearing an abundance of gold bars.
 
On his stop in Cairo, he spent so much gold and donated so much money to the poor that he caused mass inflation! It would take years for the city to fully recover from the currency crisis.
 
After reigning for 25 years, Mansa Musa died in 1337. He was succeeded by his son, Maghan I. The king’s rich legacy persisted for generations and to this day, there are mausoleums, libraries, and mosques that stand as a testament to this golden age of Mali’s history.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
13

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận