Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 59

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 59

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗥𝗮𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗲𝘀𝘁 (Rừng nhiệt đới) Amazon đang 𝗯𝘂𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 (cháy ) với 𝗿𝗮𝘁𝗲 (mức độ) 𝗳𝗮𝘀𝘁 (nhanh) .Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi số 𝗳𝗶𝗿𝗲𝘀 (vụ cháy) 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱 (kỷ lục) này là một cuộc “𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀” (“khủng hoảng quốc tế”). Ông khẳng định rằng những 𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 (hành động) 𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻 (khẩn cấp) là cần thiết và các vụ cháy rừng nên được đặt lên hàng đầu trong 𝗮𝗴𝗲𝗻𝗱𝗮 (chương trình nghị sự) tại 𝘀𝘂𝗺𝗺𝗶𝘁 (hội nghị thượng đỉnh) G7 của các 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀 (nhà lãnh đạo) trên thế giới .Ông 𝘁𝘄𝗲𝗲𝘁𝗲𝗱 (đã đăng bài viết lên twitter) về mức độ 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗼𝘂𝘀 (nghiêm trọng) của các đám cháy rừng. Ông viết: “Ngôi nhà của chúng ta đang bị đốt cháy. 𝗟𝗶𝘁𝗲𝗿𝗮𝗹𝗹𝘆 (Theo đúng nghĩa đen). Rừng mưa nhiệt đới Amazon – 𝗹𝘂𝗻𝗴𝘀 (lá phổi) 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗲 (sản xuất) 20% oxy cho 𝗽𝗹𝗮𝗻𝗲𝘁 (hành tinh) của chúng ta – đang 𝗯𝘂𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 (bốc cháy). Đây là một cuộc khủng hoảng quốc tế. “
 
Nhà lãnh đạo của Đức gọi các vụ cháy là 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝘆 (khẩn cấp) 𝗮𝗰𝘂𝘁𝗲 (cấp tính). Bà nói rằng các vụ cháy rừng đã “𝘀𝗵𝗼𝗰𝗸𝗶𝗻𝗴” (“gây sốc”) và 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲𝗻𝗲𝗱 (đe dọa) Brazil cũng như toàn thế giới. Nhà lãnh đạo Vương quốc Anh lại nói rằng các vụ cháy rừng làm ông rất “𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴” (“đau lòng”). Ông nói: “Chúng ta cần sẵn sàng 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲 (cung cấp) bất kỳ sự trợ giúp nào có thể để đem các vụ cháy rừng này nằm 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 (dưới sự kiểm soát) và giúp 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝘁 (bảo vệ) một trong 𝘄𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀 (những kỳ quan) vĩ đại nhất của Trái đất .” Tổng thư ký LHQ khẳng định: “Chúng ta không thể 𝗮𝗳𝗳𝗼𝗿𝗱 (gánh vác) nhiều 𝗱𝗮𝗺𝗮𝗴𝗲 (thiệt hại) hơn đối với 𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲 (nguồn cung cấp) oxy và 𝗯𝗶𝗼𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 (đa dạng sinh học) 𝗺𝗮𝗷𝗼𝗿 (chủ yếu) của chúng ta được nữa. Rừng Amazon phải được bảo vệ “
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗥𝗮𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗲𝘀𝘁 Amazon đang 𝗯𝘂𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 với 𝗿𝗮𝘁𝗲 𝗳𝗮𝘀𝘁.Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi số 𝗳𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱 này là một cuộc “𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀” . Ông khẳng định rằng những 𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻 là cần thiết và các vụ cháy rừng nên được đặt lên hàng đầu trong 𝗮𝗴𝗲𝗻𝗱𝗮 tại 𝘀𝘂𝗺𝗺𝗶𝘁 G7 của các 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀 trên thế giới .Ông 𝘁𝘄𝗲𝗲𝘁𝗲𝗱 về mức độ 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗼𝘂𝘀 của các đám cháy rừng. Ông viết: “Ngôi nhà của chúng ta đang bị đốt cháy. 𝗟𝗶𝘁𝗲𝗿𝗮𝗹𝗹𝘆. Rừng mưa nhiệt đới Amazon – 𝗹𝘂𝗻𝗴𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗲 20% oxy cho 𝗽𝗹𝗮𝗻𝗲𝘁 của chúng ta – đang 𝗯𝘂𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴. Đây là một cuộc khủng hoảng quốc tế. “
 
Nhà lãnh đạo của Đức gọi các vụ cháy là 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝘆 𝗮𝗰𝘂𝘁𝗲. Bà nói rằng các vụ cháy rừng đã “𝘀𝗵𝗼𝗰𝗸𝗶𝗻𝗴” và 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲𝗻𝗲𝗱 Brazil cũng như toàn thế giới. Nhà lãnh đạo Vương quốc Anh lại nói rằng các vụ cháy rừng làm ông rất “𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴”. Ông nói: “Chúng ta cần sẵn sàng 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲 bất kỳ sự trợ giúp nào có thể để đem các vụ cháy rừng này nằm 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 và giúp 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝘁 một trong 𝘄𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀 vĩ đại nhất của Trái đất .” Tổng thư ký LHQ khẳng định: “Chúng ta không thể 𝗮𝗳𝗳𝗼𝗿𝗱 nhiều 𝗱𝗮𝗺𝗮𝗴𝗲 hơn đối với 𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲 oxy và 𝗯𝗶𝗼𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 𝗺𝗮𝗷𝗼𝗿 của chúng ta được nữa. Rừng Amazon phải được bảo vệ “
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH
 
The Amazon rainforest is burning at a fast rate. French President Emmanuel Macron called the record number of fires an “international crisis”. He said urgent action is needed and the fires should be top of the agenda at the G7 summit of world leaders. He tweeted about how serious the fires are. He wrote: “Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest – the lungs which produce 20% of our planet’s oxygen – is on fire. It is an international crisis.”
 
Germany’s leader called the fires an “acute emergency”. She said they were “shocking” and threatened Brazil and the whole world. The UK leader called the fires “heartbreaking”. He said: “We stand ready to provide whatever help we can to bring them under control and help protect one of Earth’s greatest wonders.” The UN Secretary-General said: “We cannot afford more damage to a major source of oxygen and biodiversity. The Amazon must be protected.”

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận